Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXV TN A: CÔNG BẰNG VÀ THƯƠNG XÓT
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXV TN A: CÔNG BẰNG VÀ THƯƠNG XÓT

/ 1193 / Bài giảng
    CÔNG BẰNG VÀ THƯƠNG XÓT Chúa nhật XXV thường niên – Is 55,6-9; Pl 1,20-24.27; Mt 20,1-16   1. Trong dụ ngôn Thợ làm vườn nho, Chúa Giêsu kể có người đi làm từ 6 giờ sáng, có người từ 12 giờ trưa, có ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIV TN A: THA THỨ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIV TN A: THA THỨ
/ 747 / Bài giảng
    THA THỨ Chúa nhật XXIV – Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35   Trong bài giảng của Chúa Giêsu về đời sống cộng đoàn, tiếp theo giáo huấn về sửa lỗi huynh đệ là giáo huấn về việc tha thứ cho nhau. ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIII TN A: SỬA LỖI HUYNH ĐỆ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIII TN A: SỬA LỖI HUYNH ĐỆ
/ 842 / Bài giảng
    SỬA LỖI HUYNH ĐỆ Chúa nhật XXIII – Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-207   1. Trong các Thánh Lễ, cộng đoàn nghe linh mục chủ sự đọc Phúc Âm bắt đầu bằng câu “Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu, ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXII TN A: THÂN PHẬN NGÔN SỨ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXII TN A: THÂN PHẬN NGÔN SỨ
/ 1156 / Bài giảng
    THÂN PHẬN NGÔN SỨ Chúa nhật XXII thường niên – Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16, 21-27   Nghe các bài đọc Kinh Thánh hôm nay, tôi nghĩ đến ba cuộc khổ nạn : một là cuộc khổ nạn của tiên tri Giêrêmia trong ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXI TN A: NGÔI NHÀ TRÊN NỀN ĐÁ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXI TN A: NGÔI NHÀ TRÊN NỀN ĐÁ
/ 737 / Bài giảng
    NGÔI NHÀ TRÊN NỀN ĐÁ Chúa nhật XXI thường niên – Is 2,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20                Đền thờ thánh Phêrô ở Rôma là đền thờ được xây dựng trên ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XX TN A: NIỀM TIN CHỊU THỬ THÁCH
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XX TN A: NIỀM TIN CHỊU THỬ THÁCH
/ 839 / Bài giảng
    NIỀM TIN CHỊU THỬ THÁCH Chúa nhật XX thường niên – Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28              1. Cuộc gặp gỡ giữa người phụ nữ Canaan và Chúa Giêsu là một ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIX TN A: THIÊN CHÚA CỦA NHỮNG BẤT NGỜ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIX TN A: THIÊN CHÚA CỦA NHỮNG BẤT NGỜ
/ 1556 / Bài giảng
    THIÊN CHÚA CỦA NHỮNG BẤT NGỜ Chúa nhật XIX thường niên – 1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33              1. “Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của những bất ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XVIII TN A: HƯỚNG TỚI THẾ GIỚI MỚI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XVIII TN A: HƯỚNG TỚI THẾ GIỚI MỚI
/ 1018 / Bài giảng
    HƯỚNG TỚI THẾ GIỚI MỚI Chúa nhật XVIII thường niên – Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21             1. Trước khi tường thuật phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân, thánh ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XVII TN A: KIÊN TRÌ TRONG CHỌN LỰA
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XVII TN A: KIÊN TRÌ TRONG CHỌN LỰA
/ 1059 / Bài giảng
    KIÊN TRÌ TRONG CHỌN LỰA Chúa nhật XVII thường niên – 1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52        Trong Thánh Lễ hôm nay, Hội Thánh tiếp tục mời các tín hữu lắng nghe và suy niệm ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XVI TN A: LÚA VÀ CỎ LÙNG
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XVI TN A: LÚA VÀ CỎ LÙNG
/ 1030 / Bài giảng
    LÚA VÀ CỎ LÙNG Chúa nhật XVI thường niên – Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43      1. Chương 13 trong Tin Mừng Matthêu là một tập hợp các dụ ngôn về Nước Trời. Nước Trời là lời rao giảng ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XV TN A: GIEO HẠT
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XV TN A: GIEO HẠT
/ 907 / Bài giảng
    GIEO HẠT Chúa nhật XV thường niên – Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23      Mọi Kitô hữu, dù ở bậc sống nào, cũng đều có hai bổn phận là đón nhận Lời Chúa và gieo vãi Lời Chúa. Đón nhận Lời ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIV TN A: QUYỀN NĂNG CỦA TÌNH YÊU
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIV TN A: QUYỀN NĂNG CỦA TÌNH YÊU
/ 1000 / Bài giảng
    QUYỀN NĂNG CỦA TÌNH YÊU Chúa nhật XIV thường niên – Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30    1. Khi nhận định về hiện tượng vô thần trong thế giới ngày nay, hiến chế Vui Mừng & Hi Vọng viết : ...