Từ ngày 14.10 đến ngày 19.10.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 14.10 đến ngày 19.10.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 624 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  14.10.2019 THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN Lc 11,29-32 ...
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
/ 264 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 28 Thường Niên năm C Lời Chúa: Lc 17, 11-19    ...
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
/ 225 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên – C Lời Chúa: 2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19   ...
Từ ngày 07.10 đến ngày 12.10.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 07.10 đến ngày 12.10.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 894 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  07.10.2019 THỨ HAI TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN Đức Mẹ Mân Côi ...
Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
/ 164 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 27 Thường Niên năm C Lời Chúa: Lc 17,5-10 ...
Suy niệm Lễ Mẹ Mân Côi năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Mẹ Mân Côi năm C_Nhiều tác giả
/ 360 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi Lời Chúa: Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38 ...
Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi năm C_Lm Trầm Phúc
/ 228 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Lễ Đức Mẹ Mân Côi Lời Chúa: Lc 1,26-38 ...
Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
/ 185 / Suy niệm, Giảng Lễ
  CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN – C Lời Chúa: Kb 1,2-3; 2,2-4; 2Tm 1,6-9.13-14; Lc 17,5-10 ...
5 phút Lời Chúa tháng 10.2019
5 phút Lời Chúa tháng 10.2019
/ 2919 / 5 Phút Lời Chúa
  01.10.19 THỨ BA TUẦN 26 TN Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT ...
Từ ngày 30.09 đến ngày 05.10.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 30.09 đến ngày 05.10.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 934 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  30.09.2019 THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN Thánh Giêrônimô linh mục, tiến sĩ Hội thánh ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2019
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2019
/ 391 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 10.2019     ...
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
/ 288 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên – C Lời Chúa: Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 ...