Suy niệm Thứ Tư Lễ Tro_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Thứ Tư Lễ Tro_Lm Trầm Phúc

/ 67 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Thứ Tư Lễ Tro Lời Chúa: Mt 6,1-6.16-18 ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2020
/ 142 / Lịch phụng vụ
    LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO ...
Từ ngày 24.02 đến ngày 29.02.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 24.02 đến ngày 29.02.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 476 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  24.02.2020 THỨ HAI TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN Mc 9,14-29 ...
Suy niệm Chúa Nhật 7 thường niên - năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 7 thường niên - năm A_Lm Trầm Phúc
/ 236 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 7 Thường Niên năm A Lời Chúa: Mt 5,38-48 ...
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
/ 475 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên A Lời Chúa: Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48   ...
Từ ngày 17.02 đến ngày 22.02.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 17.02 đến ngày 22.02.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1210 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  17.02.2020 THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Mc 8,11-13 ...
Suy niệm Chúa Nhật 6 thường niên - năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 6 thường niên - năm A_Lm Trầm Phúc
/ 283 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 6 thường niên năm A Lời Chúa: Mt 5,17-37   Chúa Giêsu đến trong trần gian mang một sứ mệnh quan trọng là dẫn đưa mọi người trở về trong tình yêu của Chúa Cha. Muốn thế, Ngài dạy ...
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
/ 377 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên A Lời Chúa: Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37   MỤC LỤC ...
Từ ngày 10.02 đến ngày 15.02.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 10.02 đến ngày 15.02.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1226 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  10.02.2020 THỨ HAI TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Thánh Scholastica, trinh nữ ...
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
/ 445 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên A Lời Chúa: Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16   MỤC LỤC ...
Suy niệm Chúa Nhật 5 thường niên - năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 5 thường niên - năm A_Lm Trầm Phúc
/ 237 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 5 Thường Niên năm A Lời Chúa: Mt 5,13-16 ...