Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm B
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm B

/ 77 / Thánh nhạc
LỄ CHÚA NHẬT III MC - NĂM B   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ Quỳ bên cung thánh _ Kim Long Đáp ca và Tung hô Tin Mừng  1. Tv 18 _ Kim Long 2. Tv 18 _ ...
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 3 Mùa Chay năm B
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 3 Mùa Chay năm B
/ 159 / Thánh nhạc
  BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (20.02.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban ...
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm B
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm B
/ 328 / Thánh nhạc
LỄ CHÚA NHẬT II MC - NĂM B   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ Hãy trỗi dậy _ Kim Long Đáp ca và Tung hô Tin Mừng  1. Tv 115 _ Kim Long 2. Tv 115 _ Lm. ...
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 2 Mùa Chay năm B
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 2 Mùa Chay năm B
/ 139 / Thánh nhạc
  BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (16.02.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban ...
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm B
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm B
/ 129 / Thánh nhạc
LỄ CHÚA NHẬT I MC - NĂM B   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ Kinh Chay _ Nguyễn Duy Đáp ca và Tung hô Tin Mừng  1. Tv 24 _ Kim Long 2. Tv 24 _ Lm. ...
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 1 Mùa Chay năm B
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 1 Mùa Chay năm B
/ 149 / Thánh nhạc
  BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (09.02.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban ...
Bài hát cộng đồng Lễ Tro
Bài hát cộng đồng Lễ Tro
/ 112 / Thánh nhạc
  BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO THỨ TƯ LỄ TRO Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (02.02.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2024
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2024
/ 119 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN DÀNH CHO GIÁO DÂN THÁNG 02-2024   BÀI 1 HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ - HỌ ĐẠO VIỆT NAM  Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn ...
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật V TN - Năm B
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật V TN - Năm B
/ 158 / Thánh nhạc
LỄ CHÚA NHẬT V TN - NĂM B   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ Vào đền thánh _ Kim Long Đáp ca và Tung hô Tin Mừng  1. Tv 146 _ Kim Long 2. Tv ...
Bài hát cộng đồng Lễ Mồng Ba Tết - Thánh hóa công ăn việc làm
Bài hát cộng đồng Lễ Mồng Ba Tết - Thánh hóa công ăn việc làm
/ 139 / Thánh nhạc
  BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO LỄ MỒNG HAI TẾT - THÁNH  HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (19.01.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng ...
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật IV TN - Năm B
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật IV TN - Năm B
/ 215 / Thánh nhạc
LỄ CHÚA NHẬT IV TN - NĂM B   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ Về bên Chúa _ Nguyễn Duy Đáp ca và Tung hô Tin Mừng  1. Tv 94 _ Kim Long 2. Tv 94 _ Lm. ...
Bài hát cộng đồng Lễ Mồng Hai Tết - Cầu cho tổ tiên ông bà cha mẹ
Bài hát cộng đồng Lễ Mồng Hai Tết - Cầu cho tổ tiên ông bà cha mẹ
/ 130 / Thánh nhạc
  BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO LỄ MỒNG HAI TẾT - CẦU CHO TỔ TIÊN ÔNG BÀ Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (19.01.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng ...