Từ ngày 20.02 đến ngày 25.02.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 20.02 đến ngày 25.02.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 795 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  20.02.2017 THỨ HAI TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN Mc 9,14-29 ...
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên A_ Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên A_ Lm Giuse Minh
/ 526 / Suy niệm, Giảng Lễ
  CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN – NĂM A Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48 Hãy yêu kẻ thù và ơn gọi nên Thánh “Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” ...
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên năm A_Lm Trầm Phúc
/ 271 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 7 Thường Niên năm A Lời Chúa: Mt 5,38-48 ...
Tuần 7 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 7 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 253 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN  Mc 9,14-29 ĐỨC GIÊSU CHỮA MỘT EM BÉ BỊ QUỶ ÁM ...
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên A_Nhiều tác giả
/ 512 / Suy niệm, Giảng Lễ
CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 7 TN A 2017 Lời Chúa: Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48   MỤC LỤC 1. Yêu thương kẻ thù 2. Yêu thương kẻ thù ...
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên năm A_Lm Trầm Phúc
/ 50 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 6 thường niên năm A Lời Chúa: Mt 5,17-37 ...
Từ ngày 13.01 đến ngày 18.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 13.01 đến ngày 18.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1207 / Phút lắng đọng Lời Chúa
13.02.2017 THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Mc 8,11-13 ...
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên A_Nhiều tác giả
/ 604 / Suy niệm, Giảng Lễ
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 TN A-2017 Lời Chúa: Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37     MỤC LỤC 1. Luật mới ...
Tuần 6 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 6 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 624 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN VI THƯỜNG NIÊN Mc 8,11-13 BIỆT PHÁI XIN DẤU LẠ ...
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên A_ Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên A_ Lm Giuse Minh
/ 466 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM A Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 Đức Giêsu Kiện Toàn Lề Luật “Nếu các con không ăn ở công chính hơn các Kinh sư và người Pharisêu thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” ...
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên A_ Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên A_ Lm Giuse Minh
/ 452 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM A Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 Đức Giêsu Kiện Toàn Lề Luật “Nếu các con không ăn ở công chính hơn các Kinh sư và người Pharisêu thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” ...
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên năm A_Lm Trầm Phúc
/ 262 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 5 Thường Niên năm A Lời Chúa: Mt 5,13-16 ...