Từ ngày 06.07 đến ngày 11.07.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 06.07 đến ngày 11.07.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 309 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  06.07.2020 THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN Mt 9,18-26 ...
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
/ 416 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên – A Lời Chúa: Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30   ...
5 phút Lời Chúa tháng 07.2020
5 phút Lời Chúa tháng 07.2020
/ 2564 / 5 Phút Lời Chúa
  01.07.20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 12 TN Mt 8,28-34 ...
Suy niệm Lễ thánh Phêrô và Phaolô_ Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ thánh Phêrô và Phaolô_ Nhiều tác giả
/ 209 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Lễ thánh Phêrô và Phaolô 1. Cho Chúa Mượn Thuyền. 2. Đức Giêsu Và Phêrô. ...
Suy niệm Lễ Thánh Phêrô, Phaolô tông đồ - Năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Thánh Phêrô, Phaolô tông đồ - Năm A_Lm Trầm Phúc
/ 258 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 12 thường niên năm A Lời Chúa: Mt 10,26-33   Trong Tin Mừng nhiều lần, chúng ta nghe Chúa nói với các môn đệ: “Đừng sợ”. Tại sao Chúa cứ bảo như thế? Phải chăng các môn đệ luôn tỏ ...
Suy niệm Chúa Nhật 13 thường niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 13 thường niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
/ 280 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 13 Thường Niên năm A Lời Chúa: Mt 10,37-42   Hôm nay Giáo Hội đề nghị cho chúng ta suy nghĩ một đoạn Tin Mừng khá phức tạp vì có nhiều vấn đề được thánh Matthêu gom lại với nhau, ...
Từ ngày 29.06 đến ngày 04.07.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 29.06 đến ngày 04.07.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1345 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  29.06.2020 THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN Thánh Phêrô và thánh Phaolô, tông đồ ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2020
/ 422 / Lịch phụng vụ
    LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO ...
Suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
/ 532 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên – A Lời Chúa: 2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42   ...
Từ ngày 22.06 đến ngày 27.06.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 22.06 đến ngày 27.06.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1975 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  22.06.2020 THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN Mt 7,1-5   ...
Suy niệm Chúa Nhật 12 thường niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 12 thường niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
/ 369 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 12 thường niên năm A Lời Chúa: Mt 10,26-33   Trong Tin Mừng nhiều lần, chúng ta nghe Chúa nói với các môn đệ: “Đừng sợ”. Tại sao Chúa cứ bảo như thế? Phải chăng các môn đệ luôn tỏ ...
Từ ngày 11.05 đến ngày 16.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 11.05 đến ngày 16.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1329 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  11.05.2020 THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH Ga 14,21-26 ...