Giáo phận Mỹ Tho

CGvDT: phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
    “TRÂN TRỌNG NHỮNG GIÁ TRỊ VỮNG BỀN VỀ NHÂN BẢN VÀ TÂM LINH” Báo Công giáo & Dân tộc phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Việt Nam     CGvDT: Kính thưa Đức cha, Giáo hội cũng như xã hội vừa đi qua một
  • Nghe Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần
    Nghe Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần
  • Sách "Đạo Yêu Thương"
    Sách "Đạo Yêu Thương"