Từ ngày 20.03 đến ngày 25.03.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 20.03 đến ngày 25.03.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 762 / Phút lắng đọng Lời Chúa
20.03.2017 THỨ HAI TUẦN 3 MÙA CHAY Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria Mt 1,16.18-21.24a ...
Từ ngày 13.03 đến ngày 18.03.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 13.03 đến ngày 18.03.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1688 / Phút lắng đọng Lời Chúa
13.03.2017 THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY Lc 6,36-38 ...
Từ ngày 06.03 đến ngày 11.03.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 06.03 đến ngày 11.03.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 2105 / Phút lắng đọng Lời Chúa
06.03.2017 THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY Mt 25,31-46 ...
Từ ngày 27.02 đến ngày 04.03.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 27.02 đến ngày 04.03.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1040 / Phút lắng đọng Lời Chúa
27.02.2017 THỨ HAI TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN Mc 10,17–27 ...
Từ ngày 20.02 đến ngày 25.02.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 20.02 đến ngày 25.02.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1377 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  20.02.2017 THỨ HAI TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN Mc 9,14-29 ...
Từ ngày 13.01 đến ngày 18.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 13.01 đến ngày 18.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1338 / Phút lắng đọng Lời Chúa
13.02.2017 THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Mc 8,11-13 ...
Từ ngày 06.01 đến ngày 11.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 06.01 đến ngày 11.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1371 / Phút lắng đọng Lời Chúa
06.02.2017 THỨ HAI TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Mc 6,53-56 ...
Từ ngày 31.01 đến ngày 04.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 31.01 đến ngày 04.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 905 / Phút lắng đọng Lời Chúa
31.01.2017 THỨ BA TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN Thánh Gioan Bosco, linh mục Mc 5,21-43 ...
Từ ngày 23.01 đến ngày 27.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 23.01 đến ngày 27.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 728 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  23.01.2017 THỨ HAI TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN Mc 3,22-30 ...
Từ ngày 09.01 đến ngày 14.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 09.01 đến ngày 14.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 872 / Phút lắng đọng Lời Chúa
09.01.2017 Thứ Hai tuần 1 Thường Niên Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Mt 3,13-17 ...
Từ ngày 02.01 đến ngày 07.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 02.01 đến ngày 07.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1027 / Phút lắng đọng Lời Chúa
02.01.2017 Thứ Hai Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh ...
Từ ngày 26.12 đến ngày 31.12.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 26.12 đến ngày 31.12.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1010 / Phút lắng đọng Lời Chúa
26.12.2016 Thứ Hai NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH Thánh Stêphanô tử đạo tiên khởi ...