Giáo phận Mỹ Tho

Câu chuyện cuối tuần, số 71_Tước hiệu hồng y và ý nghĩa chứng nhân
  Ngày 9 tháng 10 vừa qua, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã công bố danh sách 17 giám mục và linh mục được vinh thăng Hồng y. Trong danh sách này, có những vị đã được dự báo từ trước nhưng cũng có những bất ngờ, đặc biệt là trường hợp Đức Hồng y tân cử Ernest Troshani Simoni, 88 tuổi, người Albania, linh mục dòng Phanxicô. Trong chuyến thăm
  • Máy Nghe Audio Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần
    Máy Nghe Audio Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần
  • Sách "Đạo Yêu Thương"
    Sách "Đạo Yêu Thương"