Từ ngày 15.01 đến ngày 20.01.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 15.01 đến ngày 20.01.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 935 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    15.01.2018 THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN Mc 2,18-22 ...
Tuần 2 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 2 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1038 / Suy niệm, Giảng Lễ
    THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN Mc 2,18-22 ...
Suy niệm Chúa Nhật II Thường Niên năm B_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật II Thường Niên năm B_Nhiều tác giả
/ 757 / Suy niệm, Giảng Lễ
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN B Lời Chúa: 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42     MỤC LỤC 1. Ơn gọi 2. Gặp gỡ Tin Mừng. 3. Tôi đã gặp. ...
Suy niệm Chúa Nhật II Thường Niên năm B_Lm. Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật II Thường Niên năm B_Lm. Giuse Minh
/ 1018 / Suy niệm, Giảng Lễ
  CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN B 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42 “HÃY ĐẾN MÀ XEM” ...
Suy niệm Chúa Nhật II Thường Niên năm B_Lm. Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật II Thường Niên năm B_Lm. Trầm Phúc
/ 187 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật II Thường Niên năm B Lời Chúa: Ga 1,35-42 ...
Suy niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa năm B_Lm. Giuse Minh
Suy niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa năm B_Lm. Giuse Minh
/ 1199 / Suy niệm, Giảng Lễ
  LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA-NĂM B Is 55,1-11; 1Ga 5,1-9; Mc 1,7-11 “NHẬN ĐƯỢC THÁNH THẦN ĐỂ THI HÀNH SỨ MỆNH” ...
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh năm B_Lm. Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh năm B_Lm. Giuse Minh
/ 1160 / Suy niệm, Giảng Lễ
  CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 “NGÔI SAO HY VỌNG” ...
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh năm B_Lm. Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh năm B_Lm. Trầm Phúc
/ 374 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Hiển Linh Lời Chúa: Mt 2,1-12 ...
Từ ngày 08.01 đến ngày 13.01.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 08.01 đến ngày 13.01.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1174 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    08.01.2018 THỨ HAI TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa ...
Tuần 1 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 1 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1235 / Suy niệm, Giảng Lễ
    THỨ HAI TUẦN I THƯỜNG NIÊN Mc 1,14-20 SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG ...
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh năm B_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh năm B_Nhiều tác giả
/ 375 / Suy niệm, Giảng Lễ
SUY NIỆM LỄ HIỂN LINH – Năm B Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12   MỤC LỤC 1. Gặp Chúa 2. Ngôi Sao Giáng Sinh 3. Gặp gỡ Chúa 4. Thiên Chúa tỏ mình ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2018
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2018
/ 548 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 01.2018   Ý cầu nguyện ...