Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá-Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá-Năm A _Nhiều tác giả

/ 175 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá Lời Chúa: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14–27,66   ...
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá - năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá - năm A_Lm Trầm Phúc
/ 288 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật Lễ Lá : Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Lời Chúa: Mt 26,14-27,66      ...
Từ ngày 30.03 đến ngày 04.04.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 30.03 đến ngày 04.04.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1187 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  30.03.2020 THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY Ga 8,1-11   ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2020
/ 793 / Lịch phụng vụ
    LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO ...
Suy niệm Chúa Nhật V Mùa Chay- năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật V Mùa Chay- năm A_Lm Trầm Phúc
/ 229 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm A Lời Chúa: Ga 11,1-45   Ngày tử nạn của Chúa Giêsu đang đến gần. Một biến cố xảy ra trở nên dịp tốt để Ngài tỏ ra cho mọi người biết Ngài là ai. Đó là một người bạn ...
Suy niệm Chúa nhật V Mùa Chay-Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa nhật V Mùa Chay-Năm A _Nhiều tác giả
/ 358 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay A Lời Chúa: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45   ...
Suy niệm Lễ Truyền Tin_Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Truyền Tin_Nhiều tác giả
/ 267 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Lễ Truyền Tin   ...
Suy niệm Lễ Truyền Tin_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Truyền Tin_Lm Trầm Phúc
/ 222 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Lễ Truyền Tin Lời Chúa: Lc 1,26-38 ...
Từ ngày 23.03 đến ngày 28.03.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 23.03 đến ngày 28.03.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1353 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  23.03.2020 THỨ HAI TUẦN 4 MÙA CHAY Ga 4,43-54 ...
Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay- năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay- năm A_Lm Trầm Phúc
/ 246 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm A Lời Chúa: Ga 9,1-41 ...
Suy niệm Chúa nhật IV Mùa Chay-Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa nhật IV Mùa Chay-Năm A _Nhiều tác giả
/ 633 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay A Lời Chúa: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41   ...
Suy niệm Lễ Thánh Giuse_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Thánh Giuse_Lm Trầm Phúc
/ 174 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Lễ Thánh Giuse Lời Chúa: Mt 1,16.18-21.24a ...