Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIX TN B 2021: LẠM DỤNG QUYỀN LỰC
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIX TN B 2021: LẠM DỤNG QUYỀN LỰC

/ 5806 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN Is 53,10-11; Hr 4,14-16; Mc 10,35-45   LẠM DỤNG QUYỀN LỰC        ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXVIII TN B 2021: SỐNG KHÔN NGOAN
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXVIII TN B 2021: SỐNG KHÔN NGOAN
/ 5772 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN Kn 7,7-11; Hr 4,12-13; Mc 10,17-30   SỐNG KHÔN NGOAN         ...
Đức Cha Phêrô suy niệm Đức Mẹ Mân Côi 07/10
Đức Cha Phêrô suy niệm Đức Mẹ Mân Côi 07/10
/ 5514 / Bài giảng
      THÁNH GIOAN PHAOLÔ II VÀ CHUỖI MÂN CÔI         ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXVII TN B 2021: LY HÔN
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXVII TN B 2021: LY HÔN
/ 5286 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN St 2,18-24; Hr 2,9-11; Mc 10,2-16   LY HÔN      ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXVI TN B 2021: GANH TỊ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXVI TN B 2021: GANH TỊ
/ 5014 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 38-43.45.47-48   GANH TỊ     1. ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXV TN B 2021: KHOẢNG CÁCH
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXV TN B 2021: KHOẢNG CÁCH
/ 4440 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37   KHOẢNG CÁCH       ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIV TN B 2021: LỘI NGƯỢC DÒNG
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIV TN B 2021: LỘI NGƯỢC DÒNG
/ 3977 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35   LỘI NGƯỢC DÒNG       ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIII TN B 2021: CÂM VÀ ĐIẾC, NÓI VÀ NGHE
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIII TN B 2021: CÂM VÀ ĐIẾC, NÓI VÀ NGHE
/ 3305 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37   CÂM VÀ ĐIẾC, NÓI VÀ NGHE       ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXII TN B 2021: VUN TRỒNG NỘI GIỚI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXII TN B 2021: VUN TRỒNG NỘI GIỚI
/ 2724 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b.22-27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23   VUN TRỒNG NỘI GIỚI       ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXI TN B 2021: CHỌN CHÚA
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXI TN B 2021: CHỌN CHÚA
/ 2115 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN Gs 24,1-2a.15-18; Ep 5,12-32; Ga 6,54a.60-69   CHỌN CHÚA        1. ...
Đức Cha Phêrô suy niệm 15/8/2021: LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
Đức Cha Phêrô suy niệm 15/8/2021: LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
/ 2313 / Bài giảng
    LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI Kn 11,19a;12,1-6; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56     1. Sáng Thế ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XX TN B 2021: HIỆP THÔNG THÁNH THỂ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XX TN B 2021: HIỆP THÔNG THÁNH THỂ
/ 1565 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58   HIỆP THÔNG THÁNH THỂ        ...