Giáo phận Mỹ Tho

VP TGM Mỹ Tho: Ý cầu nguyện tháng 10.2018 của ĐGH
  ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ : Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10 – 2018                           1. Ý cầu nguyện: Sứ vụ của các tu sĩ Xin cho những người sống đời thánh hiến, lấy lại sinh lực và hiện diện giữa những người nghèo, những người bị loại
  • Máy Nghe Audio Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần
    Máy Nghe Audio Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần
  • Sách "Đạo Yêu Thương"
    Sách "Đạo Yêu Thương"