Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIV TN A: QUYỀN NĂNG CỦA TÌNH YÊU
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIV TN A: QUYỀN NĂNG CỦA TÌNH YÊU

/ 556 / Bài giảng
    QUYỀN NĂNG CỦA TÌNH YÊU Chúa nhật XIV thường niên – Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30    1. Khi nhận định về hiện tượng vô thần trong thế giới ngày nay, hiến chế Vui Mừng & Hi Vọng viết : ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIII TN A: HỢP TÁC TRUYỀN GIÁO
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIII TN A: HỢP TÁC TRUYỀN GIÁO
/ 743 / Bài giảng
    HỢP TÁC TRUYỀN GIÁO Chúa nhật XIII thường niên – 2V 4,8-11.14-16; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42      Tiếp nối Chúa nhật XII, bài Tin Mừng trong Thánh Lễ Chúa nhật XIII là một trích đoạn từ bài ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XII TN A: ĐỪNG SỢ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XII TN A: ĐỪNG SỢ
/ 650 / Bài giảng
    ĐỪNG SỢ Chúa nhật XII thường niên – Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33       Chỉ trong bài Tin Mừng ngắn (Mt 10,26-33) mà 3 lần Chúa Giêsu lặp lại câu “Đừng sợ”. Sẽ ngạc nhiên hơn ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa: BÁNH THÁNH THỂ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa: BÁNH THÁNH THỂ
/ 811 / Bài giảng
    BÁNH THÁNH THỂ Đnl 8,2-3.14-16; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58      1. Hôm nay Hội Thánh cử hành Lễ Mình Máu thánh Chúa Kitô, nhưng bài Tin Mừng trong Thánh Lễ không phải là trình thuật về ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN Lễ Chúa Ba Ngôi : TÌNH YÊU HIỆP THÔNG
Đức Cha Phêrô suy niệm CN Lễ Chúa Ba Ngôi : TÌNH YÊU HIỆP THÔNG
/ 1896 / Bài giảng
    TÌNH YÊU HIỆP THÔNG Lễ Chúa Ba Ngôi – Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18     1. Đời sống Kitô hữu khởi đầu bằng Phép Rửa “nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”(Mt 28,19). Ngày sống của ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN Lễ CTT Hiện Xuống : THẦN KHÍ ĐỔI MỚI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN Lễ CTT Hiện Xuống : THẦN KHÍ ĐỔI MỚI
/ 796 / Bài giảng
    THẦN KHÍ ĐỔI MỚI Lễ Hiện Xuống – Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23     1. Tường thuật biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, thánh Luca viết : “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN Chúa Thăng Thiên: CÁI NÔI LOAN BÁO TIN MỪNG
Đức Cha Phêrô suy niệm CN Chúa Thăng Thiên: CÁI NÔI LOAN BÁO TIN MỪNG
/ 682 / Bài giảng
    CÁI NÔI LOAN BÁO TIN MỪNG Lễ Thăng Thiên – Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20     1. Trong bốn tác giả Sách Tin Mừng, thánh Luca là người quan tâm đặc biệt đến sự kiện Chúa Giêsu lên trời. Ngài ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN VI Phục Sinh: THẦN KHÍ SỰ THẬT
Đức Cha Phêrô suy niệm CN VI Phục Sinh: THẦN KHÍ SỰ THẬT
/ 781 / Bài giảng
    THẦN KHÍ SỰ THẬT Chúa nhật VI Phục sinh – Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21     Theo thánh Luca, sau khi sống lại, Chúa Giêsu còn ở trần gian 40 ngày (x. Cv 1,3), rồi Người lên trời và ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN V Phục Sinh: XAO XUYẾN VÀ ÂU LO
Đức Cha Phêrô suy niệm CN V Phục Sinh: XAO XUYẾN VÀ ÂU LO
/ 851 / Bài giảng
    XAO XUYẾN VÀ ÂU LO Chúa nhật V Phục sinh – Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12      1. UCA News mới kể câu chuyện thương tâm về một cô gái trẻ người Thái tự tử và để lại thư tuyệt mệnh : “Tôi không ...
Đức Cha Phêrô suy niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh
Đức Cha Phêrô suy niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh
/ 821 / Bài giảng
  ƠN THIÊN TRIỆU Chúa Nhật IV Phục Sinh - Cv 2,24a.36-41; 1Pr 2,20-35; Ga 10,1-10     Chúa nhật IV Phục sinh được gọi là Chúa nhật Chúa chiên lành và bài Tin Mừng trong Thánh Lễ luôn được trích ra từ ...
Đức Cha Phêrô suy niệm Chúa Nhật III Phục Sinh
Đức Cha Phêrô suy niệm Chúa Nhật III Phục Sinh
/ 1508 / Bài giảng
  ĐẤNG PHỤC SINH, BẠN ĐỒNG HÀNH Chúa nhật III Phục sinh - Cv 2,14-22b-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35       “Chúa Kitô đã sống lại thật, Alleluia”. Đây là điệp ngữ quen thuộc trong mùa Phục sinh. ...
Đức Cha Phêrô suy niệm Chúa nhật II Phục Sinh, Lòng Chúa Thương Xót
Đức Cha Phêrô suy niệm Chúa nhật II Phục Sinh, Lòng Chúa Thương Xót
/ 1300 / Bài giảng
  NHỮNG THƯƠNG TÍCH TRÊN THÂN MÌNH ĐẤNG PHỤC SINH Chúa nhật II Phục Sinh – Cv 2,42-27; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31      1. Chúa nhật II Phục sinh là cao điểm của Tuần Bát nhật Phục sinh, và bài Tin Mừng ...