Đức Cha Phêrô suy niệm CN I MC B: VÀO HOANG ĐỊA
Đức Cha Phêrô suy niệm CN I MC B: VÀO HOANG ĐỊA

/ 772 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT I MÙA CHAY St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15   VÀO HOANG ĐỊA     ...
Đức Cha Phêrô suy niệm THỨ TƯ LỄ TRO
Đức Cha Phêrô suy niệm THỨ TƯ LỄ TRO
/ 1768 / Bài giảng
    THỨ TƯ LỄ TRO Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6,16-18   SÁM HỐI     ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN VI TN B: BỆNH PHONG THỜI ĐẠI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN VI TN B: BỆNH PHONG THỜI ĐẠI
/ 1400 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45   BỆNH PHONG THỜI ĐẠI     ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN V TN B: ĐAU KHỔ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN V TN B: ĐAU KHỔ
/ 1129 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-30   ĐAU KHỔ  ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN IV TN B: CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG
Đức Cha Phêrô suy niệm CN IV TN B: CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG
/ 700 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN Đnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28   CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG    ...
CGvDT: phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
CGvDT: phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
/ 856 / Lời Chủ Chăn
    “TRÂN TRỌNG NHỮNG GIÁ TRỊ VỮNG BỀN VỀ NHÂN BẢN VÀ TÂM LINH” Báo Công giáo & Dân tộc phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Việt ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN III TN B: SÁM HỐI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN III TN B: SÁM HỐI
/ 1386 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,20-31; Mc 1,14-20   SÁM HỐI    ...
Chia sẻ Lời Chúa trong các Cộng đoàn Kitô hữu nhỏ
Chia sẻ Lời Chúa trong các Cộng đoàn Kitô hữu nhỏ
/ 278 / Bài viết
    Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu có Văn phòng về Giáo dân và Gia đình, trong đó có một Tiểu ban (Desk) được gọi là AsIPA, nghĩa là Cách tiếp cận mục vụ toàn diện tại châu Á (Asian Integral Pastoral Approach), được cụ thể hóa qua ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN II TN B: ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
Đức Cha Phêrô suy niệm CN II TN B: ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
/ 1129 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6, 13c-15a.17-20; Ga 1,35-42   ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA     ...
Đức Cha Phêrô suy niệm: LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
Đức Cha Phêrô suy niệm: LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
/ 866 / Bài giảng
    LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Is 55,1-11; 1Ga 5,1-9; Mc 1,7-11   ĐƯỜNG LỐI CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA ...
Đức Cha Phêrô suy niệm: LỄ CHÚA HIỂN LINH
Đức Cha Phêrô suy niệm: LỄ CHÚA HIỂN LINH
/ 1855 / Bài giảng
    CHÚA HIỂN LINH Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12      Câu chuyện ba đạo sĩ từ Phương Đông tìm đến Bêlem thờ lạy ...
Đức Cha Phêrô suy niệm: LỄ THÁNH GIA THẤT
Đức Cha Phêrô suy niệm: LỄ THÁNH GIA THẤT
/ 1804 / Bài giảng
    LỄ THÁNH GIA THẤT St 15,1-6; 21,1-3; Cl 3,12-21; Lc 2,22-40     ĐỀN THỜ GIA ĐÌNH ...