Cáo phó: Linh mục Giuse Lê Quan Trung
Cáo phó: Linh mục Giuse Lê Quan Trung

/ 981 / Thông báo, Thông tin
  TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ----ooo----   ...
Thông báo về việc gợi ý bài hát trong các Thánh lễ Chúa Nhật
Thông báo về việc gợi ý bài hát trong các Thánh lễ Chúa Nhật
/ 926 / Thông báo, Thông tin
GIÁO PHẬN MỸ THO BAN THÁNH NHẠC   THÔNG BÁO v/v GỢI Ý BÀI HÁT TRONG CÁC THÁNH LỄ CHÚA NHẬT ...
Cáo phó thân mẫu của Lm. Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ và Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân, Giáo phận Mỹ Tho
Cáo phó thân mẫu của Lm. Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ và  Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân, Giáo phận Mỹ Tho
/ 2134 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo----   ...
TGM. Mỹ Tho: Thông báo Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức Bênêđictô XVI
TGM. Mỹ Tho: Thông báo Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức Bênêđictô XVI
/ 1439 / Thông báo, Thông tin
    TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  THÔNG BÁO Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức Bênêđictô XVI ...
Thư Mục Vụ 2023 của Đức Cha Phêrô về Củng cố sự hiệp thông
Thư Mục Vụ 2023 của Đức Cha Phêrô về Củng cố sự hiệp thông
/ 2012 / Thông báo, Thông tin
    TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang ...
Thông báo về việc phong chức linh mục
Thông báo về việc phong chức linh mục
/ 4594 / Thông báo, Thông tin
TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ...
Cáo phó thân mẫu của Linh mục Gioan Lasan Lê Thiện Tín, Giáo phận Mỹ Tho
Cáo phó thân mẫu của Linh mục Gioan Lasan Lê Thiện Tín, Giáo phận Mỹ Tho
/ 1184 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo----   ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo 2 v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo
TGM Mỹ Tho: Thông báo 2 v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo
/ 8531 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO  32 Hùng Vương, P.7,  TP. Mỹ Tho, Tiền Giang  ...