Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 07.2020
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 07.2020
/ 218 / Sự kiện, Điển tin
         TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ Đức ông Georg Ratzinger, bào ...
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 05.2020
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 05.2020
/ 338 / Sự kiện, Điển tin
                 TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ ...
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 05.2020
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 05.2020
/ 333 / Sự kiện, Điển tin
                 TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ ...
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 04.2020
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 04.2020
/ 340 / Sự kiện, Điển tin
             TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ Tòa Thánh chúc mừng lễ Phật Đản và gởi Thông điệp được ký bởi  Đức Hồng y Miguel Angel Guixot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh ...
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 12.2019
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 12.2019
/ 338 / Sự kiện, Điển tin
            TIN GIÁO HỘI Sáng ngày 03.12, ...
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 12.2019
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 12.2019
/ 344 / Sự kiện, Điển tin
            TIN GIÁO HỘI Sáng ngày 03.12, ...
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 11.2019
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 11.2019
/ 462 / Sự kiện, Điển tin
        TIN GIÁO HỘI Ngày 04.11, Hãng tin Fides phỏng vấn ĐTC nhân dịp kết thúc Tháng Truyền giáo Ngoại thường. Trong cuộc phỏng vấn, ĐTC giải thích: “Loan báo Chúa Giêsu và Tin Mừng của Ngài ...