Từ ngày 29.05 đến ngày 03.06.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 29.05 đến ngày 03.06.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 81 / Phút lắng đọng Lời Chúa
29.05.2017 THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH Ga 16,29-33 ...
Từ ngày 22.05 đến ngày 27.05.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 22.05 đến ngày 27.05.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 851 / Phút lắng đọng Lời Chúa
22.05.2017 THỨ HAI TUẦN 6 PHỤC SINH Ga 15,26-16,4a ...
Từ ngày 15.05 đến ngày 20.05.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 15.05 đến ngày 20.05.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1540 / Phút lắng đọng Lời Chúa
15.05.2017 THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH Ga 14,21-26   ...
Từ ngày 08.05 đến ngày 13.05.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 08.05 đến ngày 13.05.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1371 / Phút lắng đọng Lời Chúa
08.05.2017 THỨ HAI TUẦN 4 PHỤC SINH Ga 10,1-10   Lời ...
Từ ngày 01.05 đến ngày 06.05.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 01.05 đến ngày 06.05.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1374 / Phút lắng đọng Lời Chúa
01.05.2017 THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH Ga 6,22-29 ...
Từ ngày 24.04 đến ngày 29.04.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 24.04 đến ngày 29.04.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 956 / Phút lắng đọng Lời Chúa
24.04.2017 THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH Ga 3,1-8 ...
Từ ngày 17.04 đến ngày 22.04.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 17.04 đến ngày 22.04.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 972 / Phút lắng đọng Lời Chúa
17.04.2017 THỨ HAI TRONG TUẦN BAT NHẬT PHỤC SINH Mt 28,8-15 ...
Từ ngày 10.04 đến ngày 15.04.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 10.04 đến ngày 15.04.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1805 / Phút lắng đọng Lời Chúa
10.04.2017 THỨ HAI TUẦN THÁNH Ga 12,1-11   ...
Từ ngày 03.04 đến ngày 08.04.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 03.04 đến ngày 08.04.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 3547 / Phút lắng đọng Lời Chúa
03.04.2017 THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY Ga 8,1-11   ...
Từ ngày 27.03 đến ngày 01.04.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 27.03 đến ngày 01.04.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1492 / Phút lắng đọng Lời Chúa
27.03.2017 THỨ HAI TUẦN 4 MÙA CHAY Ga 4,43-54 ...
Từ ngày 20.03 đến ngày 25.03.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 20.03 đến ngày 25.03.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1225 / Phút lắng đọng Lời Chúa
20.03.2017 THỨ HAI TUẦN 3 MÙA CHAY Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria Mt 1,16.18-21.24a ...
Từ ngày 13.03 đến ngày 18.03.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 13.03 đến ngày 18.03.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1803 / Phút lắng đọng Lời Chúa
13.03.2017 THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY Lc 6,36-38 ...