Đức Cha Phêrô suy niệm CN XVII TN B 2021: TẤM BÁNH NHỎ VÀ THẾ GIỚI MỚI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XVII TN B 2021: TẤM BÁNH NHỎ VÀ THẾ GIỚI MỚI

/ 4848 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN 2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15   TẤM BÁNH NHỎ VÀ THẾ GIỚI MỚI      ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XVI TN B 2021: CHẠNH LÒNG THƯƠNG và DẠY DỖ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XVI TN B 2021: CHẠNH LÒNG THƯƠNG và DẠY DỖ
/ 4797 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34   CHẠNH LÒNG THƯƠNG và DẠY DỖ    ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XV TN B 2021: LINH ĐẠO THỪA SAI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XV TN B 2021: LINH ĐẠO THỪA SAI
/ 4259 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN Am 7,12-15; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13   LINH ĐẠO THỪA SAI    ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIV TN B 2021: LÒNG TIN
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIV TN B 2021: LÒNG TIN
/ 3752 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6   LÒNG TIN      ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIII TN B 2021: VĂN HÓA SỰ SỐNG
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIII TN B 2021: VĂN HÓA SỰ SỐNG
/ 3307 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN Kn 1,13-15. 2,23-24; 2Cr 8.7.9.13-15; Mc 5,21-43   VĂN HÓA SỰ SỐNG      ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XII TN B 2021: ĐÁNH THỨC LÒNG TIN
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XII TN B 2021: ĐÁNH THỨC LÒNG TIN
/ 2724 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN G 38,1-8.11; 2Cr 5,4-17; Mc 4,35-41   ĐÁNH THỨC LÒNG TIN      ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XI TN B 2021: SỨC SỐNG NỘI TẠI CỦA NƯỚC TRỜI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XI TN B 2021: SỨC SỐNG NỘI TẠI CỦA NƯỚC TRỜI
/ 2150 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34   SỨC SỐNG NỘI TẠI CỦA NƯỚC TRỜI    ...
Đức Cha Phêrô suy niệm LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Đức Cha Phêrô suy niệm LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
/ 4882 / Bài giảng
    LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Hs 11,1.3-4.5c.8a-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37   ĐỂ TÌNH YÊU NGỰ TRỊ TRONG GIA ĐÌNH     ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
/ 4728 / Bài giảng
    LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ Xh 24,3-8; Hr 9,11-15; Mc 14,12-16.22-28   GIAO ƯỚC THÁNH THỂ     ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN LỄ CHÚA BA NGÔI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN LỄ CHÚA BA NGÔI
/ 3968 / Bài giảng
    LỄ CHÚA BA NGÔI Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20      ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Đức Cha Phêrô suy niệm CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
/ 3433 / Bài giảng
    LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Ed 37,1-14; Rm 8,22-27; Ga 7, 37-39   THÁNH THẦN, NGUỒN NƯỚC THANH KHIẾT ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN LỄ CHÚA THĂNG THIÊN
Đức Cha Phêrô suy niệm CN LỄ CHÚA THĂNG THIÊN
/ 2443 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN Cv 1,1-11; Eph 1,17-23; Mc 16,15-20     1. Khi giải thích trình thuật Tin Mừng về việc Chúa Giêsu lên trời, ...