Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXV TN B 2021: KHOẢNG CÁCH
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXV TN B 2021: KHOẢNG CÁCH

/ 4174 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37   KHOẢNG CÁCH       ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIV TN B 2021: LỘI NGƯỢC DÒNG
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIV TN B 2021: LỘI NGƯỢC DÒNG
/ 3862 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35   LỘI NGƯỢC DÒNG       ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIII TN B 2021: CÂM VÀ ĐIẾC, NÓI VÀ NGHE
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIII TN B 2021: CÂM VÀ ĐIẾC, NÓI VÀ NGHE
/ 3262 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37   CÂM VÀ ĐIẾC, NÓI VÀ NGHE       ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXII TN B 2021: VUN TRỒNG NỘI GIỚI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXII TN B 2021: VUN TRỒNG NỘI GIỚI
/ 2683 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b.22-27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23   VUN TRỒNG NỘI GIỚI       ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXI TN B 2021: CHỌN CHÚA
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXI TN B 2021: CHỌN CHÚA
/ 2080 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN Gs 24,1-2a.15-18; Ep 5,12-32; Ga 6,54a.60-69   CHỌN CHÚA        1. ...
Đức Cha Phêrô suy niệm 15/8/2021: LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
Đức Cha Phêrô suy niệm 15/8/2021: LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
/ 2249 / Bài giảng
    LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI Kn 11,19a;12,1-6; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56     1. Sáng Thế ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XX TN B 2021: HIỆP THÔNG THÁNH THỂ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XX TN B 2021: HIỆP THÔNG THÁNH THỂ
/ 1547 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58   HIỆP THÔNG THÁNH THỂ        ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIX TN B 2021: BÁNH THÁNH THỂ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIX TN B 2021: BÁNH THÁNH THỂ
/ 1365 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN 1V 19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-51   BÁNH THÁNH THỂ      ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XVIII TN B 2021: BÁNH LỜI CHÚA
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XVIII TN B 2021: BÁNH LỜI CHÚA
/ 5870 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN Xh 16,2-4,12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35   BÁNH LỜI CHÚA    ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XVII TN B 2021: TẤM BÁNH NHỎ VÀ THẾ GIỚI MỚI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XVII TN B 2021: TẤM BÁNH NHỎ VÀ THẾ GIỚI MỚI
/ 5419 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN 2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15   TẤM BÁNH NHỎ VÀ THẾ GIỚI MỚI    ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XVI TN B 2021: CHẠNH LÒNG THƯƠNG và DẠY DỖ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XVI TN B 2021: CHẠNH LÒNG THƯƠNG và DẠY DỖ
/ 4912 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34   CHẠNH LÒNG THƯƠNG và DẠY DỖ    ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XV TN B 2021: LINH ĐẠO THỪA SAI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XV TN B 2021: LINH ĐẠO THỪA SAI
/ 4358 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN Am 7,12-15; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13   LINH ĐẠO THỪA SAI    ...