Từ ngày 22.07 đến ngày 27.07.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 22.07 đến ngày 27.07.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 601 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  22.07.2019 THỨ HAI TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN Thánh nữ Maria Madalêna ...
Suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
/ 278 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các bài suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên – C Lời Chúa: St. 18, 1-10a; Cl. 1, 24-28; Lc. 10, 38-42 ...
Suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
/ 300 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C Lời Chúa: Lc 10,38-42 ...
Từ ngày 15.07 đến ngày 20.07.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 15.07 đến ngày 20.07.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1134 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  15.07.2019 THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội thánh ...
Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
/ 393 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 15 Thường Niên năm C Lời Chúa: Lc 10,25-37 ...
Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
/ 538 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên – C Lời Chúa: Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37 ...
Từ ngày 08.07 đến ngày 13.07.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 08.07 đến ngày 13.07.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1217 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  08.07.2019 THỨ HAI TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN Mt 9,18-26 ...
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
/ 691 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các bài suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên – C Lời Chúa: Is 66, 10-14c; Gl 6, 14-18; Lc 10, 1-12.17-20 ...
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
/ 290 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 14 thường niên năm C Lời Chúa: Lc 10,1-12.17-20 ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2019
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2019
/ 498 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 07.2019 ...
5 phút Lời Chúa tháng 07.2019
5 phút Lời Chúa tháng 07.2019
/ 8515 / 5 Phút Lời Chúa
  01/07/19 THỨ HAI TUẦN 12 TN Mt 8,18-22   TỰA VÀO CHÚA ...
Từ ngày 01.07 đến ngày 06.07.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 01.07 đến ngày 06.07.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 530 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  01.07.2019 THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN Mt 8,18-22 ...