Từ ngày 20.03 đến ngày 25.03.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 20.03 đến ngày 25.03.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 427 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  20.03.2023 THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria Mt 1,16.18-21.24a   ...
Từ ngày 13.03 đến ngày 18.03.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 13.03 đến ngày 18.03.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1009 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  13.03.2023 THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY Lc 4,24-30 ...
Từ ngày 06.03 đến ngày 11.03.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 06.03 đến ngày 11.03.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 841 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  06.03.2023 THỨ HAI TUẦN II MÙA CHAY Lc 6,36-38 ...
Từ ngày 27.02 đến ngày 04.03.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 27.02 đến ngày 04.03.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 970 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  27.02.2023 THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY Mt 25,31-46 ...
Từ ngày 20.02 đến ngày 25.02.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 20.02 đến ngày 25.02.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1039 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  20.02.2017 THỨ HAI TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN Mc 9,14-29 ...
Từ ngày 13.02 đến ngày 18.02.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 13.02 đến ngày 18.02.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1036 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  13.02.2023 THỨ HAI TUẦN VI THƯỜNG NIÊN Mc 8,11-13   Lời Chúa: ...
Từ ngày 06.02 đến ngày 11.02.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 06.02 đến ngày 11.02.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1131 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  06.02.2023 THỨ HAI TUẦN V THƯỜNG NIÊN Mc 6,53-56 ...
Từ ngày 31.01 đến ngày 04.02.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 31.01 đến ngày 04.02.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1066 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  31.01.2023 THỨ BA TUẦN IV THƯỜNG NIÊN Thánh Gioan Bosco, linh mục ...
Từ ngày 23.01 đến ngày 28.01.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 23.01 đến ngày 28.01.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1246 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  23.01.2023 THỨ HAI TUẦN III THƯỜNG NIÊN MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN ÔNG BÀ ...
Từ ngày 16.01 đến ngày 21.01.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 16.01 đến ngày 21.01.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1300 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  16.01.2023 THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN Mc 2,18-22 ...
Từ ngày 02.01 đến ngày 07.01.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 02.01 đến ngày 07.01.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1296 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  02.01.2023 Thứ Hai Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazanzênô, ...
Từ ngày 26.12 đến ngày 31.12.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 26.12 đến ngày 31.12.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 2212 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  26.12.2022 THỨ HAI NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH ...