Từ ngày 18.09 đến ngày 23.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 18.09 đến ngày 23.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 483 / Phút lắng đọng Lời Chúa
18.09.2017 THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN Lc 7,1-10   ...
Từ ngày 11.09 đến ngày 16.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 11.09 đến ngày 16.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 741 / Phút lắng đọng Lời Chúa
11.09.2017 THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN Lc 6,6-11   ...
Từ ngày 04.09 đến ngày 09.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 04.09 đến ngày 09.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1039 / Phút lắng đọng Lời Chúa
04.09.2017 THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN Lc 4,16-30 ...
Từ ngày 28.08 đến ngày 02.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 28.08 đến ngày 02.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1273 / Phút lắng đọng Lời Chúa
28.08.2017 THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh Mt 23,13-22 ...
Từ ngày 21.08 đến ngày 26.08.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 21.08 đến ngày 26.08.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1133 / Phút lắng đọng Lời Chúa
21.08.2017 THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN Thánh Piô X, giáo hoàng Mt 19,16-22 ...
Từ ngày 14.08 đến ngày 19.08.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 14.08 đến ngày 19.08.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 823 / Phút lắng đọng Lời Chúa
14.08.2017 THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN Thánh Maximilianô Maria Kolbê, tử đạo Mt 17,22-27 ...
Từ ngày 24.07 đến ngày 29.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 24.07 đến ngày 29.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1364 / Phút lắng đọng Lời Chúa
24.07.2017 THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN Mt 12,38-42 ...
Từ ngày 17.07 đến ngày 22.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 17.07 đến ngày 22.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 941 / Phút lắng đọng Lời Chúa
17.07.2017 THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN Mt 10,34-11,1 ...
Từ ngày 10.07 đến ngày 15.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 10.07 đến ngày 15.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 797 / Phút lắng đọng Lời Chúa
10.07.2017 THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN Mt 9,18-26   ...
Từ ngày 03.07 đến ngày 08.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 03.07 đến ngày 08.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1102 / Phút lắng đọng Lời Chúa
03.07.2017 THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN LỄ THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ Ga 20,24-29 ...
Từ ngày 26.06 đến ngày 01.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 26.06 đến ngày 01.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 851 / Phút lắng đọng Lời Chúa
26.06.2017 THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN Mt 7,1-5 ...
Từ ngày 19.06 đến ngày 24.06.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 19.06 đến ngày 24.06.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 929 / Phút lắng đọng Lời Chúa
19.06.2017 THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN Mt 5,38-42 ...