E-book: "Đồng Hành Thiêng Liêng", Đại học ICLA, Philippins, Lm Phêrô Lê Tấn Bảo dịch
E-book:
/ 298 / Dự bị thánh Gioan 23
  ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG Đại học ICLA, Philippins   Lm Phêrô Lê Tấn Bảo dịch   ...
Cùng Tweet Với Chúa 4
Cùng Tweet Với Chúa 4
/ 376 / Dự bị thánh Gioan 23
    1. Thiên Chúa có tạo ra sự dữ không?  Sự dữ có liên quan gì đến tội của tôi? ...
Cùng Tweet Với Chúa 3
Cùng Tweet Với Chúa 3
/ 411 / Dự bị thánh Gioan 23
    1. Tại sao Chúa Giêsu chết cho chúng ta? ...