Giáo phận Mỹ Tho

Suy niệm: Sứ điệp Mùa Chay năm 2019 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
  SUY NIỆM SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2019 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ      Hằng năm vào Mùa Chay, các Đức Giáo hoàng đều gửi Sứ điệp Mùa Chay để hướng dẫn các tín hữu sống đức tin trong Mùa phụng vụ quan trọng này. Năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Sứ điệp 2019 với tựa đề là câu Kinh Thánh: “Muôn loài
  • Máy Nghe Audio Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần
    Máy Nghe Audio Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần
  • Sách "Đạo Yêu Thương"
    Sách "Đạo Yêu Thương"