Suy niệm Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C_Nhiều tác giả

/ 128 / Suy niệm, Giảng Lễ
    Các bài suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên – C Lời Chúa: Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37   MỤC ...
Từ ngày 04.07 đến ngày 09.07.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 04.07 đến ngày 09.07.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 870 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  04.07.2022 THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha ...
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên - năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên - năm C_Lm Trầm Phúc
/ 430 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 14 Thường Niên năm C Lời Chúa: Lc 10,1-12.17-20 ...
Tâm tình Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C_Lm. Phêrô Khương
Tâm tình Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C_Lm. Phêrô Khương
/ 655 / Suy niệm, Giảng Lễ
  TÂM TÌNH ĐỌC TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN C Lc 10,1-12.17-20 THỢ GẶT VÀ CHỨNG NHÂN ...
Suy niệm Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C_Nhiều tác giả
/ 609 / Suy niệm, Giảng Lễ
    Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên C Lời Chúa: Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 ...
Suy niệm Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô - năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô - năm C_Lm Trầm Phúc
/ 362 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Lời Chúa: Mt 16,13-19   Chúng ta không lạ gì với hai thánh Phêrô và Phaolô. Chúng ta nghĩ gì khi nghĩ đến thánh Phêrô? Một người chài lưới quê mùa hay một vị ...
Từ ngày 26.06 đến ngày 02.07.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 26.06 đến ngày 02.07.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1992 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  27.06.2022 THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN Mt 8,18-22 ...
Suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên - Năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên - Năm C_Nhiều tác giả
/ 478 / Suy niệm, Giảng Lễ
    Các bài Suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên – C Lời Chúa: 1V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62   MỤC ...
Suy niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - năm C_Lm Trầm Phúc
/ 178 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm C Lời Chúa: Lc 15,3-7 ...
Suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên - năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên - năm C_Lm Trầm Phúc
/ 295 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 13 Thường Niên năm C Lời Chúa: Lc 9,51-62 ...