Từ ngày 12.03 đến ngày 17.03.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 12.03 đến ngày 17.03.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 1196 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    12.03.2018 THỨ HAI TUẦN 4 MÙA CHAY Ga 4,43-54 ...
Từ ngày 05.03 đến ngày 10.03.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 05.03 đến ngày 10.03.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1232 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    05.03.2018 THỨ HAI TUẦN 3 MÙA CHAY Lc 4,24-30 ...
Từ ngày 26.02 đến ngày 03.03.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 26.02 đến ngày 03.03.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1781 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    26.02.2018 THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY Lc 6,36-38 ...
Từ ngày 19.02 đến ngày 24.02.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 19.02 đến ngày 24.02.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1356 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    19.02.2018 THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY Mt 25,31-46 ...
Từ ngày 12.02 đến ngày 17.02.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 12.02 đến ngày 17.02.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 737 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    12.02.2018 THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Mc 8,11-13 ...
Từ ngày 05.02 đến ngày 10.02.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 05.02 đến ngày 10.02.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1126 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    05.02.2018 THỨ HAI TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo ...
Từ ngày 29.01 đến ngày 03.02.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 29.01 đến ngày 03.02.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1431 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    29.01.2018 Thứ Hai Tuần 4 Thường Niên Mc 5,1-20 ...
Từ ngày 22.01 đến ngày 27.01.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 22.01 đến ngày 27.01.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1329 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    22.01.2018 THỨ HAI TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN ...
Từ ngày 15.01 đến ngày 20.01.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 15.01 đến ngày 20.01.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1345 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    15.01.2018 THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN Mc 2,18-22 ...
Từ ngày 08.01 đến ngày 13.01.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 08.01 đến ngày 13.01.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1301 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    08.01.2018 THỨ HAI TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa ...
Từ ngày 01.01 đến ngày 06.01.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 01.01 đến ngày 06.01.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1247 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    Thứ Hai ngày 01 tháng 01 CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA Lc 2,16-21 ...