Giáo phận Mỹ Tho

VP TGM Mỹ Tho: Ý cầu nguyện tháng 12.2018 của ĐGH
  ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ : Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12 NĂM 2018                 1. Ý cầu nguyện: Phúc-Âm-hóa: để phục vụ việc thông truyền đức tin. Xin cho những người đang dấn thân trong việc phục vụ và thông truyền đức tin, tìm được ngôn ngữ thích hợp trong hoàn cảnh thời nay, trong
  • Máy Nghe Audio Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần
    Máy Nghe Audio Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần
  • Sách "Đạo Yêu Thương"
    Sách "Đạo Yêu Thương"