Đức Cha Phêrô suy niệm CN II TN C 2022: HÔN ƯỚC MỚI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN II TN C 2022: HÔN ƯỚC MỚI

/ 9106 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-11   HÔN ƯỚC MỚI      ...
Đức Cha Phêrô suy niệm: Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa năm C 2022
Đức Cha Phêrô suy niệm: Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa năm C 2022
/ 12947 / Bài giảng
      LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Is 40,1-5.9-11; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22   MẦU NHIỆM LIÊN ĐỚI CỨU ĐỘ ...
Đức Cha Phêrô suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh năm C 2021
Đức Cha Phêrô suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh năm C 2021
/ 12406 / Bài giảng
      LỄ HIỂN LINH Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12   DẤU CHỈ MÂU THUẪN   ...
Đức Cha Phêrô suy niệm lễ Thánh Gia Thất năm C 2021
Đức Cha Phêrô suy niệm lễ Thánh Gia Thất năm C 2021
/ 11949 / Bài giảng
      LỄ THÁNH GIA THẤT 1Sm 1,20-22.24-28; 1Ga 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52        ...
Đức Cha Phêrô suy niệm lễ Giáng Sinh năm C 2021: THIÊN CHÚA CẮM LỀU GIỮA NHÂN LOẠI
Đức Cha Phêrô suy niệm lễ Giáng Sinh năm C 2021: THIÊN CHÚA CẮM LỀU GIỮA NHÂN LOẠI
/ 11508 / Bài giảng
      LỄ GIÁNG SINH Is 52,7-20; Hr 1,1-6; Ga 1,1-18   THIÊN CHÚA CẮM LỀU GIỮA NHÂN LOẠI      ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN IV MV C 2021: ĐEM CHÚA VÀO ĐỜI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN IV MV C 2021: ĐEM CHÚA VÀO ĐỜI
/ 11359 / Bài giảng
      CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG Mk 5,1-4a; Hr 10,5-10; Lc 1,39-45   ĐEM CHÚA VÀO ĐỜI   ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN III MV C 2021: NIỀM VUI CỨU ĐỘ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN III MV C 2021: NIỀM VUI CỨU ĐỘ
/ 10217 / Bài giảng
      CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG Xp 3,14-18a; Pl 4,4-7; Lc 3,10-18   NIỀM VUI CỨU ĐỘ    ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN II MV C 2021: DỌN ĐƯỜNG
Đức Cha Phêrô suy niệm CN II MV C 2021: DỌN ĐƯỜNG
/ 9560 / Bài giảng
    NĂM PHỤNG VỤ 2022 – NĂM C CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6   DỌN ĐƯỜNG  ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN I MV C 2021: TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN
Đức Cha Phêrô suy niệm CN I MV C 2021: TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN
/ 8944 / Bài giảng
    NĂM PHỤNG VỤ 2022 – NĂM C CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG Gr 33,14-16; 1Tx 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36   TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN   ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXXIV TN B 2021: VƯƠNG QUỐC SỰ THẬT
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXXIV TN B 2021: VƯƠNG QUỐC SỰ THẬT
/ 8557 / Bài giảng
    CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37   VƯƠNG QUỐC SỰ THẬT     ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXXIII TN B 2021: SỨ ĐIỆP HI VỌNG
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXXIII TN B 2021: SỨ ĐIỆP HI VỌNG
/ 8187 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN Đn 12,1-3; Dt 10,1-14.18; Mc 13,24-32   SỨ ĐIỆP HI VỌNG   1. ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXXII TN B 2021: PHÁN XÉT
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXXII TN B 2021: PHÁN XÉT
/ 7940 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN 1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44   PHÁN XÉT       ...