Giáo phận Mỹ Tho

Câu chuyện cuối tuần, số 70_Giáo lý viên hành hương
        GIÁO LÝ VIÊN HÀNH HƯƠNG Trong những lần gặp gỡ các giám mục nước ngoài, không ít vị nêu thắc mắc với tôi: Ở Việt Nam không có trường Công giáo, vậy làm thế nào để dạy giáo lý cho thiếu nhi và thanh thiếu niên Công giáo? Đúng là ở Việt Nam, cho đến nay, Giáo Hội không được mở
  • Máy Nghe Audio Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần
    Máy Nghe Audio Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần
  • Sách "Đạo Yêu Thương"
    Sách "Đạo Yêu Thương"