Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 10_Bài 3
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 10_Bài 3

/ 46 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 10-2021   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Bản Văn phụng vụ cho Thánh lễ cầu nguyện trong thời gian đại dịch
Bản Văn phụng vụ cho Thánh lễ cầu nguyện trong thời gian đại dịch
/ 482 / Phụng vụ
  THÁNH LỄ TRONG THỜI GIAN ĐẠI DỊCH      Có thể cử hành lễ này, theo luật chữ đỏ của phần Thánh lễ và Lời nguyện cho những nhu cầu khác nhau, trong mọi ngày, trừ những ngày lễ Trọng, các Chúa nhật mùa Vọng, ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 10_Bài 2
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 10_Bài 2
/ 99 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 10-2021   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 10_Bài 1
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 10_Bài 1
/ 158 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 10-2021   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 9_Bài 5
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 9_Bài 5
/ 162 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 09-2021   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 9_Bài 4
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 9_Bài 4
/ 145 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 09-2021   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 9_Bài 3
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 9_Bài 3
/ 175 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 09-2021   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 9_Bài 2
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 9_Bài 2
/ 132 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 09-2021   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 9_Bài 1
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 9_Bài 1
/ 147 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 09-2021   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Phụng Tự: Về cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân và Nghi Thức An Táng trong hoàn cảnh dịch bệnh
Ủy Ban Phụng Tự: Về cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân và Nghi Thức An Táng trong hoàn cảnh dịch bệnh
/ 253 / Phụng vụ
    HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ỦY BAN PHỤNG TỰ   Ngày 29 tháng 8 năm 2021   VỀ CỬ HÀNH BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN VÀ NGHI THỨC AN TÁNG ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 8_Bài 5
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 8_Bài 5
/ 177 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 08-2021   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...