15/07/2015
716
Ban MVGT: Thông báo mổ tim

Giáo phận Mỹ Tho

Ban Mục Vụ Giới Trẻ

23 Lý Thường Kiệt, P6, Tp. Mỹ Tho, TG

ĐT: 073 3975 883; Email: mvgtmt@gmail.com

 

THÔNG BÁO MỔ TIM

 

Văn Phòng Giới Trẻ xin thông báo:

Nhằm giúp cho những bệnh nhân nghèo được mổ tim.

Nay Văn Phòng Giới Trẻ xin thông báo sẽ có chương trình tài trợ mổ tim cho người lớn và trẻ em bị bệnh tim mà không có tiền phẫu thuật.

Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến ngày 26.07.2015.

*Xin liên hệ:

Cô 7 Hồng: 0163 393 6639

Hoặc Văn Phòng Giới trẻ: 0733 975 883 (Gặp Nga).

 

Ngày 15 tháng 07 năm 2015

Ban Mục Vụ Giới Trẻ