Từ ngày 11.11 đến ngày 16.11.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 11.11 đến ngày 16.11.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 756 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  11.11.2019 THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN Thánh Martinô, giám mục ...
Từ ngày 04.11 đến ngày 09.11.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 04.11 đến ngày 09.11.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 849 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  04.11.2019 THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục ...
Từ ngày 28.10 đến ngày 02.11.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 28.10 đến ngày 02.11.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1183 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  28.10.2019 THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN Thánh Simon và thánh Giuđa, tông đồ ...
Từ ngày 21.10 đến ngày 26.10.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 21.10 đến ngày 26.10.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 956 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  21.10.2019 THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN Lc 12,13-21 ...
Từ ngày 14.10 đến ngày 19.10.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 14.10 đến ngày 19.10.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 2053 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  14.10.2019 THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN Lc 11,29-32 ...
Từ ngày 07.10 đến ngày 12.10.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 07.10 đến ngày 12.10.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 922 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  07.10.2019 THỨ HAI TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN Đức Mẹ Mân Côi ...
Từ ngày 30.09 đến ngày 05.10.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 30.09 đến ngày 05.10.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 958 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  30.09.2019 THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN Thánh Giêrônimô linh mục, tiến sĩ Hội thánh ...
Từ ngày 23.09 đến ngày 28.09.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 23.09 đến ngày 28.09.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1017 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  23.09.2019 THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN Thánh Piô Pietrelcina, linh mục Lc 8,16-18 ...
Từ ngày 16.09 đến ngày 21.09.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 16.09 đến ngày 21.09.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1044 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  16.09.2019 THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN Thánh Cornêliô, giáo hoàng tử đạo ...
Từ ngày 09.09 đến ngày 14.09.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 09.09 đến ngày 14.09.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1145 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  09.09.2019 THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN Lc 6,6-11 ...
Từ ngày 02.09 đến ngày 07.09.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 02.09 đến ngày 07.09.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1117 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  02.09.2019 THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN Lc 4,16-30 ...
Từ ngày 26.08 đến ngày 31.08.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 26.08 đến ngày 31.08.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1061 / Phút lắng đọng Lời Chúa
26.08.2019 THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN Mt 23,13-22 ...