Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIV TN năm C 2022: NHƯ CHIÊN GIỮA BÀY SÓI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIV TN năm C 2022: NHƯ CHIÊN GIỮA BÀY SÓI

/ 6909 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20   ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIV TN năm C 2022: NHƯ CHIÊN GIỮA BÀY SÓI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIV TN năm C 2022: NHƯ CHIÊN GIỮA BÀY SÓI
/ 6971 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20   ...
Đức Cha Phêrô suy niệm: lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm C 2022
Đức Cha Phêrô suy niệm: lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm C 2022
/ 9079 / Bài giảng
    LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Ed 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7   ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm C 2022: LỐI SỐNG THÁNH THỂ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm C 2022: LỐI SỐNG THÁNH THỂ
/ 8425 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17   ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN lễ Chúa Ba Ngôi năm C 2022: Tình yêu Sáng Tạo, Cứu Chuộc và Thánh Hóa
Đức Cha Phêrô suy niệm CN lễ Chúa Ba Ngôi năm C 2022: Tình yêu Sáng Tạo, Cứu Chuộc và Thánh Hóa
/ 7960 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15   ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm C 2022
Đức Cha Phêrô suy niệm CN lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm C 2022
/ 7315 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23   ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN lễ Chúa Thăng Thiên năm C 2022
Đức Cha Phêrô suy niệm CN lễ Chúa Thăng Thiên năm C 2022
/ 6839 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Lc 24,46-53   ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN VI PS năm C 2022: THÁNH THẦN TRONG HỘI THÁNH
Đức Cha Phêrô suy niệm CN VI PS năm C 2022: THÁNH THẦN TRONG HỘI THÁNH
/ 6414 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29   ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN V PS năm C 2022: ĐIỀU RĂN MỚI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN V PS năm C 2022: ĐIỀU RĂN MỚI
/ 5866 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT V PHỤC SINH Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35   ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN IV PS năm C 2022: CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU
Đức Cha Phêrô suy niệm CN IV PS năm C 2022: CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU
/ 5415 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30   ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN III PS năm C 2022: LỜI TUYÊN XƯNG TÌNH YÊU
Đức Cha Phêrô suy niệm CN III PS năm C 2022: LỜI TUYÊN XƯNG TÌNH YÊU
/ 5258 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT III PHỤC SINH Cv 5,27-32a.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19   ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN II PS năm C 2022: CHỨNG NHÂN LÒNG THƯƠNG XÓT
Đức Cha Phêrô suy niệm CN II PS năm C 2022: CHỨNG NHÂN LÒNG THƯƠNG XÓT
/ 6833 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT II PHỤC SINH Cv 5,12-16; Kh 1,9-11a.12-13.17-19; Ga 20,19-31   ...