Cáo phó thân phụ của Dì phó Tổng Phụ trách Hội Dòng MTG Mỹ Tho
Cáo phó thân phụ của Dì phó Tổng Phụ trách Hội Dòng MTG Mỹ Tho

/ 670 / Thông báo, Thông tin
TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 073. 3873 299 ----ooo---- ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo Lễ Dầu và các ngày lễ trong Giáo phận
TGM Mỹ Tho: Thông báo Lễ Dầu và các ngày lễ trong Giáo phận
/ 1514 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P7 TP. Mỹ Tho, Tiền Giang   Mỹ Tho, ngày 19 tháng 03 năm 2021 ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo Phong chức Phó tế 2021
TGM Mỹ Tho: Thông báo Phong chức Phó tế 2021
/ 3320 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang Mỹ Tho, ngày 15 tháng 02 năm 2021 ...
Cáo phó: Linh mục Tôma PHẠM NGỌC DƯƠNG
Cáo phó: Linh mục Tôma PHẠM NGỌC DƯƠNG
/ 1967 / Thông báo, Thông tin
  TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ----ooo---- ...
Cáo phó: Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Thư Thành
Cáo phó: Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Thư Thành
/ 1824 / Thông báo, Thông tin
  TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ----ooo---- ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
TGM Mỹ Tho: Thông báo về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
/ 2188 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho   Mỹ Tho, ngày 1 tháng 2 năm 2021 ...
Lịch Chầu Mình Thánh Chúa của các giáo xứ và Dòng tu trong Giáo phận Mỹ Tho-Năm 2020
Lịch Chầu Mình Thánh Chúa của các giáo xứ và Dòng tu trong Giáo phận Mỹ Tho-Năm 2020
/ 1250 / Thông báo, Thông tin
  LỊCH CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA CỦA CÁC GIÁO XỨ - DÒNG TU CẬP NHẬT 2020   Sau khi lãnh ý Đức Cha ...
Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung - Dòng MTG Mỹ Tho
Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung - Dòng MTG Mỹ Tho
/ 3067 / Thông báo, Thông tin
  Dòng MẾN THÁNH GIÁ MỸ THO 382, QL 1A, P.4, Tp. Tân An Long An ----ooo----   ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo Tĩnh tâm năm của Linh mục Giáo phận Mỹ Tho 2020
TGM Mỹ Tho: Thông báo Tĩnh tâm năm của Linh mục Giáo phận Mỹ Tho 2020
/ 2113 / Thông báo, Thông tin
TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang       Mỹ Tho, ngày 02 tháng 11 năm 2020   THÔNG BÁO TĨNH TÂM   Kính gởi: Quý Cha Giáo phận Mỹ Tho   ...
Cáo phó: Linh mục Mactinô Phạm Hữu Lễ
Cáo phó: Linh mục Mactinô Phạm Hữu Lễ
/ 2770 / Thông báo, Thông tin
  TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ----ooo----   ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo 2 v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo
TGM Mỹ Tho: Thông báo 2 v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo
/ 5986 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO  32 Hùng Vương, P.7,  TP. Mỹ Tho, Tiền Giang  ...