Từ ngày 20.09 đến ngày 25.09.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 20.09 đến ngày 25.09.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 351 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  20.09.2021 THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolo Chong Hasang và các bạn tử đạo Lc 8,16-18 ...
Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc
/ 195 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 25 Thường Niên năm B Lời Chúa: Mc 9,30-37   Chúng ta ai cũng muốn “có danh gì với núi sông”, cũng muốn làm lớn. Nhưng Chúa Giêsu lại khác. Ngài là Thiên Chúa, quyền phép vô song, ...
Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm B_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm B_Nhiều tác giả
/ 398 / Suy niệm, Giảng Lễ
    Các Bài Suy 25 Niệm Chúa Nhật Thường Niên B Lời Chúa: Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37   ...
Từ ngày 13.09 đến ngày 18.09.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 13.09 đến ngày 18.09.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1025 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  13.09.2021 THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, TSHT ...
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc
/ 295 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 24 Thường Niên năm B Lời Chúa: Mc 8,27-35 ...
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm B_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm B_Nhiều tác giả
/ 369 / Suy niệm, Giảng Lễ
    Các bài suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên – B Lời Chúa: Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35   ...
Từ ngày 06.09 đến ngày 11.09.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 06.09 đến ngày 11.09.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1449 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  06.09.2021 THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN Lc 6,6-11 ...
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc
/ 261 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 23 Thường Niên năm B Lời Chúa: Mc 7,31-37   Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, chắc nhiều người cũng thắc mắc: sao Chúa quyền năng vô song, đã từng gọi người chết sống lại như con trai của ...
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm B_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm B_Nhiều tác giả
/ 472 / Suy niệm, Giảng Lễ
    Các bài suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên B Lời Chúa: Is. 35,4-7a; Gc. 2,1-5; Mc 7,31-37   MỤC ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2021
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2021
/ 458 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 09.2021   Ý cầu nguyện: Cầu cho mỗi người luôn sống thân thiện với môi trường. Xin cho mỗi ...
Từ ngày 30.08 đến ngày 04.09.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 30.08 đến ngày 04.09.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1490 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  30.08.2021 THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN Lc 4,16-30 ...