Gx Kim Sơn: Thánh lễ ra mắt Ban Chấp Hành Mục Vụ nhiệm kỳ 2017-2021
Gx Kim Sơn: Thánh lễ ra mắt Ban Chấp Hành Mục Vụ nhiệm kỳ 2017-2021

/ 214 / Giáo phận Mỹ Tho
      Maria Thúy Nga – MVTT Gx. Kim Sơn Vào Chúa nhật Kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam, lúc 05g00 ngày 19.11.2017, Cha Phanxicô Xavie Tô Hoàng Lâm – Cha sở Giáo xứ Kim Sơn đã chủ sự Thánh lễ ra mắt Ban Chấp ...
Lễ giỗ hai năm Cha Phaolô Phạm Ngọc Hiền
Lễ giỗ hai năm Cha Phaolô Phạm Ngọc Hiền
/ 1168 / Giáo phận Mỹ Tho
Phi Phạm Gp. Mỹ Tho   “Lạy Chúa trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu, thì cho con ở đó..." ...
Thánh lễ phong chức phó tế tại NT Chánh Tòa Mỹ Tho
Thánh lễ phong chức phó tế tại NT Chánh Tòa Mỹ Tho
/ 2127 / Giáo phận Mỹ Tho
  Hình ảnh: Têrêsa Mai An, Henri Tấn Hưng, Luca Tài, Đức, và Vũ Nhóm Media-Ban Truyền Thông Giáo phận Mỹ Tho Bài viết: Anna Linh Phương- MVTT Hạt Cái Bè ...
Thánh lễ kết thúc Tuần Thường Huấn Linh mục Giáo phận Mỹ Tho, 10.11.2017
Thánh lễ kết thúc Tuần Thường Huấn Linh mục Giáo phận Mỹ Tho, 10.11.2017
/ 1065 / Giáo phận Mỹ Tho
  Hình: Lm. Giuse Hải, Têrêsa Mai An, và Henri Tấn Hưng BTT Giáo phận   ...
Tuần Thường Huấn Linh mục Giáo phận Mỹ Tho, 09.11.2017
Tuần Thường Huấn Linh mục Giáo phận Mỹ Tho, 09.11.2017
/ 1128 / Giáo phận Mỹ Tho
  Hình: Lm. Giuse Hải, Têrêsa Mai An, và Henri Tấn Hưng BTT Giáo phận ...
Tuần Thường Huấn Linh mục Giáo phận Mỹ Tho, 08.11.2017
Tuần Thường Huấn Linh mục Giáo phận Mỹ Tho, 08.11.2017
/ 1147 / Giáo phận Mỹ Tho
  Hình: Lm. Giuse Hải, Têrêsa Mai An, và Henri Tấn Hưng BTT Giáo phận ...
Tuần Thường Huấn Linh mục Giáo phận Mỹ Tho, 06 và 07.11.2017
Tuần Thường Huấn Linh mục Giáo phận Mỹ Tho, 06 và 07.11.2017
/ 1477 / Giáo phận Mỹ Tho
  Hình: Lm. Giuse Hải, Têrêsa Mai An, và Henri Tấn Hưng BTT Giáo phận   Ngày 06.11.2017 Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo gặp gỡ quý Linh Mục Giáo phận   Đức Giám mục Giáo phận gặp gỡ quý Linh ...
Gx An Đức: Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại đất thánh, 02.11.2017
Gx An Đức: Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại đất thánh, 02.11.2017
/ 605 / Giáo phận Mỹ Tho
  Hình: An Đức Linh-MVTT Giáo xứ An Đức    ...
Thánh lễ đầu tháng 11.2017: Ngày hành hương GĐPPTT Giáo phận Mỹ Tho
Thánh lễ đầu tháng 11.2017: Ngày hành hương GĐPPTT Giáo phận Mỹ Tho
/ 1023 / Giáo phận Mỹ Tho
  Hình ảnh: Giuse Tiến, Linh MVTT Hạt Mỹ Tho Bài viết: Têrêsa Mai An - BTT Giáo phận   Ngày 03.11.2017, Đoàn thể Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm (GĐPTTT) Giáo phận có dịp hành hương Trung Tâm Hành hương của Giáo phận để tôn ...
Gx Lương Hòa Thượng: Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, 02.11.2017
Gx Lương Hòa Thượng: Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, 02.11.2017
/ 1239 / Giáo phận Mỹ Tho
  Hình: Phaolô Thiện-MVTT Gx Lương Hòa Thượng   ...