Linh mục Trẻ Giáo phận Mỹ Tho giao lưu bóng đá “Khỏe để phục vụ”
Linh mục Trẻ Giáo phận Mỹ Tho giao lưu bóng đá “Khỏe để phục vụ”

/ 710 / Giới trẻ
    Để phát triển con người một cách đầy đủ, toàn diện và cân bằng cả ba yếu tố, trí dục, đức dục và thể dục là đều cần quan tâm và phát triển trong từng cá nhân và  xã hội. Trong chiều hướng đó, ý thức ...
Ban MVGT: Thông báo mổ tim từ thiện cho trẻ em
Ban MVGT: Thông báo mổ tim từ thiện cho trẻ em
/ 1289 / Giới trẻ
                                                     Nhằm để giúp các gia đình có con ...
Ban MVGT: Thông báo mổ tim
Ban MVGT: Thông báo mổ tim
/ 383 / Giới trẻ
Giáo phận Mỹ Tho Ban Mục Vụ Giới Trẻ 23 Lý Thường Kiệt, P6, Tp. Mỹ Tho, TG ĐT: 073 3975 883; Email: mvgtmt@gmail.com   THÔNG BÁO MỔ ...
Đại hội Giới trẻ Hạt Cao Lãnh
Đại hội Giới trẻ Hạt Cao Lãnh
/ 495 / Giới trẻ
ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ HẠT CAO LÃNH NGÀY 11.07. ...
Ban MVGT: Mừng Bổn mạng Đức Tổng Phaolô và Đức Cha Phêrô
Ban MVGT: Mừng Bổn mạng Đức Tổng Phaolô và Đức Cha Phêrô
/ 707 / Giới trẻ
BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ: MỪNG BỔN MẠNG ĐỨC TỔNG PHAOLÔ VÀ ĐỨC CHA PHÊRÔ  ...
Thánh lễ Giới trẻ đầu tháng 2
Thánh lễ Giới trẻ đầu tháng 2
/ 490 / Giới trẻ
THÁNH LỄ GIỚI TRẺ ĐẦU THÁNG 02    Hình: Luca Tài và Hoài ...
Thông báo: Mổ tim nhân đạo cho trẻ dưới 15 tuổi
Thông báo: Mổ tim nhân đạo cho trẻ dưới 15 tuổi
/ 452 / Giới trẻ
Giáo phận Mỹ Tho Ban Mục Vụ Giới Trẻ 23 Lý Thường Kiệt, P6, Tp. Mỹ Tho, TG ĐT: 073 3975 883; Email: mvgtmt@gmail.com   THÔNG ...
Hình ảnh và bài giảng của ĐC Phêrô_lễ dành cho giới trẻ T12
Hình ảnh và bài giảng của ĐC Phêrô_lễ dành cho giới trẻ T12
/ 327 / Giới trẻ
HÌNH ẢNH VÀ BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ TRONG THÁNH LỄ DÀNH CHO GIỚI TRẺ ĐẦU THÁNG 12 06.12.2014 Video: Hoài ...
Giới trẻ Gp Mỹ Tho: Tĩnh tâm Mùa vọng 2014
Giới trẻ Gp Mỹ Tho: Tĩnh tâm Mùa vọng 2014
/ 402 / Giới trẻ
GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN MỸ THO TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2014 ...
Ban MVGT: Thư mời tĩnh tâm mùa Vọng 2014
Ban MVGT: Thư mời tĩnh tâm mùa Vọng 2014
/ 347 / Giới trẻ
THƯ MỜI TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2014 Chủ đề: Có một gia đình   Kính thưa: Quý Cha ...
Thánh lễ Giới trẻ đầu tháng 11
Thánh lễ Giới trẻ đầu tháng 11
/ 442 / Giới trẻ
THÁNH LỄ GIỚI TRẺ ĐẦU THÁNG 11     Video và Hình: Hoài ...
Giới trẻ Gp Mỹ Tho: Đức Cha Phêrô dâng Thánh lễ đầu tháng
Giới trẻ Gp Mỹ Tho: Đức Cha Phêrô dâng Thánh lễ đầu tháng
/ 633 / Giới trẻ
ĐỨC CHA PHÊRÔ DÂNG THÁNH LỄ ĐẦU TIÊN CHO GIỚI TRẺ TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA MỸ THO 06.09.2014   Video và hình: Hoài ...