Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả

/ 224 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên – A Lời Chúa: Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32   ...
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
/ 154 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 26 Thường Niên năm A Lời Chúa: Mt 21,28-32 ...
Từ ngày 21.09 đến ngày 26.09.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 21.09 đến ngày 26.09.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1494 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  21.09.2020 THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN Thánh Matthêô tông đồ, tác giả sách Tin mừng ...
Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
/ 257 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 25 Thường Niên năm A Lời Chúa: Mt 20,1-16a   ...
Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
/ 614 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên – A Lời Chúa: Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a ...
Từ ngày 14.09 đến ngày 19.09.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 14.09 đến ngày 19.09.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1424 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  14.09.2020 THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN Lễ suy tôn Thánh Giá ...
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
/ 647 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên – A Lời Chúa: Hc 27,33-28,9; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35   ...
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
/ 261 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 24 Thường Niên năm A Lời Chúa: Mt 18,21-35   Sống trong xã hội hay trong một cộng đoàn, đụng chạm với nhau là không thể tránh khỏi. Chúng ta va chạm nhau vì quyền lợi, vì tự ái, vì ...
Từ ngày 07.09 đến ngày 12.09.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 07.09 đến ngày 12.09.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1637 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  07.09.2020 THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN Lc 6,6-11 ...
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
/ 136 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 23 Thường Niên năm A Lời Chúa: Mt 18,15-20 ...
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
/ 986 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên – A Lời Chúa: Ed. 33, 7-9; Rm. 13, 8-10; Mt. 18, 15-20 ...
Từ ngày 11.05 đến ngày 16.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 11.05 đến ngày 16.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1413 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  11.05.2020 THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH Ga 14,21-26 ...