Từ ngày 23.11 đến ngày 28.11.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 23.11 đến ngày 28.11.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 701 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  23.11.2020 THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN Lc 21,1-4 ...
Từ ngày 16.11 đến ngày 21.11.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 16.11 đến ngày 21.11.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1368 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  16.11.2020 THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN Lc 18,35-43 ...
Từ ngày 09.11 đến ngày 14.11.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 09.11 đến ngày 14.11.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1689 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  09.11.2020 THỨ HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN Cung hiến thánh đường Latêranô ...
Từ ngày 02.11 đến ngày 07.11.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 02.11 đến ngày 07.11.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1420 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  02.11.2020 THỨ HAI TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN Lễ các đẳng, cầu cho các tín hữu đã qua đời ...
Từ ngày 26.10 đến ngày 31.10.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 26.10 đến ngày 31.10.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1337 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  26.10.2020 THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN Lc 13,10-17 ...
Từ ngày 19.10 đến ngày 24.10.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 19.10 đến ngày 24.10.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1791 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  19.10.2020 THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Lc 12,13-21 ...
Từ ngày 12.10 đến ngày 17.10.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 12.10 đến ngày 17.10.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1580 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  12.10.2020 THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Lc 11,29-32 ...
Từ ngày 05.10 đến ngày 10.10.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 05.10 đến ngày 10.10.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1542 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  05.10.2020 THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN Lc 10,25-37 ...
Từ ngày 28.09 đến ngày 03.10.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 28.09 đến ngày 03.10.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1359 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  28.09.2020 THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN Lc 9,46-50 ...
Từ ngày 21.09 đến ngày 26.09.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 21.09 đến ngày 26.09.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 2115 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  21.09.2020 THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN Thánh Matthêô tông đồ, tác giả sách Tin mừng ...
Từ ngày 14.09 đến ngày 19.09.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 14.09 đến ngày 19.09.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1489 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  14.09.2020 THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN Lễ suy tôn Thánh Giá ...
Từ ngày 11.05 đến ngày 16.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 11.05 đến ngày 16.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1445 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  11.05.2020 THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH Ga 14,21-26 ...