Từ ngày 13.11 đến ngày 18.11.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 13.11 đến ngày 18.11.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 1040 / Phút lắng đọng Lời Chúa
13.11.2017 THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN Lc 17,1-6   ...
Từ ngày 06.11 đến ngày 11.11.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 06.11 đến ngày 11.11.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1466 / Phút lắng đọng Lời Chúa
06.11.2017 THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN Lc 14,12-14 ...
Từ ngày 30.10 đến ngày 04.11.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 30.10 đến ngày 04.11.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1173 / Phút lắng đọng Lời Chúa
30.10.2017 THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN Lc 13,10-17   ...
Từ ngày 23.10 đến ngày 28.10.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 23.10 đến ngày 28.10.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1346 / Phút lắng đọng Lời Chúa
23.10.2017 THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN Lc 12,13-21   ...
Từ ngày 16.10 đến ngày 21.10.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 16.10 đến ngày 21.10.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1401 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  16.10.2017 THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN Lc 11,29-32   ...
Từ ngày 09.10 đến ngày 14.10.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 09.10 đến ngày 14.10.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 979 / Phút lắng đọng Lời Chúa
09.10.2017 THỨ HAI TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN Lc 10,25-37 Lời Chúa: ...
Từ ngày 02.10 đến ngày 07.10.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 02.10 đến ngày 07.10.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1036 / Phút lắng đọng Lời Chúa
02.10.2017 THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN Các thiên thần hộ thủ Mt 18,1-5.10 ...
Từ ngày 25.09 đến ngày 30.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 25.09 đến ngày 30.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1090 / Phút lắng đọng Lời Chúa
25.09.2017 THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN Lc 8,16-18   Lời Chúa: “Chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện” (Lc 8,17) Câu chuyện minh họa: ...
Từ ngày 18.09 đến ngày 23.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 18.09 đến ngày 23.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1068 / Phút lắng đọng Lời Chúa
18.09.2017 THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN Lc 7,1-10   ...
Từ ngày 11.09 đến ngày 16.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 11.09 đến ngày 16.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 952 / Phút lắng đọng Lời Chúa
11.09.2017 THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN Lc 6,6-11   ...
Từ ngày 04.09 đến ngày 09.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 04.09 đến ngày 09.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1131 / Phút lắng đọng Lời Chúa
04.09.2017 THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN Lc 4,16-30 ...
Từ ngày 28.08 đến ngày 02.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 28.08 đến ngày 02.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1415 / Phút lắng đọng Lời Chúa
28.08.2017 THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh Mt 23,13-22 ...