Từ ngày 18.09 đến ngày 23.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 18.09 đến ngày 23.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 483 / Phút lắng đọng Lời Chúa
18.09.2017 THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN Lc 7,1-10   ...
Tuần 24 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 24 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 605 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN Lc 7,1-10 ĐỨC GIÊSU CHỮA ĐẦY TỚ MỘT ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG ...
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
/ 451 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN A Hc 27,33-28,9; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 ANH EM HÃY THA THỨ CHO NHAU “Thầy không bảo các con tha đến bẩy lần nhưng đến bẩy mươi lần bẩy” ...
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
/ 365 / Suy niệm, Giảng Lễ
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN - A Lời Chúa: Hc 27,33-28,9; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35   MỤC LỤC ...
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc
/ 201 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 24 thường niên năm A Lời Chúa: Mt 18,21-35 ...
Tuần 23 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 23 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 652 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN Lc 6,6-11 (Mt 12,9- 14; Mc 3,1-6) ĐỨC GIÊSU CHỮA BỆNH NGÀY SA BÁT ...
Từ ngày 11.09 đến ngày 16.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 11.09 đến ngày 16.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 740 / Phút lắng đọng Lời Chúa
11.09.2017 THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN Lc 6,6-11   ...
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
/ 362 / Suy niệm, Giảng Lễ
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN - A Lời Chúa: Ed 33,7-9; R. 13,8-10; Mt 18,15-20   ...
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc
/ 263 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 23 Thường Niên năm A Lời Chúa: Mt 18,15-20 ...
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
/ 544 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN A Ez 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 HIỆP THÔNG TRONG CỘNG ĐOÀN ...
Từ ngày 04.09 đến ngày 09.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 04.09 đến ngày 09.09.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1039 / Phút lắng đọng Lời Chúa
04.09.2017 THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN Lc 4,16-30 ...
Tuần 22 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 22 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1044 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN Lc 4,16-30 HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA GIÊSU TẠI NAZARETH ...