Bài hát cộng đồng cho Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Bài hát cộng đồng cho Lễ Đức Mẹ Mân Côi

/ 18 / Thánh nhạc
  BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (12.09.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt ...
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật XXV TN
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật XXV TN
/ 129 / Thánh nhạc
LỄ CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - A   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ Niềm vui thiết tha _ Phanxicô Đáp ca và Tung hô Tin Mừng  1. Tv 144 _ Kim Long 2. Tv ...
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 25 Thường niên năm A
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 25 Thường niên năm A
/ 77 / Thánh nhạc
  BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (02.09.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng ...
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật XXIV TN
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật XXIV TN
/ 234 / Thánh nhạc
LỄ CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - A   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ Hãy đến _ Kim Long Đáp ca và Tung hô Tin Mừng  1. Tv 102 _ Kim Long 2. Tv 102 _ ...
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 24 Thường niên năm A
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 24 Thường niên năm A
/ 111 / Thánh nhạc
  BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (25.08.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng ...
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật XXIII TN
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật XXIII TN
/ 159 / Thánh nhạc
LỄ CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - A   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ Đi về nhà Chúa 2 _ Ngọc Linh Xin dẫn con về núi thánh _ Kim Long Đáp ca và Tung hô Tin Mừng  1. ...
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 23 Thường niên năm A
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 23 Thường niên năm A
/ 159 / Thánh nhạc
  BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (19.08.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng ...
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật XXII TN
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật XXII TN
/ 146 / Thánh nhạc
LỄ CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - A   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ Con sẽ bước lên bàn thờ _ Lời: Hoàng Ngô, Nhạc: Hoàng Phúc Đáp ca và Tung hô Tin Mừng  1. Tv 62 _ ...
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 22 Thường niên năm A
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 22 Thường niên năm A
/ 134 / Thánh nhạc
  BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (19.08.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng ...
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật XXI TN
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật XXI TN
/ 170 / Thánh nhạc
LỄ CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - A   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ Bước vào _ Phạm Liên Hùng Đáp ca và Tung hô Tin Mừng  1. Tv 137 _ Kim Long 2. Tv 137 _ Lm. Thái ...
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 21 Thường niên năm A
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 21 Thường niên năm A
/ 127 / Thánh nhạc
  BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (08.08.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng ...
Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa: Bài 1 - Cử hành Thánh lễ
Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa: Bài 1 - Cử hành Thánh lễ
/ 139 / Phụng vụ
  HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ỦY BAN PHỤNG TỰ liturgy@cbc-vietnam.org - Để áp dụng Tông thư Desiderio Desideravi (DD) của Đức Thánh Cha Phanxicô; - Để tuân thủ quy luật phụng tự và kỷ luật các Bí tích, đồng thời thể ...