Thông báo: Trung Tâm Hành Hương Ba Giồng
Thông báo: Trung Tâm Hành Hương Ba Giồng

/ 1243 / Thông báo, Thông tin
TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG BA GIỒNG THÔNG BÁO ĐẾN KHÁCH HÀNH HƯƠNG   Kính gửi: Quý Khách Hành Hương. ...
Thông Báo: Khóa học Truyền Thông Giáo phận 2018
Thông Báo: Khóa học Truyền Thông Giáo phận 2018
/ 579 / Thông báo, Thông tin
Ban Truyền Thông Xã Hội Giáo Phận Mỹ Tho   ...
Thông Báo: Khóa Bồi Dưỡng Thánh Ca 2018
Thông Báo: Khóa Bồi Dưỡng Thánh Ca 2018
/ 1074 / Thông báo, Thông tin
Giáo Phận Mỹ Tho Ban Thánh Nhạc THÔNG BÁO v/v KHÓA BỒI DƯỠNG THÁNH NHẠC NĂM 2018 ...
Cáo phó Thân Mẫu của Cha Antôn Nguyễn Hoàng Sang, Cha phó Giáo xứ Tân Hồng
Cáo phó Thân Mẫu của Cha Antôn Nguyễn Hoàng Sang, Cha phó Giáo xứ Tân Hồng
/ 1099 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo---- ...
Cáo phó Thân Mẫu của Cha Inhaxiô Võ Viết Chuyên, Cha sở Giáo xứ Tân Quới
Cáo phó Thân Mẫu của Cha Inhaxiô Võ Viết Chuyên, Cha sở Giáo xứ Tân Quới
/ 1649 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273.3873 299 ----ooo---- ...
Cáo phó Thân Mẫu của Cha FX Trương Quý Vinh, Cha sở Giáo xứ Cái Mây
Cáo phó Thân Mẫu của Cha FX Trương Quý Vinh, Cha sở Giáo xứ Cái Mây
/ 1668 / Thông báo, Thông tin
TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 073. 3873 299          ----ooo----     ...