Đức Cha Phêrô suy niệm CN I MC B: VÀO HOANG ĐỊA
Đức Cha Phêrô suy niệm CN I MC B: VÀO HOANG ĐỊA

/ 773 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT I MÙA CHAY St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15   VÀO HOANG ĐỊA     ...
Đức Cha Phêrô suy niệm THỨ TƯ LỄ TRO
Đức Cha Phêrô suy niệm THỨ TƯ LỄ TRO
/ 1769 / Bài giảng
    THỨ TƯ LỄ TRO Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6,16-18   SÁM HỐI     ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN VI TN B: BỆNH PHONG THỜI ĐẠI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN VI TN B: BỆNH PHONG THỜI ĐẠI
/ 1400 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45   BỆNH PHONG THỜI ĐẠI     ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN V TN B: ĐAU KHỔ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN V TN B: ĐAU KHỔ
/ 1129 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-30   ĐAU KHỔ  ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN IV TN B: CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG
Đức Cha Phêrô suy niệm CN IV TN B: CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG
/ 700 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN Đnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28   CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG    ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN III TN B: SÁM HỐI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN III TN B: SÁM HỐI
/ 1386 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,20-31; Mc 1,14-20   SÁM HỐI    ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN II TN B: ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
Đức Cha Phêrô suy niệm CN II TN B: ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
/ 1129 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6, 13c-15a.17-20; Ga 1,35-42   ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA     ...
Đức Cha Phêrô suy niệm: LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
Đức Cha Phêrô suy niệm: LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
/ 866 / Bài giảng
    LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Is 55,1-11; 1Ga 5,1-9; Mc 1,7-11   ĐƯỜNG LỐI CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA ...
Đức Cha Phêrô suy niệm: LỄ CHÚA HIỂN LINH
Đức Cha Phêrô suy niệm: LỄ CHÚA HIỂN LINH
/ 1855 / Bài giảng
    CHÚA HIỂN LINH Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12      Câu chuyện ba đạo sĩ từ Phương Đông tìm đến Bêlem thờ lạy ...
Đức Cha Phêrô suy niệm: LỄ THÁNH GIA THẤT
Đức Cha Phêrô suy niệm: LỄ THÁNH GIA THẤT
/ 1804 / Bài giảng
    LỄ THÁNH GIA THẤT St 15,1-6; 21,1-3; Cl 3,12-21; Lc 2,22-40     ĐỀN THỜ GIA ĐÌNH ...
Đức Cha Phêrô suy niệm: LỄ ĐÊM GIÁNG SINH 2020
Đức Cha Phêrô suy niệm: LỄ ĐÊM GIÁNG SINH 2020
/ 1037 / Bài giảng
    LỄ ĐÊM GIÁNG SINH 2020 Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14       ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN IV MV B: NHÀ CHO CHÚA và NHÀ CỦA CHÚA
Đức Cha Phêrô suy niệm CN IV MV B: NHÀ CHO CHÚA và NHÀ CỦA CHÚA
/ 1230 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG 2Sm 7,1-5.8b-12.14a-16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38   NHÀ CHO CHÚA và NHÀ CỦA CHÚA        ...