Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam_Lm. Trầm Phúc
Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam_Lm. Trầm Phúc

/ 53 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lời Chúa: Lc 9,23-26 ...
Suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam_Lm Giuse Minh
Suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam_Lm Giuse Minh
/ 166 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN A LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tx 5,1-6; Mt 25,14-30 “Phúc thay ai bị bách hại vì lẽ công chính vì Nước Trời là của họ” ...
Suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam năm A_Nhiều tác giả
/ 38 / Suy niệm, Giảng Lễ
CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM   MỤC LỤC 1. Bách hại 2. Bách hại 3. Dùng thời gian để yêu thương 4. Một lần thay cho tất cả – Thiên Phúc 5. Thập giá 6. Kiên quyết không bỏ Đạo yêu thương ...
Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
/ 56 / Suy niệm, Giảng Lễ
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN - A Lời Chúa: Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1Tx 5,1-6; Mt 25,14-30   MỤC LỤC: 1. Việc nhỏ 2. Hãy vào trong hoan lạc của chủ ngươi 3. Sự tham lam của cải tỏ lộ ra 4. Vào mà hưởng ...
Từ ngày 13.11 đến ngày 18.11.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 13.11 đến ngày 18.11.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1040 / Phút lắng đọng Lời Chúa
13.11.2017 THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN Lc 17,1-6   ...
Tuần 32 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 32 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1032 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN Tt 1,1-9; Lc 17,1-6 Cớ Vấp Ngã (cc. 1-3) Sửa Lỗi Anh Em (cc. 3-4) ...
Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
/ 1029 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN A Kn 6,12-16; 1 Tx 4,13-18; Mt 25,1-13 DỤ NGÔN MƯỜI TRINH NỮ “Hãy sẵn sàng chờ đợi Chúa đến” ...
Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc
/ 283 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 32 thường niên năm A Lời Chúa: Mt 25,1-13 ...
Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc
/ 262 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 32 thường niên năm A Lời Chúa: Mt 25,1-13 ...
Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc
/ 261 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 32 thường niên năm A Lời Chúa: Mt 25,1-13 ...
Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
/ 682 / Suy niệm, Giảng Lễ
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN - A Lời Chúa: Kn 6,12-16; 1Tx. 4, 13-18; Mt. 25, 1-13   1. Bắt hụt 2. Sẵn sàng 3. Kẻ khờ dại đánh mất Nước Trời! 4. Vừa mang đèn, vừa mang dầu 5. Trinh nữ khôn ngoan – ĐTGM. ...
Tuần 31 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 31 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1180 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN Pl 2,1-4; Lc 14,12-14 Khi Đãi Khách, Hãy Mời Những Người Nghèo Khó ...