Từ ngày 15.07 đến ngày 20.07.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 15.07 đến ngày 20.07.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 1075 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  15.07.2019 THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội thánh ...
Từ ngày 08.07 đến ngày 13.07.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 08.07 đến ngày 13.07.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1201 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  08.07.2019 THỨ HAI TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN Mt 9,18-26 ...
Từ ngày 01.07 đến ngày 06.07.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 01.07 đến ngày 06.07.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 521 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  01.07.2019 THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN Mt 8,18-22 ...
Từ ngày 24.06 đến ngày 29.06.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 24.06 đến ngày 29.06.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1297 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  24.06.2019 THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả ...
Từ ngày 17.06 đến ngày 22.06.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 17.06 đến ngày 22.06.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1649 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  17.06.2019 THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN Mt 5,38-4 ...
Từ ngày 10.06 đến ngày 15.06.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 10.06 đến ngày 15.06.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1244 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  10.06.2019 THỨ HAI TUẦN X THƯỜNG NIÊN Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh ...
Từ ngày 03.06 đến ngày 08.06.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 03.06 đến ngày 08.06.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 827 / Phút lắng đọng Lời Chúa
03.06.2019 THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo Ga 16,29-33 ...
Từ ngày 10.07 đến ngày 15.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 10.07 đến ngày 15.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 706 / Phút lắng đọng Lời Chúa
10.07.2017 THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN Mt 9,18-26   ...
Từ ngày 03.07 đến ngày 08.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 03.07 đến ngày 08.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1249 / Phút lắng đọng Lời Chúa
03.07.2017 THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN LỄ THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ Ga 20,24-29 ...
Từ ngày 26.06 đến ngày 01.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 26.06 đến ngày 01.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 828 / Phút lắng đọng Lời Chúa
26.06.2017 THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN Mt 7,1-5 ...
Từ ngày 19.06 đến ngày 24.06.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 19.06 đến ngày 24.06.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 910 / Phút lắng đọng Lời Chúa
19.06.2017 THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN Mt 5,38-42 ...
Từ ngày 12.06 đến ngày 17.06.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 12.06 đến ngày 17.06.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1122 / Phút lắng đọng Lời Chúa
12.06.2017 THỨ HAI TUẦN X THƯỜNG NIÊN Mt 5,1-12   ...