Thông báo: Khóa Huấn luyện Huynh trưởng cấp II
Thông báo: Khóa Huấn luyện Huynh trưởng cấp II

/ 3712 / Thiếu nhi
  GIÁO PHẬN MỸ THO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM LIÊN ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM   THÔNG BÁO V/v: Khóa Huấn luyện Huynh trưởng cấp II ...
Bảng điểm sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng Lên Đường 1/2014
Bảng điểm sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng Lên Đường 1/2014
/ 1061 / Thiếu nhi
THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM GIÁO PHẬN MỸ THO LIÊN ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM BẢNG ĐIỂM SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH ...
Bảng điểm sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng Vươn Lên 4/2017
Bảng điểm sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng Vươn Lên 4/2017
/ 1529 / Thiếu nhi
THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM GIÁO PHẬN MỸ THO LIÊN ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM ...
Thông báo Thánh lễ tuyên hứa Huynh Trưởng Cấp I
Thông báo Thánh lễ tuyên hứa Huynh Trưởng Cấp I
/ 1726 / Thiếu nhi
THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM GIÁO PHẬN MỸ THO LIÊN ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM   THÔNG BÁO THÁNH LỄ TUYÊN HỨA HUYNH TRƯỞNG CẤP 1   Căn cứ vào kết quả đệ trình của Ban Điều hành Sa mạc Vươn lên 4, được Ban Điều hành Liên đoàn xét ...
Ngày Họp mặt các Bà Mẹ Công Giáo Gp Mỹ Tho
Ngày Họp mặt các Bà Mẹ Công Giáo Gp Mỹ Tho
/ 1449 / Hiền mẫu
NGÀY HỌP MẶT CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN MỸ THO 25.08.2015   Video: Hoài ...
Khoá Huấn luyện Huynh trưởng TNTT năm 2014
Khoá Huấn luyện Huynh trưởng TNTT năm 2014
/ 2404 / Thiếu nhi
KHOÁ HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG NĂM 2014   ...
Bế giảng Khóa Huấn luyện Huynh trưởng Gp Mỹ Tho 2014
Bế giảng Khóa Huấn luyện Huynh trưởng Gp Mỹ Tho 2014
/ 1570 / Thiếu nhi
BẾ GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG 2014 TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO ...
Đại hội các bà mẹ Công giáo Giáo phận Mỹ Tho
Đại hội các bà mẹ Công giáo Giáo phận Mỹ Tho
/ 1209 / Hiền mẫu
ĐẠI HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN MỸ THO TẠI GIÁO XỨ CHÁNH TÒA NGÀY ...
Giáo xứ Vườn Chuối thành lập Hội Các Bà Mẹ Công giáo
Giáo xứ Vườn Chuối thành lập Hội Các Bà Mẹ Công giáo
/ 1525 / Hiền mẫu
GIÁO XỨ VƯỜN CHUỐI THÀNH LẬP HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO Chúa Nhật ...
Ngày họp mặt Các Bà Mẹ Công Giáo, Giáo phận Mỹ Tho
Ngày họp mặt Các Bà Mẹ Công Giáo, Giáo phận Mỹ Tho
/ 1546 / Hiền mẫu
NGÀY HỌP MẶT CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN MỸ ...
THÁNH LỄ RA MẮT HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO GIÁO XỨ KIẾN BÌNH
THÁNH LỄ RA MẮT HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO GIÁO XỨ KIẾN BÌNH
/ 1554 / Hiền mẫu
THÁNH LỄ RA MẮT HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO GIÁO XỨ KIẾN BÌNH – GIÁO PHẬN MỸ THO   Sau một thời gian chuẩn bị và tìm hiểu Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, lúc 6 giờ ...