Nét Văn Hóa trong tên gọi Một số Nhà Thờ Trong Giáo phận Mỹ Tho-Nhà thờ Bắc Hòa
Nét Văn Hóa trong tên gọi Một số Nhà Thờ Trong Giáo phận Mỹ Tho-Nhà thờ Bắc Hòa

/ 241 / Văn hóa - Môi sinh
  NÉT VĂN HÓA TRONG TÊN GỌI MỘT SỐ NHÀ THỜ GIÁO PHẬN MỸ THO   ...
Giáo dục các đức tính nhân bản cho thanh thiếu niên bằng những câu chuyện_Dũng
Giáo dục các đức tính nhân bản cho thanh thiếu niên bằng những câu chuyện_Dũng
/ 393 / Văn hóa - Môi sinh
  GIÁO DỤC CÁC ĐỨC TÍNH NHÂN BẢN CHO THANH THIẾU NIÊN BẰNG NHỮNG CÂU CHUYỆN   ...
Nét Văn Hóa trong tên gọi Một số Nhà Thờ Trong Giáo phận Mỹ Tho-Nhà thờ Chợ Cũ
Nét Văn Hóa trong tên gọi Một số Nhà Thờ Trong Giáo phận Mỹ Tho-Nhà thờ Chợ Cũ
/ 644 / Văn hóa - Môi sinh
  NÉT VĂN HÓA TRONG TÊN GỌI MỘT SỐ NHÀ THỜ GIÁO PHẬN MỸ THO   Nhà Thờ Chợ Cũ   Giáo xứ Chợ Cũ từ khi thành lập cho đến hôm nay đã được 57 năm (1962 - 2019). Một giáo xứ với tuổi đời non trẻ so với nhiều giáo xứ ...
Thông báo: Ngày họp mặt Giáo Lý Viên Giáo phận Mỹ Tho
Thông báo: Ngày họp mặt Giáo Lý Viên Giáo phận Mỹ Tho
/ 1233 / Giáo lý
THÔNG BÁO   Mỹ Tho, ngày 25 tháng 5 năm 2019 ...
Thông báo: Khóa Thường Huấn Thánh Nhạc Giáo phận năm 2019
Thông báo: Khóa Thường Huấn Thánh Nhạc Giáo phận năm 2019
/ 1299 / Thánh nhạc
Giáo Phận Mỹ Tho Ban Thánh Nhạc THÔNG BÁO v/v KHÓA THƯỜNG HUẤN THÁNH NHẠC NĂM 2019 ...
Giáo dục các đức tính nhân bản cho thanh thiếu niên bằng những câu chuyện_Liêm Chính
Giáo dục các đức tính nhân bản cho thanh thiếu niên bằng những câu chuyện_Liêm Chính
/ 363 / Văn hóa - Môi sinh
  GIÁO DỤC CÁC ĐỨC TÍNH NHÂN BẢN CHO THANH THIẾU NIÊN BẰNG NHỮNG CÂU CHUYỆN   LIÊM CHÍNH   1. Lời ...
Giáo dục các đức tính nhân bản cho thanh thiếu niên bằng những câu chuyện_Tiết kiệm
Giáo dục các đức tính nhân bản cho thanh thiếu niên bằng những câu chuyện_Tiết kiệm
/ 290 / Văn hóa - Môi sinh
GIÁO DỤC CÁC ĐỨC TÍNH NHÂN BẢN CHO THANH THIẾU NIÊN BẰNG NHỮNG CÂU CHUYỆN   ...
Nét Văn Hóa trong tên gọi Một số Nhà Thờ Trong Giáo phận Mỹ Tho-Nhà thờ Cao Lãnh
Nét Văn Hóa trong tên gọi Một số Nhà Thờ Trong Giáo phận Mỹ Tho-Nhà thờ Cao Lãnh
/ 543 / Văn hóa - Môi sinh
NÉT VĂN HÓA TRONG TÊN GỌI MỘT SỐ NHÀ THỜ GIÁO PHẬN MỸ THO   Nhà Thờ Cao Lãnh   Khi Cao Lãnh trở thành tỉnh lỵ của tỉnh Kiến Phong ...
Nét Văn Hóa trong tên gọi Một số Nhà Thờ Trong Giáo phận Mỹ Tho-Nhà thờ Kinh Cùng
Nét Văn Hóa trong tên gọi Một số Nhà Thờ Trong Giáo phận Mỹ Tho-Nhà thờ Kinh Cùng
/ 748 / Văn hóa - Môi sinh
Nét văn hóa trong tên gọi một số nhà thờ Giáo phận Mỹ Tho     Nhà Thờ Kinh Cùng   Giáo xứ Kinh Cùng trải dài trên địa bàn 2 xã Tân Lập và Nhân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Theo Kỷ Yếu 50 Năm Giáo Phận Mỹ ...
Giáo dục các đức tính nhân bản cho thanh thiếu niên bằng những câu chuyện_Siêng năng
Giáo dục các đức tính nhân bản cho thanh thiếu niên bằng những câu chuyện_Siêng năng
/ 338 / Văn hóa - Môi sinh
  GIÁO DỤC CÁC ĐỨC TÍNH NHÂN BẢN CHO THANH THIẾU NIÊN BẰNG NHỮNG CÂU CHUYỆN     SIÊNG NĂNG   ...
Nét Văn Hóa trong tên gọi Một số Nhà Thờ Trong Giáo phận Mỹ Tho-Nhà thờ Chánh Tòa
Nét Văn Hóa trong tên gọi Một số Nhà Thờ Trong Giáo phận Mỹ Tho-Nhà thờ Chánh Tòa
/ 1358 / Văn hóa - Môi sinh
Nét văn hóa trong tên gọi một số nhà thờ Giáo phận Mỹ Tho     Nhà Thờ Chánh Tòa   Ngày 24.11.1960, Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã ban hành sắc chỉ Venerabilium Nostrorum quyết định thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam, ...
Logo Ban Văn Hóa - Giáo dục Giáo phận Mỹ Tho
Logo Ban Văn Hóa - Giáo dục Giáo phận Mỹ Tho
/ 483 / Văn hóa - Môi sinh
  LOGO BAN VĂN HÓA – GIÁO DỤC Ban Văn hóa – Giáo dục Giáo phận Mỹ Tho, chính thức ra mắt Logo, làm biểu tượng và định hướng mục vụ cho Ban. Logo được thiết kế với ba ý nghĩa sau: A. Ý nghĩa biểu trưng: ...