Tuần 7 Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 7 Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh

/ 215 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH Ga 16,29-33 “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” ...
Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A_Lm. Giuse Minh
Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A_Lm. Giuse Minh
/ 286 / Suy niệm, Giảng Lễ
LỄ CHÚA THĂNG THIÊNG NĂM A Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20 HÃY LÀ CHỨNG NHÂN Anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy ...
Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A_Lm. Trầm Phúc
Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A_Lm. Trầm Phúc
/ 128 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 7 phục sinh năm A Lễ Chúa Thăng Thiên Lời Chúa: Mt 28,16-20 ...
Từ ngày 29.05 đến ngày 03.06.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 29.05 đến ngày 03.06.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 81 / Phút lắng đọng Lời Chúa
29.05.2017 THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH Ga 16,29-33 ...
Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A_Nhiều tác giả
Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A_Nhiều tác giả
/ 182 / Suy niệm, Giảng Lễ
CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ THĂNG THIÊN NĂM A Lời Chúa: Cv 1,1-11; Ep 1,17-23;  Mt 28,16-20     MỤC LỤC THIÊN ĐÀNG: NƯỚC YÊU ...
Từ ngày 22.05 đến ngày 27.05.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 22.05 đến ngày 27.05.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 851 / Phút lắng đọng Lời Chúa
22.05.2017 THỨ HAI TUẦN 6 PHỤC SINH Ga 15,26-16,4a ...
Tuần 6 Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 6 Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 691 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN VI PHỤC SINH Ga 14,21-26 “Thánh Thần Chân Lý sẽ làm chứng về Thầy” ...
Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm A_Lm. Trầm Phúc
Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm A_Lm. Trầm Phúc
/ 164 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm A Lời Chúa: Ga 14,15-21 ...
Suy niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh_Nhiều tác giả
/ 328 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH – Năm A Lời Chúa: Cv 8, 5-8. 14-17; 1Pr 3, 15-18; Ga 14, 15-21   MỤC LỤC 1. Con mắt của trái tim ...
Tuần 5 Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 5 Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 583 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN 5 MÙA PHỤC SINH Ga 14,21-26 “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy” ...
Từ ngày 15.05 đến ngày 20.05.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 15.05 đến ngày 20.05.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1540 / Phút lắng đọng Lời Chúa
15.05.2017 THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH Ga 14,21-26   ...
Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh_Lm. Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh_Lm. Giuse Minh
/ 653 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – NĂM A Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12 Thầy Là Con Đường, Là Sự Thật Và Là Sự Sống   ...