Mừng Xuân Đinh Dậu 2017: Những năm Dậu trong lịch sử Giáo Hội tại Việt Nam
Mừng Xuân Đinh Dậu 2017: Những năm Dậu trong lịch sử Giáo Hội tại Việt Nam

/ 580 / Văn hóa - Môi sinh
MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017 NHỮNG NĂM DẬU TRONG LỊCH SỬ GIÁO HỘI TẠI VIỆT NAM (*) ...
"Phóng sự yêu thương", số 4
/ 1257 / Truyền thông xã hội
  "Phóng sự yêu thương", số 4 5.12.2016 "Phóng sự yêu thương", số 3 20.4.2016 "Phóng sự yêu thương", số 2 16.2.2016 "Phóng sự yêu thương", số 1 16.1.2016 "PHÓNG SỰ YÊU THƯƠNG" giới thiệu người nghèo cho những ...
Hạt Tân An: Thi Giáo lý Cấp 1
Hạt Tân An: Thi Giáo lý Cấp 1
/ 227 / Giáo lý
        Lúc 10g30, Chủ nhật 27.11.2016, kỳ thi giáo lý viên cấp 1 của Hạt Tân An được diễn ra tại Giáo xứ Tân An, nhằm mục đích đào tạo giáo lý viên mới với ý hướng canh tân việc dạy giáo lý trong công cuộc ...
Chương trình ngày hành hương GLV và Huynh Trưởng Gp. Mỹ Tho
Chương trình ngày hành hương GLV và Huynh Trưởng Gp. Mỹ Tho
/ 485 / Giáo lý
CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HÀNH HƯƠNG GIÁO LÝ VIÊN VÀ HUYNH TRƯỞNG GIÁO PHẬN MỸ THO Chúa Nhật, 25.09.2016 Chủ đề: GIÁO LÝ VIÊN - TÔNG ĐỒ LÒNG THƯƠNG XÓT ...
Cuộc Thi Cấp Chứng Nhận Giáo Lý Viên Cấp I Hạt Đức Hòa
Cuộc Thi Cấp Chứng Nhận Giáo Lý Viên Cấp I Hạt Đức Hòa
/ 484 / Giáo lý
  Vào lúc 9g00 sáng ngày 30 tháng 7 năm 2016, cuộc thi giáo lý cấp chứng nhận Giáo lý viên cấp I của Giáo hạt Đức Hòa đã diễn ra lần đầu tiên tại Giáo xứ Đức Hòa. Đây là cuộc thi giáo lý nhằm cấp chứng chỉ công nhận giáo lý viên cấp độ I cho ...
Thành viên MVTT giao lưu thể thao với Giới trẻ Giáo xứ Tân An
Thành viên MVTT giao lưu thể thao với Giới trẻ Giáo xứ Tân An
/ 473 / Truyền thông xã hội
  Hình: Ban Truyền Thông Giáo phận Mỹ Tho Thành viên MVTT giao lưu thể thao với Giới trẻ Giáo xứ Tân An, tại Giáo xứ Tân An, 21.07.2016   Ngày 21.07.2016, được Cha Trưởng ban Mục vụ Truyền Thông (MVTT) Giáo phận ...
Lớp Bồi Dưỡng Kỹ Năng Viết Tin
Lớp Bồi Dưỡng Kỹ Năng Viết Tin
/ 682 / Truyền thông xã hội
Mục Vụ Truyền Thông Giáo phận Mỹ Tho mở lớp Bồi Dưỡng Kỹ Năng Viết Tin Vào lúc 9 giờ, ngày 14/7/2016 tại hội trường Giáo xứ Thánh Giuse Lao Công, Ban Mục Vụ Truyền Thông (MVTT) Giáo Phận mở lớp bồi dưỡng kỹ năng viết ...