Từ ngày 06.07 đến ngày 11.07.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 06.07 đến ngày 11.07.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 570 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  06.07.2020 THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN Mt 9,18-26 ...
Từ ngày 29.06 đến ngày 04.07.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 29.06 đến ngày 04.07.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1361 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  29.06.2020 THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN Thánh Phêrô và thánh Phaolô, tông đồ ...
Từ ngày 22.06 đến ngày 27.06.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 22.06 đến ngày 27.06.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1982 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  22.06.2020 THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN Mt 7,1-5   ...
Từ ngày 15.06 đến ngày 20.06.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 15.06 đến ngày 20.06.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1586 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  15.06.2020 THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN Mt 5,38-42 ...
Từ ngày 08.06 đến ngày 13.06.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 08.06 đến ngày 13.06.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1453 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  08.06.2020 THỨ HAI TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN Mt 5,1-12 ...
Từ ngày 01.06 đến ngày 06.06.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 01.06 đến ngày 06.06.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1502 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  01.06.2020 THỨ HAI TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh ...
Từ ngày 25.05 đến ngày 30.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 25.05 đến ngày 30.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1494 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  25.05.2020 THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH Ga 16,29-33 ...
Từ ngày 18.05 đến ngày 23.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 18.05 đến ngày 23.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1408 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  18.05.2020 THỨ HAI TUẦN 6 PHỤC SINH Ga 15,26-16,4a   ...
Từ ngày 11.05 đến ngày 16.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 11.05 đến ngày 16.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1331 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  11.05.2020 THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH Ga 14,21-26 ...
Từ ngày 04.05 đến ngày 09.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 04.05 đến ngày 09.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1395 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  04.05.2020 THỨ HAI TUẦN 4 PHỤC SINH Ga 10,11-18 ...
Từ ngày 27.04 đến ngày 02.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 27.04 đến ngày 02.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1369 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  27.04.2020 THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH Ga 6,22-29 ...
Từ ngày 20.04 đến ngày 25.04.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 20.04 đến ngày 25.04.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1536 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  20.04.2020 THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH Ga 3,1-8 ...