Từ ngày 23.11 đến ngày 28.11.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 23.11 đến ngày 28.11.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 705 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  23.11.2020 THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN Lc 21,1-4 ...
Suy niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
/ 354 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên_Năm A Lời Chúa: Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46 ...
Từ ngày 16.11 đến ngày 21.11.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 16.11 đến ngày 21.11.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1369 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  16.11.2020 THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN Lc 18,35-43 ...
Suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam_Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam_Nhiều tác giả
/ 366 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam   1. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. ...
Suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam_Lm Trầm Phúc
/ 316 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 32 Thường Niên năm A Kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam ...
Từ ngày 09.11 đến ngày 14.11.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 09.11 đến ngày 14.11.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1689 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  09.11.2020 THỨ HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN Cung hiến thánh đường Latêranô ...
Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
/ 269 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 32 Thường niên năm A Lời Chúa: Mt 25,1-13   Hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta nghĩ đến Nước Trời hay đúng hơn là chờ đợi Nước Trời. Chúa Giêsu ví Nước Trời như một tiệc cưới, vì ...
Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
/ 405 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên – A Lời Chúa: Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18; Mt 25,1-13 ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 11.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 11.2020
/ 474 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 11.2020 ...
5 phút Lời Chúa tháng 11.2020
5 phút Lời Chúa tháng 11.2020
/ 6978 / 5 Phút Lời Chúa
  01.11.20 CHÚA NHẬT TUẦN 31 TN – A Các Thánh Nam Nữ ...
Từ ngày 02.11 đến ngày 07.11.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 02.11 đến ngày 07.11.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1420 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  02.11.2020 THỨ HAI TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN Lễ các đẳng, cầu cho các tín hữu đã qua đời ...
Từ ngày 11.05 đến ngày 16.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 11.05 đến ngày 16.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1445 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  11.05.2020 THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH Ga 14,21-26 ...