Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả

/ 210 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên A Lời Chúa: Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34 ...
Từ ngày 13.01 đến ngày 18.01.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 13.01 đến ngày 18.01.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 757 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  13.01.2020 Thứ Hai tuần 1 Thường Niên Mc 1,14-20 ...
Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm A_Lm Trầm Phúc
/ 174 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Giêsu chịu phép rửa năm A Lời Chúa: Mt 3,13-17   Chúng ta có ngạc nhiên không khi nghe nói Chúa Giêsu chịu phép rửa? Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng hoàn toàn thánh thiện không liên lụy ...
Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm A_Nhiều tác giả
/ 336 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các bài Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm A Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17   ...
Từ ngày 06.01 đến ngày 11.01.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 06.01 đến ngày 11.01.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 948 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  06.01.2020 THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH Mt 4,12-17.23-25 ...
Suy niệm Lễ Hiển Linh năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Hiển Linh năm A_Nhiều tác giả
/ 292 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các bài Suy niệm Lễ Hiển Linh Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12   ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2020
/ 359 / Lịch phụng vụ
    Ý cầu nguyện: Cầu cho việc kiến tạo hòa bình trên thế giới: Xin cho các Kitô hữu, những người theo tôn giáo khác nhau, tất cả những người thành tâm thiện chí, cùng nhau kiến tạo hòa bình và ...
Suy niệm Lễ Hiển Linh - năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Hiển Linh - năm A_Lm Trầm Phúc
/ 234 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa hiển linh Lời Chúa: Mt 2,1-12 ...
5 phút Lời Chúa tháng 01.2020
5 phút Lời Chúa tháng 01.2020
/ 3947 / 5 Phút Lời Chúa
  01.01.20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa ...
Suy niệm Lễ Mẹ Thiên Chúa - năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Mẹ Thiên Chúa - năm A_Lm Trầm Phúc
/ 177 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời Lời Chúa: Lc 2,16-21 ...
Suy niệm Lễ Mẹ Thiên Chúa năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Mẹ Thiên Chúa năm A_Nhiều tác giả
/ 148 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa Lời Chúa: Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21   ...
Từ ngày 30.12.2019 đến ngày 04.01.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 30.12.2019 đến ngày 04.01.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 992 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  30.12.2019 THỨ HAI NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH ...