Từ ngày 20.02 đến ngày 25.02.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 20.02 đến ngày 25.02.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 590 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  20.02.2017 THỨ HAI TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN Mc 9,14-29 ...
Từ ngày 13.01 đến ngày 18.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 13.01 đến ngày 18.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1183 / Phút lắng đọng Lời Chúa
13.02.2017 THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Mc 8,11-13 ...
Từ ngày 06.01 đến ngày 11.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 06.01 đến ngày 11.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1313 / Phút lắng đọng Lời Chúa
06.02.2017 THỨ HAI TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Mc 6,53-56 ...
Từ ngày 31.01 đến ngày 04.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 31.01 đến ngày 04.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 869 / Phút lắng đọng Lời Chúa
31.01.2017 THỨ BA TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN Thánh Gioan Bosco, linh mục Mc 5,21-43 ...
Từ ngày 23.01 đến ngày 27.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 23.01 đến ngày 27.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 663 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  23.01.2017 THỨ HAI TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN Mc 3,22-30 ...
Từ ngày 09.01 đến ngày 14.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 09.01 đến ngày 14.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 835 / Phút lắng đọng Lời Chúa
09.01.2017 Thứ Hai tuần 1 Thường Niên Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Mt 3,13-17 ...
Từ ngày 02.01 đến ngày 07.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 02.01 đến ngày 07.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 993 / Phút lắng đọng Lời Chúa
02.01.2017 Thứ Hai Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh ...
Từ ngày 26.12 đến ngày 31.12.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 26.12 đến ngày 31.12.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 978 / Phút lắng đọng Lời Chúa
26.12.2016 Thứ Hai NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH Thánh Stêphanô tử đạo tiên khởi ...
Từ ngày 19.12 đến ngày 24.12.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 19.12 đến ngày 24.12.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1046 / Phút lắng đọng Lời Chúa
19.12.2016 THỨ HAI TUẦN IV MÙA VỌNG Lc 1,5-25 Lời Chúa: ...
Từ ngày 12.12 đến ngày 17.12.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 12.12 đến ngày 17.12.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 960 / Phút lắng đọng Lời Chúa
12.12.2016 THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG Mt 21,23-27 ...
Từ ngày 05.12 đến ngày 10.12.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 05.12 đến ngày 10.12.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1111 / Phút lắng đọng Lời Chúa
05.12.2016 THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG Lc 5,17-26 ...
Từ ngày 28.11 đến ngày 03.12.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 28.11 đến ngày 03.12.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1167 / Phút lắng đọng Lời Chúa
28.11.2016 THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG Mt 8,5-11   ...