Ủy ban Phụng Tự giải thích quy định về Giảng lễ, Đặt tay và Rảy nước phép
Ủy ban Phụng Tự giải thích quy định về Giảng lễ, Đặt tay và Rảy nước phép

/ 593 / Học hỏi
    1- Theo giáo luật (điều 767,1), việc giảng lễ chỉ dành riêng cho tư tế hoặc phó tế. Vậy, một linh mục có được phép đưa những người làm chứng lên chia sẻ trong phần bài giảng của mình không? Thực hành đưa những người làm chứng ...
HĐGMVN: Thư gửi Cộng đồng Dân Chúa về một số lưu ý trong đời sống đức tin
HĐGMVN: Thư gửi Cộng đồng Dân Chúa về một số lưu ý trong đời sống đức tin
/ 536 / Học hỏi
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA VỀ MỘT SỐ LƯU Ý TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN ...
Nghi thức Mở Cửa và bế mạc Năm Thánh Ngoại thường Lòng Thương Xót
Nghi thức Mở Cửa và bế mạc Năm Thánh Ngoại thường Lòng Thương Xót
/ 603 / Học hỏi
Nghi thức Mở Cửa Lòng Thương Xót và Nghi thức bế mạc Năm Thánh Ngoại thường Lòng Thương Xót tại các giáo hội địa phương   WHĐ (09.11.2015) – Còn đúng một tháng nữa Năm Thánh Ngoại thường Lòng Thương Xót sẽ khai mạc tại Rôma với nghi ...
Năm Thánh Lòng Thương Xót: Những thông tin cần biết
Năm Thánh Lòng Thương Xót: Những thông tin cần biết
/ 768 / Học hỏi
Năm Thánh Lòng Thương Xót – Những thông tin cần biết –   WHĐ (09.10.2015) – Năm Thánh Lòng Thương Xót của Giáo hội Công giáo sẽ khai ...
Hỏi đáp Thư mục vụ HĐGMVN gởi cộng đồng dân Chúa
Hỏi đáp Thư mục vụ HĐGMVN gởi cộng đồng dân Chúa
/ 644 / Học hỏi
HỎI ĐÁP THƯ MỤC VỤ KỲ II NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN ...
Giới thiệu tự sắc Mitis Iudex Dominus Iesus
Giới thiệu tự sắc Mitis Iudex Dominus Iesus
/ 527 / Học hỏi
GIỚI THIỆU TỰ SẮC MITIS IUDEX DOMINUS IESUS   Trao đổi của Ủy ban Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam với ...
Tài liệu làm việc của ĐH Thường lệ thứ XIV của THĐGM về Gia đình
Tài liệu làm việc của ĐH Thường lệ thứ XIV của THĐGM về Gia đình
/ 620 / Học hỏi
Tài liệu làm việc (Instrumentum Laboris) của Đại hội Thường lệ thứ XIV của THĐGM về Gia đình   WHĐ ...
Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn (9)
Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn (9)
/ 655 / Học hỏi
Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn - Đề tài ...
Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn (8)
Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn (8)
/ 590 / Học hỏi
Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn - Đề tài ...
Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn (6)
Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn (6)
/ 494 / Học hỏi
Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn – Gợi ý mục vụ – Đề tài 6. Giáo xứ: Cộng đoàn Hội thánh hiệp nhất với ...
Ý nghĩa huy hiệu Năm Thánh Thương Xót
Ý nghĩa huy hiệu Năm Thánh Thương Xót
/ 625 / Học hỏi
Ý nghĩa huy hiệu Năm Thánh Thương Xót   VATICAN. Trong cuộc họp báo sáng ngày 05.05.2015, Đức TGM Rino Fisichella, Chủ tịch ...
Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hoá đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn(5)
Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hoá đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn(5)
/ 758 / Học hỏi
Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn – Gợi ý mục vụ – Đề tài 5. Giáo xứ: Cộng đoàn Hội thánh tông truyền được dưỡng nuôi bằng ...