Giáo phận Mỹ Tho

Thánh Giuse và nhiệm vụ rao giảng Lời Chúa - Đức Cha Phêrô
    THÁNH GIUSE VÀ NHIỆM VỤ RAO GIẢNG LỜI CHÚA Lễ Thánh Giuse năm nay, tôi có dịp đến thăm Dòng Tên và phong chức Phó tế cho một số anh em. Trong nghi thức phong chức Phó tế, sau khi đọc lời nguyện phong chức, còn có phần Nghi thức diễn nghĩa. Giám mục chủ sự trao sách Phúc Âm cho từng Phó tế và nói: “Con hãy nhận lấy
  • Những điều căn bản về Kinh Thánh cho người Công giáo
    Những điều căn bản về Kinh Thánh cho người Công giáo
  • Sách Đạo Yêu Thương
    Sách Đạo Yêu Thương
  • Nghe Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần
    Nghe Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần