Từ ngày 16.01 đến ngày 21.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 16.01 đến ngày 21.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 276 / Phút lắng đọng Lời Chúa
16.01.2017 THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN Mc 2,18-22   ...
Từ ngày 09.01 đến ngày 14.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 09.01 đến ngày 14.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 766 / Phút lắng đọng Lời Chúa
09.01.2017 Thứ Hai tuần 1 Thường Niên Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Mt 3,13-17 ...
Từ ngày 02.01 đến ngày 07.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 02.01 đến ngày 07.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 940 / Phút lắng đọng Lời Chúa
02.01.2017 Thứ Hai Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh ...
Từ ngày 26.12 đến ngày 31.12.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 26.12 đến ngày 31.12.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 947 / Phút lắng đọng Lời Chúa
26.12.2016 Thứ Hai NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH Thánh Stêphanô tử đạo tiên khởi ...
Từ ngày 19.12 đến ngày 24.12.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 19.12 đến ngày 24.12.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1017 / Phút lắng đọng Lời Chúa
19.12.2016 THỨ HAI TUẦN IV MÙA VỌNG Lc 1,5-25 Lời Chúa: ...
Từ ngày 12.12 đến ngày 17.12.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 12.12 đến ngày 17.12.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 930 / Phút lắng đọng Lời Chúa
12.12.2016 THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG Mt 21,23-27 ...
Từ ngày 05.12 đến ngày 10.12.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 05.12 đến ngày 10.12.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1083 / Phút lắng đọng Lời Chúa
05.12.2016 THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG Lc 5,17-26 ...
Từ ngày 28.11 đến ngày 03.12.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 28.11 đến ngày 03.12.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1135 / Phút lắng đọng Lời Chúa
28.11.2016 THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG Mt 8,5-11   ...
Từ ngày 21.11 đến ngày 26.11.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 21.11 đến ngày 26.11.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1044 / Phút lắng đọng Lời Chúa
21.11.2016 THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ Mt 12,46-50 ...
Từ ngày 14.11 đến ngày 19.11.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 14.11 đến ngày 19.11.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 806 / Phút lắng đọng Lời Chúa
14.11.2016 THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN Lc 18,35-43   ...
Từ ngày 7.11 đến ngày 12.11.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 7.11 đến ngày 12.11.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 757 / Phút lắng đọng Lời Chúa
07.11.2016 THỨ HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN Lc 17,1-6   ...
Từ ngày 31.10 đến ngày 05.11.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 31.10 đến ngày 05.11.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 958 / Phút lắng đọng Lời Chúa
31.10.2016 THỨ HAI TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN Lc 14,12-14 ...