Từ ngày 17.01 đến ngày 22.01.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 17.01 đến ngày 22.01.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 427 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  17.01.2022 THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN Thánh Antôn, viện phụ ...
Suy niệm Chúa Nhật II Thường Niên - Năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật II Thường Niên - Năm C_Lm Trầm Phúc
/ 234 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật II Thường Niên năm C Lời Chúa: Ga 2,1-11 ...
Suy niệm Chúa Nhật II Thường Niên - Năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật II Thường Niên - Năm C_Nhiều tác giả
/ 394 / Suy niệm, Giảng Lễ
      CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN C Lời Chúa: Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-11   MỤC LỤC 1. Họ hết rượu rồi. 2. Hạnh phúc mong manh – Thiên Phúc. 3. Phép lạ 4. Tiệc cưới Cana - ViKiNi 5. Để cho tình mặn ...
Từ ngày 10.01 đến ngày 15.01.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 10.01 đến ngày 15.01.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 979 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  10.01.2022 THỨ HAI TUẦN I THƯỜNG NIÊN Mc 1,14-20 ...
Suy niệm Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa - Năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa - Năm C_Nhiều tác giả
/ 417 / Suy niệm, Giảng Lễ
      Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa C   MỤC LỤC 1. Lễ Chúa Chịu Phép Rửa – ViKiNi 2. Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành 3. Chúa chịu phép rửa 4. Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa 5. Đức Giêsu chịu ...
Suy niệm Chúa Giêsu chịu phép rửa - Năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Giêsu chịu phép rửa - Năm C_Lm Trầm Phúc
/ 277 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa năm C Lời Chúa: Lc 3,15-16.21-22   Một chuyện lạ đã xảy ra bên bờ sông Giođan, nơi ông Gioan Tẩy Giả làm phép rửa. Chúa Giêsu đến và xin Gioan làm phép rửa cho mình. ...
Từ ngày 03.01 đến ngày 08.01.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 03.01 đến ngày 08.01.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1271 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  03.01.2022 THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH Mt 4,12-17.23-25 ...
Suy niệm Lễ Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa - Năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm  Lễ Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa - Năm C_Lm Trầm Phúc
/ 489 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa Lời Chúa: Lc 2,16-21   Ngày đầu năm dương lịch, Giáo Hội quay nhìn về Mẹ Maria và khẩn xin. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Người đầu tiên gọi Mẹ Maria như thế chính là bà ...
Suy niệm Lễ Hiển Linh - Năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Hiển Linh - Năm C_Lm Trầm Phúc
/ 420 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Lễ Hiển Linh Lời Chúa: Mt 2,1-12   Ba nhà đạo sĩ từ đông phương đi tìm Chúa mới giáng sinh. Ba nhà đạo sĩ này thật can trường. Họ chỉ thấy có một ngôi sao lạ mà lại dám lên đường, không ngại ...
Suy niệm Lễ Hiển Linh - Năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Hiển Linh - Năm C_Nhiều tác giả
/ 285 / Suy niệm, Giảng Lễ
    SUY NIỆM LỄ HIỂN LINH – Năm C Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12   MỤC LỤC 1. Hành trình tìm Chúa - ViKiNi 2. Lễ vật lòng thành – ViKiNi 3. Lương tâm là ngôi sao sáng ...