Từ ngày 24.09 đến ngày 29.09.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 24.09 đến ngày 29.09.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 222 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    24.09.2018 THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN Lc 8,16-18 ...
Từ ngày 17.09 đến ngày 22.09.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 17.09 đến ngày 22.09.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1400 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    17.09.2018 THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN Lc 7,1-10 ...
Từ ngày 10.09 đến ngày 14.09.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 10.09 đến ngày 14.09.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1369 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    10.09.2018 THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN Lc 6,6-11 ...
Từ ngày 03.09 đến ngày 8.9.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 03.09 đến ngày 8.9.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1249 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    03.09.2018 THỨ HAI TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội thánh ...
Từ ngày 27.08 đến ngày 1.9.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 27.08 đến ngày 1.9.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1203 / Phút lắng đọng Lời Chúa
   27.08.2018 THỨ HAI TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN Thánh nữ Mônica Mt 23,13-22  ...
Tuần XX Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XX Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1347 / Suy niệm, Giảng Lễ
      THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN ...
Tuần XIX Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XIX Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 942 / Suy niệm, Giảng Lễ
      THỨ HAI TUẦN THỨ XIX THƯỜNG NIÊN Mt 17, 21-26 ...