Từ ngày 01.03 đến ngày 06.03.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 01.03 đến ngày 06.03.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 450 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  01.03.2021 THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY Lc 6,36-38 ...
Từ ngày 22.02 đến ngày 27.02.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 22.02 đến ngày 27.02.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1600 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  22.02.2021 THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY Lập tông tòa thánh Phêrô ...
Từ ngày 15.02 đến ngày 20.02.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 15.02 đến ngày 20.02.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1492 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  15.02.2021 THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Mc 8,11-13 ...
Từ ngày 08.02 đến ngày 13.02.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 08.02 đến ngày 13.02.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1153 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  08.02.2021 THỨ HAI TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Mc 6,53-56 ...
Từ ngày 01.02 đến ngày 06.02.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 01.02 đến ngày 06.02.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1282 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  01.02.2021 THỨ HAI TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN Mc 5,1-20   Lời ...
Từ ngày 25.01 đến ngày 30.01.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 25.01 đến ngày 30.01.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1369 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  25.01.2021 THỨ HAI TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN Thánh Phaolô, tông đồ trở lại ...
Từ ngày 18.01 đến ngày 23.01.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 18.01 đến ngày 23.01.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1437 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  18.01.2021 THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN Mc 2,18-22 ...
Từ ngày 11.01 đến ngày 16.01.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 11.01 đến ngày 16.01.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1720 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  11.01.2021 Thứ Hai Tuần 1 Thường Niên Mc 1,14-20 ...
Từ ngày 04.01 đến ngày 09.01.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 04.01 đến ngày 09.01.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1986 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  04.01.2021 Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh Mt 4,12-17.23-25   ...
Từ ngày 28.12.2020 đến ngày 02.01.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 28.12.2020 đến ngày 02.01.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1323 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  28.12.2020 THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH Các thánh anh hài tử đạo ...
Từ ngày 21.12 đến ngày 26.12.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 21.12 đến ngày 26.12.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1476 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  21.12.2020 THỨ HAI TUẦN IV MÙA VỌNG Lc 1,39-45 ...
Từ ngày 11.05 đến ngày 16.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 11.05 đến ngày 16.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1493 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  11.05.2020 THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH Ga 14,21-26 ...