Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIV TN năm C 2022: NHƯ CHIÊN GIỮA BÀY SÓI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIV TN năm C 2022: NHƯ CHIÊN GIỮA BÀY SÓI

/ 6909 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20   ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIV TN năm C 2022: NHƯ CHIÊN GIỮA BÀY SÓI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIV TN năm C 2022: NHƯ CHIÊN GIỮA BÀY SÓI
/ 6970 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20   ...
Đức Cha Phêrô suy niệm: lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm C 2022
Đức Cha Phêrô suy niệm: lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm C 2022
/ 9079 / Bài giảng
    LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Ed 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7   ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm C 2022: LỐI SỐNG THÁNH THỂ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm C 2022: LỐI SỐNG THÁNH THỂ
/ 8425 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17   ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN lễ Chúa Ba Ngôi năm C 2022: Tình yêu Sáng Tạo, Cứu Chuộc và Thánh Hóa
Đức Cha Phêrô suy niệm CN lễ Chúa Ba Ngôi năm C 2022: Tình yêu Sáng Tạo, Cứu Chuộc và Thánh Hóa
/ 7960 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15   ...
Các Tân Hồng Y và dung mạo Hội Thánh Á Châu ngày nay _Thiên Triệu
Các Tân Hồng Y và dung mạo Hội Thánh Á Châu ngày nay _Thiên Triệu
/ 2022 / Bài viết
  CÁC TÂN HỒNG Y VÀ DUNG MẠO HỘI THÁNH Á CHÂU NGÀY NAY   Ngày 29 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo hoàng Phanxicô công bố danh sách 21 tân hồng y, sẽ được trao mũ hồng y vào ngày 27 tháng 8 năm nay. ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm C 2022
Đức Cha Phêrô suy niệm CN lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm C 2022
/ 7315 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23   ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN lễ Chúa Thăng Thiên năm C 2022
Đức Cha Phêrô suy niệm CN lễ Chúa Thăng Thiên năm C 2022
/ 6839 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Lc 24,46-53   ...
Truyền thông Đaminh phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 56
Truyền thông Đaminh phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 56
/ 1246 / Bài viết
  LẮNG NGHE BẰNG TRÁI TIM    Truyền thông Đaminh – Ba Chuông phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 56 ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN VI PS năm C 2022: THÁNH THẦN TRONG HỘI THÁNH
Đức Cha Phêrô suy niệm CN VI PS năm C 2022: THÁNH THẦN TRONG HỘI THÁNH
/ 6414 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29   ...
Tuyên bố của ĐHY Charles Bo, Chủ Tịch FABC, về Đức hồng y Joseph Zen, SDB
Tuyên bố của ĐHY Charles Bo, Chủ Tịch FABC, về Đức hồng y Joseph Zen, SDB
/ 934 / Bài viết
  TUYÊN BỐ CỦA ĐỨC HỒNG Y CHARLES BO CHỦ TỊCH LIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC Á CHÂU Về Đức hồng y Joseph Zen, SDB   Ngày 14 tháng 05 năm 2022 ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN V PS năm C 2022: ĐIỀU RĂN MỚI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN V PS năm C 2022: ĐIỀU RĂN MỚI
/ 5866 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT V PHỤC SINH Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35   ...