Từ ngày 04.07 đến ngày 09.07.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 04.07 đến ngày 09.07.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 867 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  04.07.2022 THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha ...
Từ ngày 26.06 đến ngày 02.07.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 26.06 đến ngày 02.07.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1991 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  27.06.2022 THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN Mt 8,18-22 ...
Từ ngày 20.06 đến ngày 25.06.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 20.06 đến ngày 25.06.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1222 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  20.06.2022 THỨ HAI TUẦN XII THƯỜNG NIÊN Mt 7,1-5 ...
Từ ngày 13.06 đến ngày 18.06.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 13.06 đến ngày 18.06.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1225 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  13.06.2022 THỨ HAI TUẦN XI THƯỜNG NIÊN Thánh Antôn Pađôva, linh mục, TSHT ...
Từ ngày 06.06 đến ngày 11.06.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 06.06 đến ngày 11.06.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1440 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  06.06.2022 THỨ HAI TUẦN X THƯỜNG NIÊN Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh ...
Từ ngày 30.05 đến ngày 04.06.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 30.05 đến ngày 04.06.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1061 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  30.05.2022 THỨ HAI TUẦN VII PHỤC SINH Ga 16,29-33 ...
Từ ngày 23.05 đến ngày 28.05.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 23.05 đến ngày 28.05.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1132 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  23.05.2022 THỨ HAI TUẦN VI PHỤC SINH Ga 15,26-16,4a   ...
Từ ngày 16.05 đến ngày 21.05.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 16.05 đến ngày 21.05.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1187 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  16.05.2022 THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH Ga 14,21-26 ...
Từ ngày 09.05 đến ngày 14.05.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 09.05 đến ngày 14.05.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1188 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  09.05.2022 THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH Ga 10,1-10 ...
Từ ngày 02.05 đến ngày 07.05.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 02.05 đến ngày 07.05.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1362 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  02.05.2022 THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH Thánh Athanasiô, giám mục, TSHT Ga 6,22-29 ...
Từ ngày 25.04 đến ngày 30.04.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 25.04 đến ngày 30.04.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1526 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  25.04.2022 THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH Thánh Marcô, tác giả sách Tin mừng Mc 16,15-20 ...
Từ ngày 18.04 đến ngày 23.04.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 18.04 đến ngày 23.04.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1487 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  18.04.2022 THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH Mt 28,8-15 ...