Từ ngày 28.11 đến ngày 03.12.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 28.11 đến ngày 03.12.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 276 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  28.11.2022 THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG Mt 8,5-11 ...
Từ ngày 21.11 đến ngày 26.11.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 21.11 đến ngày 26.11.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1269 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  21.11.2022 THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ ...
Từ ngày 14.11 đến ngày 19.11.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 14.11 đến ngày 19.11.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 960 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  14.11.2022 THỨ HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN Lc 18,35-43 ...
Từ ngày 07.11 đến ngày 12.11.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 07.11 đến ngày 12.11.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1127 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  07.11.2022 THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN Lc 17,1-6 ...
Từ ngày 31.10 đến ngày 05.11.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 31.10 đến ngày 05.11.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 782 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  31.10.2022 THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN Lc 14,12-14 ...
Từ ngày 24.10 đến ngày 29.10.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 24.10 đến ngày 29.10.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1345 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  24.10.2022 THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN Lc 13,10-17 ...
Từ ngày 17.10 đến ngày 22.10.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 17.10 đến ngày 22.10.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1617 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  17.10.2022 THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN Thánh Ignatiôchia, giám mục, tử đạo ...
Từ ngày 10.10 đến ngày 15.10.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 10.10 đến ngày 15.10.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1133 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  10.10.2022 THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN Lc 11,29-32 ...
Từ ngày 03.10 đến ngày 08.10.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 03.10 đến ngày 08.10.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1621 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  03.10.2022 THỨ HAI TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN Lc 10,25-37 ...
Từ ngày 26.09 đến ngày 01.10.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 26.09 đến ngày 01.10.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1720 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  26.09.2022 THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN Lc 9,46-50 ...
Từ ngày 19.09 đến ngày 24.09.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 19.09 đến ngày 24.09.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1469 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  19.09.2022 THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN Lc 8,16-18   Lời Chúa: ...
Từ ngày 12.09 đến ngày 17.09.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 12.09 đến ngày 17.09.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1366 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  12.09.2022 THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN Lc 7,1-10 ...