Từ ngày 20.09 đến ngày 25.09.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 20.09 đến ngày 25.09.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 349 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  20.09.2021 THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolo Chong Hasang và các bạn tử đạo Lc 8,16-18 ...
Từ ngày 13.09 đến ngày 18.09.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 13.09 đến ngày 18.09.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1025 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  13.09.2021 THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, TSHT ...
Từ ngày 06.09 đến ngày 11.09.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 06.09 đến ngày 11.09.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1449 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  06.09.2021 THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN Lc 6,6-11 ...
Từ ngày 30.08 đến ngày 04.09.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 30.08 đến ngày 04.09.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1490 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  30.08.2021 THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN Lc 4,16-30 ...
Từ ngày 23.08 đến ngày 28.08.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 23.08 đến ngày 28.08.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1091 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  23.08.2021 THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN Mt 23,13-22 ...
Từ ngày 16.08 đến ngày 21.08.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 16.08 đến ngày 21.08.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1187 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  16.08.2021 THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN Mt 19,16-22 ...
Từ ngày 09.08 đến ngày 14.08.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 09.08 đến ngày 14.08.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1274 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  09.08.2021 THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN Mt 17,22-27 ...
Từ ngày 02.08 đến ngày 07.08.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 02.08 đến ngày 07.08.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1335 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  02.08.2021 THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN Mt 14,13-21 ...
Từ ngày 26.07 đến ngày 31.07.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 26.07 đến ngày 31.07.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1251 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  26.07.2021 THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN Thánh Gioakim và thánh Anna, ...
Từ ngày 19.07 đến ngày 24.07.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 19.07 đến ngày 24.07.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1064 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  19.07.2021 THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN Mt 12,38-42 ...
Từ ngày 12.07 đến ngày 17.07.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 12.07 đến ngày 17.07.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1069 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  12.07.2021 THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN Mt 10,34-11,1 ...
Từ ngày 05.07 đến ngày 10.07.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 05.07 đến ngày 10.07.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 979 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  05.07.2021 THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN Mt 9,18-26 ...