TGM Mỹ Tho: Thông báo về phòng chống dịch Covid-19 đợt thứ tư
TGM Mỹ Tho: Thông báo về phòng chống dịch Covid-19 đợt thứ tư
/ 6923 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho   Mỹ Tho, ngày 1 tháng 6 năm 2021 ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo về phòng chống dịch trong tình hình mới
TGM Mỹ Tho: Thông báo về phòng chống dịch trong tình hình mới
/ 4167 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho   Mỹ Tho, ngày 7 tháng 5 năm 2021 ...
Cáo phó thân mẫu của linh mục Phêrô Đặng Văn Đâu, Cha Sở Gx. Tân Đông
Cáo phó thân mẫu của linh mục Phêrô Đặng Văn Đâu, Cha Sở Gx. Tân Đông
/ 1546 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo về ngày thứ Tư hàng tuần kính thánh Giuse
TGM Mỹ Tho: Thông báo về ngày thứ Tư hàng tuần kính thánh Giuse
/ 1225 / Thông báo, Thông tin
  TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, Tp. Mỹ Tho   Mỹ Tho, ngày 17.04.2021   Về ngày thứ Tư hàng tuần kính thánh Giuse ...
Cáo phó thân phụ của Dì phó Tổng Phụ trách Hội Dòng MTG Mỹ Tho
Cáo phó thân phụ của Dì phó Tổng Phụ trách Hội Dòng MTG Mỹ Tho
/ 1508 / Thông báo, Thông tin
TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 073. 3873 299 ----ooo---- ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo Lễ Dầu và các ngày lễ trong Giáo phận
TGM Mỹ Tho: Thông báo Lễ Dầu và các ngày lễ trong Giáo phận
/ 1852 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P7 TP. Mỹ Tho, Tiền Giang   Mỹ Tho, ngày 19 tháng 03 năm 2021 ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo Phong chức Phó tế 2021
TGM Mỹ Tho: Thông báo Phong chức Phó tế 2021
/ 3936 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang Mỹ Tho, ngày 15 tháng 02 năm 2021 ...
Cáo phó: Linh mục Tôma PHẠM NGỌC DƯƠNG
Cáo phó: Linh mục Tôma PHẠM NGỌC DƯƠNG
/ 2507 / Thông báo, Thông tin
  TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ----ooo---- ...
Cáo phó: Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Thư Thành
Cáo phó: Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Thư Thành
/ 2305 / Thông báo, Thông tin
  TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ----ooo---- ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo 2 v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo
TGM Mỹ Tho: Thông báo 2 v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo
/ 6888 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO  32 Hùng Vương, P.7,  TP. Mỹ Tho, Tiền Giang  ...