Từ ngày 15.01 đến ngày 20.01.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 15.01 đến ngày 20.01.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 934 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    15.01.2018 THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN Mc 2,18-22 ...
Từ ngày 08.01 đến ngày 13.01.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 08.01 đến ngày 13.01.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1174 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    08.01.2018 THỨ HAI TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa ...
Từ ngày 01.01 đến ngày 06.01.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 01.01 đến ngày 06.01.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1150 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    Thứ Hai ngày 01 tháng 01 CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA Lc 2,16-21 ...
Từ ngày 18.12 đến ngày 23.12.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 18.12 đến ngày 23.12.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1216 / Phút lắng đọng Lời Chúa
      18.12.2017 THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG ...
Từ ngày 11.12 đến ngày 16.12.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 11.12 đến ngày 16.12.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1444 / Phút lắng đọng Lời Chúa
      11.12.2017 THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG Lc 5,17-26 ...
Từ ngày 04.12 đến ngày 09.12.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 04.12 đến ngày 09.12.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1244 / Phút lắng đọng Lời Chúa
04.12.2017 THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG Mt 8,5-11   ...
Từ ngày 27.11 đến ngày 02.12.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 27.11 đến ngày 02.12.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1176 / Phút lắng đọng Lời Chúa
27.11.2017 THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN Lc 21,1-4   ...
Từ ngày 20.11 đến ngày 25.11.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 20.11 đến ngày 25.11.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1249 / Phút lắng đọng Lời Chúa
20.11.2017 THỨ HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN Lc 18,35-43   ...
Từ ngày 13.11 đến ngày 18.11.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 13.11 đến ngày 18.11.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1195 / Phút lắng đọng Lời Chúa
13.11.2017 THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN Lc 17,1-6   ...
Từ ngày 06.11 đến ngày 11.11.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 06.11 đến ngày 11.11.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1614 / Phút lắng đọng Lời Chúa
06.11.2017 THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN Lc 14,12-14 ...
Từ ngày 30.10 đến ngày 04.11.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 30.10 đến ngày 04.11.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1261 / Phút lắng đọng Lời Chúa
30.10.2017 THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN Lc 13,10-17   ...