Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm A_Lm Trầm Phúc

/ 148 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm A Lời Chúa: Mt 11,2-11 ...
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm A_Nhiều tác giả
/ 188 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng A Lời Chúa: Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 ...
5 phút Lời Chúa tháng 12.2019 (ngày 01-14.12.2019)
5 phút Lời Chúa tháng 12.2019 (ngày 01-14.12.2019)
/ 3522 / 5 Phút Lời Chúa
  01.12.19 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – A Mt 24,37-44 ...
Suy niệm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lm Trầm Phúc
/ 110 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Lời Chúa: Lc 1,26-38 ...
Từ ngày 09.12 đến ngày 14.12.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 09.12 đến ngày 14.12.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 909 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  09.12.2019 THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội ...
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A_Lm Trầm Phúc
/ 325 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A Lời Chúa: Mt 3,1-12 ...
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A_Nhiều tác giả
/ 425 / Suy niệm, Giảng Lễ
  CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A Lời Chúa: Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12   ...
Từ ngày 02.12 đến ngày 07.12.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 02.12 đến ngày 07.12.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 997 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  02.12.2019 THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG Mt 8,5-11 ...
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm A_Nhiều tác giả
/ 526 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A Lời Chúa: Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44   ...
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm A_Lm Trầm Phúc
/ 443 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A Lời Chúa: Mt 24,37-44 ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 12.2019
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 12.2019
/ 481 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 12.2019   ...
Suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam năm C_Nhiều tác giả
/ 389 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lời Chúa: Kn 3,1-9; 2Cr 4,7-15; Mt 10,17-22 ...