Dòng Thánh Phaolô: Thánh lễ tiên khấn, 29.06.2019
Dòng Thánh Phaolô: Thánh lễ tiên khấn, 29.06.2019
/ 1587 / Dòng thánh Phaolô
  Hình: Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho ...
Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho: Tuyên khấn lần đầu, 29.06.2017
Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho: Tuyên khấn lần đầu, 29.06.2017
/ 1502 / Dòng thánh Phaolô
    Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho ...
Trường Hùng Vương 2: Khai giảng năm học mới 2016-2017
Trường Hùng Vương 2: Khai giảng năm học mới 2016-2017
/ 1700 / Dòng thánh Phaolô
  Hình: Dom. Thuận MVTT Hạt Mỹ Tho   ...
Dòng thánh Phaolô: Thánh lễ Vĩnh khấn và ngân khánh
Dòng thánh Phaolô: Thánh lễ Vĩnh khấn và ngân khánh
/ 2657 / Dòng thánh Phaolô
  Hình: Giuse Phạm Hữu Tiến MVTT Mỹ Tho ...
Dòng Thánh Phaolô tỉnh dòng Mỹ Tho phát quà tết cho người nghèo
Dòng Thánh Phaolô tỉnh dòng Mỹ Tho phát quà tết cho người nghèo
/ 2097 / Dòng thánh Phaolô
Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho phát quà tết cho người nghèo ...
Lễ bế mạc Năm thánh Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho
Lễ bế mạc Năm thánh Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho
/ 2329 / Dòng thánh Phaolô
THÁNH LỄ TẠ ƠN BẾ MẠC NĂM THÁNH KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TỈNH DÒNG ...
Dòng Thánh Phaolô MT: Hình ảnh lễ các Thánh Nam Nữ
Dòng Thánh Phaolô MT: Hình ảnh lễ các Thánh Nam Nữ
/ 1644 / Dòng thánh Phaolô
HÌNH ẢNH ĐỨC CHA PHÊRÔ DÂNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ CHO QUÝ SƠ DÒNG THÁNH PHAOLÔ TỈNH DÒNG MỸ ...
Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho: Mừng lễ các Thánh Nam Nữ
Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho: Mừng lễ các Thánh Nam Nữ
/ 2047 / Dòng thánh Phaolô
ĐỨC CHA PHÊRÔ DÂNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ CHO QUÝ SƠ DÒNG THÁNH PHAOLÔ TỈNH DÒNG MỸ ...
Dòng Phaolô Mỹ Tho: Lễ khai mạc Năm Thánh, kim khánh, và cung hiến nhà nguyện
Dòng Phaolô Mỹ Tho: Lễ khai mạc Năm Thánh, kim khánh, và cung hiến nhà nguyện
/ 2398 / Dòng thánh Phaolô
DÒNG NỮ TU THÁNH PHAOLÔ, TỈNH DÒNG MỸ THO KHAI MẠC NĂM THÁNH, KIM KHÁNH TỈNH DÒNG, KHÁNH THÀNH VÀ CUNG HIẾN NHÀ ...