Tuần 16 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 16 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh

/ 302 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN Mt 12,38-42 DẤU LẠ NGÔN SỨ GIÔ-NA ...
Từ ngày 24.07 đến ngày 29.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 24.07 đến ngày 29.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 211 / Phút lắng đọng Lời Chúa
24.07.2017 THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN Mt 12,38-42 ...
Suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
/ 447 / Suy niệm, Giảng Lễ
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43   MỤC LỤC 1. Truyền giáo 2. Tốt và ...
Suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
/ 443 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN A Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 Nước Trời Như Chuyện Cỏ Lùng, Hạt Cải và Nắm Men ...
Tuần 15 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 15 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 653 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN Mt 10,34-11,1 ĐÒI HỎI CỦA TIN MỪNG   - Đây là phần cuối của bài giảng về sứ mạng tông đồ. Chúa Giêsu thẳng thắn cho biết những đòi hỏi khó khăn của Tin Mừng - Tin Mừng không chỉ gây chống đối ...
Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc
/ 398 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 15 thường niên năm A Lời Chúa: Mt 13,1-23 ...
Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc
/ 385 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 15 thường niên năm A Lời Chúa: Mt 13,1-23 ...
Từ ngày 17.07 đến ngày 22.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 17.07 đến ngày 22.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 738 / Phút lắng đọng Lời Chúa
17.07.2017 THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN Mt 10,34-11,1 ...
Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
/ 418 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN A Is 55,10-11; Rm 8, 18-23; Mt 13,1-23 Dụ Ngôn Người Gieo Giống I. Giới thiệu Những Dụ Ngôn Về Nước Trời ...
Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
/ 452 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN A Is 55,10-11; Rm 8, 18-23; Mt 13,1-23 Dụ Ngôn Người Gieo Giống I. Giới thiệu Những Dụ Ngôn Về Nước Trời ...
Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
/ 411 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN A Is 55,10-11; Rm 8, 18-23; Mt 13,1-23 Dụ Ngôn Người Gieo Giống I. Giới thiệu Những Dụ Ngôn Về Nước Trời ...
Tuần 14 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 14 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 522 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN Mt 9,18-26 ĐỨC TIN CỦA CON ĐÃ CỨU CON I. Bối cảnh ...