Giáo phận Mỹ Tho

Lắng nghe Thánh Thần - Đức Cha Phêrô
  LẮNG NGHE THÁNH THẦN   Thượng Hội đồng giám mục thế giới khóa XVI sẽ chính thức tiến hành tại Rôma từ ngày 04 – 29/10/2023. Đây là một sinh hoạt quen thuộc trong đời sống Hội Thánh Công giáo, được Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI khởi xướng từ sau Công đồng Vaticanô II. Tuy nhiên Thượng Hội đồng lần này lại
  • Những điều căn bản về Kinh Thánh cho người Công giáo
    Những điều căn bản về Kinh Thánh cho người Công giáo
  • Sách Đạo Yêu Thương
    Sách Đạo Yêu Thương
  • Nghe Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần
    Nghe Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần