Audio: Đức Cha Phêrô giảng lễ các đẳng tại Nt Chánh Tòa Mỹ Tho 2.11.2016
Audio: Đức Cha Phêrô giảng lễ các đẳng tại Nt Chánh Tòa Mỹ Tho 2.11.2016

/ 2439 / Bài giảng
Audio: Đức Cha Phêrô giảng lễ cầu cho các đẳng linh hồn tại nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho, ngày 2.11.2016 Thu Âm: Hoài Bão Biên tập: Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Hải. ...
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, ngày 29.6.2016
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, ngày 29.6.2016
/ 2255 / Bài giảng
    Quay video: Henry Tấn Hưng Thu âm: GB Tấn Hưng Biên tập: LM. Giuse Nguyễn Tuấn Hải ...
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Kỷ niệm 10 năm Gx Vĩnh Hưng, ngày 25.6.2016
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Kỷ niệm 10 năm Gx Vĩnh Hưng, ngày 25.6.2016
/ 1544 / Bài giảng
    Quay video: Têrêsa Mai An Thu âm và biên tập: LM. Giuse Nguyễn Tuấn Hải ...
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Khánh thành và cung hiến nhà thờ An Long, ngày 16.6.2016
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Khánh thành và cung hiến nhà thờ An Long, ngày 16.6.2016
/ 1945 / Bài giảng
    Quay video: Giuse Hữu Tiến - MVTT Hạt Mỹ Tho Thu âm và biên tập: LM. Giuse Nguyễn Tuấn Hải ...
Đức Cha Phêrô giảng lễ: 40 năm LM của Cha sở Tín Đức Đaminh ngày 14.6.2016
Đức Cha Phêrô giảng lễ: 40 năm LM của Cha sở Tín Đức Đaminh ngày 14.6.2016
/ 4496 / Bài giảng
    Quay video: Giuse Hữu Tiến và anh Đức - MVTT Hạt Mỹ Tho Thu âm và biên tập: LM. Giuse Nguyễn Tuấn Hải ...
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Ngày hành hương GĐPTTT, ngày 3.6.2016
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Ngày hành hương GĐPTTT, ngày 3.6.2016
/ 3991 / Bài giảng
    Quay video: FX Nguyễn Mỹ - MVTT Hạt Mỹ Tho Thu âm và biên tập: LM. Giuse Nguyễn Tuấn Hải ...
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Đức Mẹ phù hộ ở Nhà thờ Giồng Cát, ngày 24.5.2016
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Đức Mẹ phù hộ ở Nhà thờ Giồng Cát,  ngày 24.5.2016
/ 2728 / Bài giảng
  Video: Giuse Phạm Hữu Tiến MVTT Hạt Mỹ Tho ...
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Đặt viên đá xây dựng nhà thờ Sông Xoài, ngày 19.5.2016
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Đặt viên đá xây dựng nhà thờ Sông Xoài, ngày 19.5.2016
/ 2066 / Bài giảng
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Đặt viên đá xây dựng nhà thờ Sông Xoài, tỉnh Long An,  ngày 19.5.2016 Thu âm và video: Têrêsa Mai An Biên tập: LM. Giuse Nguyễn Tuấn Hải   ...
Đức Cha Phêrô dâng Thánh lễ tuyên thệ của Tân HĐMV Gx Chánh Tòa Mỹ Tho
Đức Cha Phêrô dâng Thánh lễ tuyên thệ của Tân HĐMV Gx Chánh Tòa Mỹ Tho
/ 1779 / Bài giảng
      Vào Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, lúc 5g15 ngày 15.05.2016, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm-Giám mục Gp. Mỹ Tho đã chủ sự Thánh lễ đồng tế Tạ ơn và mừng Tân Hội đồng Mục vụ (HĐMV) Giáo xứ ...
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Đặt viên đá xây dựng nhà thờ Mộc Hóa, ngày 30.4.2016
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Đặt viên đá xây dựng nhà thờ Mộc Hóa,  ngày 30.4.2016
/ 2555 / Bài giảng
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Đặt viên đá xây dựng nhà thờ Mộc Hóa, Tỉnh Long An, ngày 30.4.2016 Thu âm và video: Têrêsa Mai An Biên tập: Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Hải. ...
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Ngày hành hương của giới doanh nhân và buôn bán nhỏ, ngày 22.04.2016
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Ngày hành hương của giới doanh nhân và buôn bán nhỏ, ngày 22.04.2016
/ 2025 / Bài giảng
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Ngày hành hương của giới doanh nhân và buôn bán nhỏ, tại lễ đài Lòng Chúa Thương Xót, TTMV GP. Mỹ Tho, ngày 22.4.2016 Quay video: Anh Mỹ Thu âm và Biên tập video: Lm. Giuse Nguyễn Tuấn ...
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Hạt Cao Lãnh Hành Hương Năm Thánh LTX, ngày 01.04.2016
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Hạt Cao Lãnh Hành Hương Năm Thánh LTX, ngày 01.04.2016
/ 2332 / Bài giảng
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Hạt Cao Lãnh Hành Hương Năm Thánh Lòng Thương Xót tại TTMV GP. Mỹ Tho, ngày 01.04.2016 Quay video: Anh Đức; Thu âm: Têrêsa Mai An Hình ảnh: Giuse Tiến, Dom.Thuận Biên tập video: Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Hải. ...