Nghi thức Thánh lễ nhậm chức Cha sở - Giáo phận Mỹ Tho
Nghi thức Thánh lễ nhậm chức Cha sở - Giáo phận Mỹ Tho

/ 712 / Phụng vụ
           NGHI THỨC THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CHA SỞ     ...
Hội thảo truyền thông: “Hãy lắng nghe bằng con tim”
Hội thảo truyền thông: “Hãy lắng nghe bằng con tim”
/ 239 / Truyền thông xã hội
    CÔNG NGHỊ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI NĂM 2022 HỘI THẢO TRUYỀN THÔNG: “HÃY LẮNG NGHE BẰNG CON TIM”     WGPHN (28.5.2022) - Trong bài thuyết trình này, trước hết chúng ta cùng chia sẻ về Sứ điệp ngày ...
Đạo đức trong truyền thông – Tài liệu hướng dẫn của Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội
Đạo đức trong truyền thông – Tài liệu hướng dẫn của Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội
/ 568 / Truyền thông xã hội
      HỘI ĐỒNG GIÁO HOÀNG VỀ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI ĐẠO ĐỨC TRONG TRUYỀN THÔNG     I. NHẬP ĐỀ II. TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI PHỤC VỤ CON NGƯỜI III. TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI XÂM PHẠM LỢI ÍCH CỦA CON NGƯỜI IV. MỘT SỐ ...
Đàng Thánh Giá 2022
Đàng Thánh Giá 2022
/ 438 / Phụng vụ
  Đường Thánh Giá, được uỷ thác cho các gia đình soạn, sẽ được Đức Thánh Cha chủ sự tại đấu trường Colosseo tối thứ Sáu 15.04.2022. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, ...
Lời nguyện dâng hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, 25.03.2022
Lời nguyện dâng hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, 25.03.2022
/ 875 / Phụng vụ
  LỜI NGUYỆN DÂNG HIẾN CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ MARIA[1] Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ngày 25.03.2022   Lạy Mẹ Maria, ...
Hiệp hành trên 14 Chặng Đàng Thánh Giá
Hiệp hành trên 14 Chặng Đàng Thánh Giá
/ 419 / Phụng vụ
  HIỆP HÀNH TRÊN 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ Mùa Chay năm 2022 NIHIL OBSTAT: ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 4
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 4
/ 360 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 02-2022   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 3
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 3
/ 331 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 02-2022   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 2
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 2
/ 261 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 02-2022   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 1
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 1
/ 514 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 02-2022   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 01-2022_Bài 3
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 01-2022_Bài 3
/ 465 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 01-2022   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 01-2022_Bài 2
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 01-2022_Bài 2
/ 417 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 01-2022   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...