Từ ngày 14.10 đến ngày 19.10.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 14.10 đến ngày 19.10.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 619 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  14.10.2019 THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN Lc 11,29-32 ...
Từ ngày 07.10 đến ngày 12.10.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 07.10 đến ngày 12.10.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 894 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  07.10.2019 THỨ HAI TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN Đức Mẹ Mân Côi ...
Từ ngày 30.09 đến ngày 05.10.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 30.09 đến ngày 05.10.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 934 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  30.09.2019 THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN Thánh Giêrônimô linh mục, tiến sĩ Hội thánh ...
Từ ngày 23.09 đến ngày 28.09.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 23.09 đến ngày 28.09.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1004 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  23.09.2019 THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN Thánh Piô Pietrelcina, linh mục Lc 8,16-18 ...
Từ ngày 16.09 đến ngày 21.09.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 16.09 đến ngày 21.09.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1024 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  16.09.2019 THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN Thánh Cornêliô, giáo hoàng tử đạo ...
Từ ngày 09.09 đến ngày 14.09.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 09.09 đến ngày 14.09.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1099 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  09.09.2019 THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN Lc 6,6-11 ...
Từ ngày 02.09 đến ngày 07.09.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 02.09 đến ngày 07.09.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1100 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  02.09.2019 THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN Lc 4,16-30 ...
Từ ngày 26.08 đến ngày 31.08.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 26.08 đến ngày 31.08.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1043 / Phút lắng đọng Lời Chúa
26.08.2019 THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN Mt 23,13-22 ...
Từ ngày 19.08 đến ngày 24.08.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 19.08 đến ngày 24.08.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1070 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  19.08.2019 THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN Mt 19,16-22 ...
Từ ngày 12.08 đến ngày 17.08.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 12.08 đến ngày 17.08.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1396 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  12.08.2019 THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN Mt 17,22-27 ...
Từ ngày 05.08 đến ngày 10.08.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 05.08 đến ngày 10.08.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 917 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  05.08.2019 THỨ HAI TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN Mt 14,13-21 ...
Từ ngày 29.07 đến ngày 03.08.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 29.07 đến ngày 03.08.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1196 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  29.07.2019 THỨ HAI TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN Thánh nữ Martha ...