Giáo phận Mỹ Tho

Tìm hiểu Thư Chung 2019 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
  TÌM HIỂU THƯ CHUNG 2019 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM       1. Trong kỳ Đại hội vừa qua, HĐGM đã ra một Thư Chung cho 3 năm tới. Xin Đức cha cho biết tiến trình hình thành Thư Chung như thế nào? Trong Hội nghị tháng 4/2019 tại Bãi Dâu, Vũng Tàu, Hội đồng giám mục (HĐGM) đã quyết định chọn kế
  • Máy Nghe Audio Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần
    Máy Nghe Audio Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần
  • Sách "Đạo Yêu Thương"
    Sách "Đạo Yêu Thương"