Cùng Tweet Với Chúa 4
Cùng Tweet Với Chúa 4
/ 297 / Dự bị thánh Gioan 23
    1. Thiên Chúa có tạo ra sự dữ không?  Sự dữ có liên quan gì đến tội của tôi? ...
Cùng Tweet Với Chúa 3
Cùng Tweet Với Chúa 3
/ 344 / Dự bị thánh Gioan 23
    1. Tại sao Chúa Giêsu chết cho chúng ta? ...
Cùng Tweet Với Chúa 2
Cùng Tweet Với Chúa 2
/ 502 / Dự bị thánh Gioan 23
  1. Tôi có nên tuân thủ tất cả các lề luật trong Kinh Thánh không? Chúa Giêsu đã không đến thế gian để bãi bỏ các luật Cựu Ước, nhưng để kiện toàn. Tân Ước soi sáng cho Cựu Ước. Một vài luật trong Kinh Thánh không còn được áp dụng nữa vì ...
Cùng Tweet Với Chúa 1
Cùng Tweet Với Chúa 1
/ 753 / Dự bị thánh Gioan 23
CHÚA NÓI VỚI NGƯỜI TRẺ : Kinh Thánh: đúng hay sai?   1. Vì sao Kinh Thánh quan trọng? ...
Hỏi đáp về tạo dựng: Sáng tạo hay trùng hợp ngẫu nhiên?
Hỏi đáp về tạo dựng: Sáng tạo hay trùng hợp ngẫu nhiên?
/ 396 / Dự bị thánh Gioan 23
Hỏi đáp về tạo dựng: Sáng tạo hay trùng hợp ngẫu nhiên?   1.1 Vụ nổ Big Bang không ảnh hưởng đến niềm tin vào Thiên Chúa phải ...
Đức Giáo hoàng Phanxicô ngỏ lời với các linh mục
Đức Giáo hoàng Phanxicô ngỏ lời với các linh mục
/ 1036 / Dự bị thánh Gioan 23
    Đức cha Robert Barron, ngày 20.06.2017 Tôi viết những lời này từ khách sạn Nuremore ở Monaghan, nước Ireland, nơi tôi đang hướng dẫn một cuộc tĩnh tâm dành cho các linh mục của Tổng giáo phận Dublin. Khi ...