Tuần 2 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 2 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh

/ 392 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN Mc 2,18-22 CỐT LÕI CỦA ĐẠO ...
Từ ngày 16.01 đến ngày 21.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 16.01 đến ngày 21.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 276 / Phút lắng đọng Lời Chúa
16.01.2017 THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN Mc 2,18-22   ...
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên A_Nhiều tác giả
/ 419 / Suy niệm, Giảng Lễ
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 2 TN A 2017 Lời Chúa: Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1, 29-34   MỤC LỤC 1. Giới thiệu 2. Chiên Thiên Chúa ...
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên A_ Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên A_ Lm Giuse Minh
/ 452 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT II MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM A Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34 CHIÊN THIÊN CHÚA “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng Xoá Tội Trần Gian”   ...
Tuần 1 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 1 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 490 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN I THƯỜNG NIÊN Mc 1,14-20 SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG ...
Từ ngày 09.01 đến ngày 14.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 09.01 đến ngày 14.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 766 / Phút lắng đọng Lời Chúa
09.01.2017 Thứ Hai tuần 1 Thường Niên Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Mt 3,13-17 ...
Suy niệm Lễ Chúa Hiển Linh_Lm Giuse Minh
Suy niệm Lễ Chúa Hiển Linh_Lm Giuse Minh
/ 454 / Suy niệm, Giảng Lễ
Lễ Chúa Hiển Linh Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 Ngôi Sao Hy Vọng “Chúng tôi nhận thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên Phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” ...
Suy niệm Lễ Chúa Hiển Linh_Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Chúa Hiển Linh_Nhiều tác giả
/ 224 / Suy niệm, Giảng Lễ
CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ HIỂN LINH  2017 Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12     MỤC LỤC 1. Thiên Chúa tỏ lộ ...
Suy niệm Lễ Chúa Hiển Linh_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Chúa Hiển Linh_Lm Trầm Phúc
/ 183 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Hiển Linh Lời Chúa: Mt 2,1-12 ...
Từ ngày 02.01 đến ngày 07.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 02.01 đến ngày 07.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 940 / Phút lắng đọng Lời Chúa
02.01.2017 Thứ Hai Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh ...
5 phút Lời Chúa tháng 01.2017
5 phút Lời Chúa tháng 01.2017
/ 1419 / 5 Phút Lời Chúa
01.01.17 CHÚA NHẬT TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa        Lc 2,16-21 ...
Suy niệm Lễ Thánh Gia Thất_ Lm Giuse Minh
Suy niệm Lễ Thánh Gia Thất_ Lm Giuse Minh
/ 393 / Suy niệm, Giảng Lễ
LỄ THÁNH GIA THẤT – NĂM A Hc 3,3-7.14-17; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 “Thánh Gia Nguyên Mẫu cho Gia Đình Kitô Hữu” (Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16) ...