Sứ điệp của ĐTC cho Ngày thế giới người nghèo lần thứ VI
Sứ điệp của ĐTC cho Ngày thế giới người nghèo lần thứ VI

/ 55 / Văn kiện
  Ngày Thế giới Người nghèo lần VI được cử hành vào ngày 13.11.2022. Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày này có tựa đề: “Chúa Giêsu Kitô đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em (xem 2 Cr 8,9), được chia thành 10 đoạn, và được Đức Thánh Cha ký ...
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền thông xã hội năm 2022
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền thông xã hội năm 2022
/ 302 / Văn kiện
    SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI NĂM 2022 Lắng nghe bằng trái tim   Anh chị em thân mến, Năm ngoái, chúng ta đã suy tư về nhu cầu “Hãy đến mà xem” để khám phá thực tế và có thể kể ...
Sứ điệp cho Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn lần thứ 108
Sứ điệp cho Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn lần thứ 108
/ 85 / Văn kiện
  Thứ Năm 12.05.2022, Toà Thánh công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn lần thứ 108, sẽ được cử hành vào Chúa nhật 25.09 tới đây. Chủ đề của sứ điệp - “Xây dựng tương lai với người di cư và người tị nạn” - dựa ...
Sứ điệp cho Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao tuổi lần II (24.07.2022)
Sứ điệp cho Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao tuổi lần II (24.07.2022)
/ 85 / Văn kiện
  Sáng thứ Ba 10.05, Phòng báo chí Toà Thánh công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao tuổi lần II, sẽ được cử hành vào ngày 24.07.2022.     Sứ điệp của ĐTC Phanxicô cho Ngày Thế giới ...
Sứ điệp của ĐTC Phanxicô cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2022
Sứ điệp của ĐTC Phanxicô cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2022
/ 225 / Văn kiện
    Sáng ngày 05.05, Phòng báo chí Toà Thánh đã phổ biến Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2022, được cử hành vào Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh, 08.05 tới đây. Sứ điệp có chủ đề: “Được Kêu gọi để ...
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật IV Thường Niên- Năm C
Giáo lý hàng tuần:  Chúa Nhật IV Thường Niên- Năm C
/ 331 / Học hỏi
    CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM C Chủ đề: ĐÁNH MẤT CHÚA “Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình.” (Lc 4,24).   ...
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật III Thường Niên- Năm C
Giáo lý hàng tuần:  Chúa Nhật III Thường Niên- Năm C
/ 336 / Học hỏi
    CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM C Chủ đề: LẮNG NGHE LỜI CHÚA “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe” (Lc 1,21) ...
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật II Thường Niên- Năm C
Giáo lý hàng tuần:  Chúa Nhật II Thường Niên- Năm C
/ 247 / Học hỏi
    CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C Chủ đề: SỰ CAN THIỆP CỦA TÌNH YÊU “Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo” (Ga 2,5). ...
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân 2022
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân 2022
/ 172 / Văn kiện
  Sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân năm 2022 của Đức Thánh Cha có tựa đề “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Mt 23,8). Đức Thánh Cha tập trung vào 5 điểm chính: 1) Nhân từ như Cha; 2) Chúa Giêsu, lòng thương xót của ...
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Hoà bình năm 2022
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Hoà bình năm 2022
/ 192 / Văn kiện
  Trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 55, được cử hành vào ngày 01.01.2022, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra ba con đường để xây dựng một nền hòa bình lâu dài: đối thoại giữa các thế hệ, giáo dục và việc ...
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Hoà bình năm 2022
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Hoà bình năm 2022
/ 194 / Học hỏi
  Trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 55, được cử hành vào ngày 01.01.2022, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra ba con đường để xây dựng một nền hòa bình lâu dài: đối thoại giữa các thế hệ, giáo dục và việc làm.   Sứ ...
92 câu hỏi thưa về Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ XVI 2021-2023
92 câu hỏi thưa về Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ XVI 2021-2023
/ 226 / Học hỏi
  92 CÂU HỎI THƯA THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI LẦN THỨ XVI 2021-2023 Tác giả: Gb. Nguyễn Thái Hùng Tháng 12.2021   TỔNG QUÁT 01. Hỏi: Thượng Hội Đồng Giám Mục (THĐGM) do Đức Giáo Hoàng nào thiết lập? - Thưa: Đức Giáo Hoàng ...