Giáo phận Mỹ Tho

VP TGM Mỹ Tho: Ý cầu nguyện tháng 1.2019 của Đức Giáo Hoàng
  ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ : Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 1 NĂM 2019                    1. Ý cầu nguyện “Chúng ta hãy cầu nguyện để các bạn trẻ, đặc biệt tại châu Mỹ La tinh, theo gương Đức Maria và đáp lại tiếng gọi của Chúa để thông truyền niềm vui Tin Mừng cho thế giớ
  • Máy Nghe Audio Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần
    Máy Nghe Audio Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần
  • Sách "Đạo Yêu Thương"
    Sách "Đạo Yêu Thương"