Giáo phận Mỹ Tho

Độc thân linh mục _Đức Cha Phêrô
    ĐỘC THÂN LINH MỤC   Tháng sáu hằng năm là thời điểm nhiều Giáo phận tổ chức lễ truyền chức linh mục cho các phó tế đủ điều kiện. Tại Giáo phận Mỹ Tho, ngày 29 tháng 6 sắp tới, 5 phó tế cũng sẽ được lãnh nhận thánh chức linh mục. Nhớ lại tháng sáu năm 1967, Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã ban hành thông điệp
  • Máy Nghe Audio Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần
    Máy Nghe Audio Bài Giảng Thánh Kinh 100 Tuần
  • Sách "Đạo Yêu Thương"
    Sách "Đạo Yêu Thương"