Từ ngày 22.02 đến ngày 27.02.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 22.02 đến ngày 27.02.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 1200 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  22.02.2021 THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY Lập tông tòa thánh Phêrô ...
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Năm B _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Năm B _Nhiều tác giả
/ 240 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay B Lời Chúa: St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15   ...
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Năm B_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Năm B_Lm Trầm Phúc
/ 147 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật I Mùa Chay Lời Chúa: Mc 1,12-15 ...
Suy niệm Thứ Tư Lễ Tro - Năm B _Nhiều tác giả
Suy niệm Thứ Tư Lễ Tro - Năm B _Nhiều tác giả
/ 125 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Lễ Tro ABC Bài 1-50 Hãy Ăn Năn Sám Hối và Tin Vào Tin Mừng   Lễ_tro-1: TRO…là gì? Lễ_tro-2: Trong các tôn giáo, đặc biệt trong Ki-tô giáo Lễ_tro-3: ĐỪNG ĐỂ TAY TRÁI BIẾT VIỆC TAY PHẢI ...
Suy niệm Thứ Tư Lễ Tro_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Thứ Tư Lễ Tro_Lm Trầm Phúc
/ 178 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Thứ Tư Lễ Tro Lời Chúa: Mt 6,1-6.16-18 ...
Từ ngày 15.02 đến ngày 20.02.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 15.02 đến ngày 20.02.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1477 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  15.02.2021 THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Mc 8,11-13 ...
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên - Năm B _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên - Năm B _Nhiều tác giả
/ 239 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên B Lời Chúa: Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31 – 11,1; Mc 1,40-45   ...
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc
/ 158 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 6 Thường Niên năm B Lời Chúa: Mc 1,40-45 ...
Suy niệm Tân Xuân _Lm Trầm Phúc
Suy niệm Tân Xuân _Lm Trầm Phúc
/ 293 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Tân Xuân Lời Chúa : Ga 14,23-27   Ngày đầu xuân, chúng ta họp mặt trước bàn  thờ Chúa, hân hoan dâng lên Chúa những tâm tình tạ ơn và yêu mến. Vì Chúa chính là Cha chúng ta, là nguồn ...
Từ ngày 08.02 đến ngày 13.02.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 08.02 đến ngày 13.02.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1149 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  08.02.2021 THỨ HAI TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Mc 6,53-56 ...
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc
/ 403 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 5 Thường Niên năm B Lời Chúa: Mc 1,21-28 ...
Từ ngày 11.05 đến ngày 16.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 11.05 đến ngày 16.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1490 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  11.05.2020 THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH Ga 14,21-26 ...