Giáo phận Mỹ Tho

Ngài vẫn ở đó... - Đức Cha Phêrô
  NGÀI VẪN Ở ĐÓ...    “Chúng tôi vào nhà thờ ít lâu, và khi chúng tôi đứng đó trong tĩnh lặng, có một phụ nữ bước vào với giỏ đi chợ trên tay rồi quỳ xuống ở một hàng ghế cầu nguyện. Đó là điều hoàn toàn mới mẻ với tôi. Trong hội đường Do Thái cũng như trong các nhà thờ Tin Lành mà tôi đã đến thăm, người ta
  • Những điều căn bản về Kinh Thánh cho người Công giáo
    Những điều căn bản về Kinh Thánh cho người Công giáo
  • Sách Đạo Yêu Thương
    Sách Đạo Yêu Thương
  • Nghe Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần
    Nghe Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần