Từ ngày 17.01 đến ngày 22.01.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 17.01 đến ngày 22.01.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 422 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  17.01.2022 THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN Thánh Antôn, viện phụ ...
Từ ngày 10.01 đến ngày 15.01.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 10.01 đến ngày 15.01.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 979 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  10.01.2022 THỨ HAI TUẦN I THƯỜNG NIÊN Mc 1,14-20 ...
Từ ngày 03.01 đến ngày 08.01.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 03.01 đến ngày 08.01.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1271 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  03.01.2022 THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH Mt 4,12-17.23-25 ...
Từ ngày 27.12 đến ngày 01.01.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 27.12 đến ngày 01.01.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1284 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  27.12.2021 THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH ...
Từ ngày 20.12 đến ngày 25.12.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 20.12 đến ngày 25.12.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1213 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  20.12.2021 THỨ HAI TUẦN IV MÙA VỌNG Lc 1,26-38 ...
Từ ngày 13.12 đến ngày 18.12.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 13.12 đến ngày 18.12.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1282 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  13.12.2021 THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo ...
Từ ngày 06.12 đến ngày 11.12.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 06.12 đến ngày 11.12.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1184 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  06.12.2021 THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG Lc 5,17-26 ...
Từ ngày 29.11 đến ngày 04.12.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 29.11 đến ngày 04.12.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1530 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  29.12.2021 THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG Mt 8,5-11 ...
Từ ngày 22.11 đến ngày 27.11.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 22.11 đến ngày 27.11.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1376 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  22.11.2021 THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN Thánh Cêcilia trinh nữ, tử đạo ...
Từ ngày 15.11 đến ngày 20.11.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 15.11 đến ngày 20.11.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1521 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  15.11.2021 THỨ HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN Lc 18,35-43 ...
Từ ngày 08.11 đến ngày 13.11.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 08.11 đến ngày 13.11.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1625 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  08.11.2021 THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN Lc 17,1-6 ...
Từ ngày 01.11 đến ngày 06.11.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 01.11 đến ngày 06.11.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1467 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  01.11.2021 THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN Các thánh nam nữ ...