Nghi thức Mở Cửa và bế mạc Năm Thánh Ngoại thường Lòng Thương Xót
Nghi thức Mở Cửa và bế mạc Năm Thánh Ngoại thường Lòng Thương Xót

/ 626 / Học hỏi
Nghi thức Mở Cửa Lòng Thương Xót và Nghi thức bế mạc Năm Thánh Ngoại thường Lòng Thương Xót tại các giáo hội địa phương   WHĐ (09.11.2015) – Còn đúng một tháng nữa Năm Thánh Ngoại thường Lòng Thương Xót sẽ khai mạc tại Rôma với nghi ...
Năm Thánh Lòng Thương Xót: Những thông tin cần biết
Năm Thánh Lòng Thương Xót: Những thông tin cần biết
/ 807 / Học hỏi
Năm Thánh Lòng Thương Xót – Những thông tin cần biết –   WHĐ (09.10.2015) – Năm Thánh Lòng Thương Xót của Giáo hội Công giáo sẽ khai ...
Hỏi đáp Thư mục vụ HĐGMVN gởi cộng đồng dân Chúa
Hỏi đáp Thư mục vụ HĐGMVN gởi cộng đồng dân Chúa
/ 676 / Học hỏi
HỎI ĐÁP THƯ MỤC VỤ KỲ II NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN ...
Giới thiệu tự sắc Mitis Iudex Dominus Iesus
Giới thiệu tự sắc Mitis Iudex Dominus Iesus
/ 560 / Học hỏi
GIỚI THIỆU TỰ SẮC MITIS IUDEX DOMINUS IESUS   Trao đổi của Ủy ban Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam với ...
Tài liệu làm việc của ĐH Thường lệ thứ XIV của THĐGM về Gia đình
Tài liệu làm việc của ĐH Thường lệ thứ XIV của THĐGM về Gia đình
/ 645 / Học hỏi
Tài liệu làm việc (Instrumentum Laboris) của Đại hội Thường lệ thứ XIV của THĐGM về Gia đình   WHĐ ...
Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn (9)
Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn (9)
/ 685 / Học hỏi
Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn - Đề tài ...
Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn (8)
Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn (8)
/ 587 / Học hỏi
Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn - Đề tài ...
Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn (6)
Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn (6)
/ 513 / Học hỏi
Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn – Gợi ý mục vụ – Đề tài 6. Giáo xứ: Cộng đoàn Hội thánh hiệp nhất với ...
Ý nghĩa huy hiệu Năm Thánh Thương Xót
Ý nghĩa huy hiệu Năm Thánh Thương Xót
/ 671 / Học hỏi
Ý nghĩa huy hiệu Năm Thánh Thương Xót   VATICAN. Trong cuộc họp báo sáng ngày 05.05.2015, Đức TGM Rino Fisichella, Chủ tịch ...
Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hoá đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn(5)
Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hoá đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn(5)
/ 773 / Học hỏi
Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn – Gợi ý mục vụ – Đề tài 5. Giáo xứ: Cộng đoàn Hội thánh tông truyền được dưỡng nuôi bằng ...
Mẫu xét mình trước khi xưng tội
Mẫu xét mình trước khi xưng tội
/ 1063 / Học hỏi
Mẫu xét mình trước khi xưng tội do Phòng đặc trách các Buổi cử hành do Đức Thánh Cha chủ sự   MẪU XÉT MÌNH TRƯỚC KHI XƯNG ...
Tài liệu chuẩn bị cho ĐH thường lệ lần thứ XIV THĐGM
Tài liệu chuẩn bị cho ĐH thường lệ lần thứ XIV THĐGM
/ 866 / Học hỏi
Tài liệu chuẩn bị cho Đại hội thường lệ lần thứ XIV Thượng Hội đồng Giám mục   WHĐ (09.03.2015) – Ngày 09.12.2014, Văn phòng Thư ký ...