Thông báo về việc phong chức linh mục
Thông báo về việc phong chức linh mục

/ 1149 / Thông báo, Thông tin
TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ...
Cáo phó thân mẫu của Linh mục Gioan Lasan Lê Thiện Tín, Giáo phận Mỹ Tho
Cáo phó thân mẫu của Linh mục Gioan Lasan Lê Thiện Tín, Giáo phận Mỹ Tho
/ 876 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo----   ...
Thông báo: Tĩnh tâm năm của Linh mục Giáo phận Mỹ Tho 2022
Thông báo: Tĩnh tâm năm của Linh mục Giáo phận Mỹ Tho 2022
/ 1277 / Thông báo, Thông tin
    TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ---o0o---- ...
Cáo phó: Nữ tu Marie Nguyễn Ngọc Thích - Dòng Nữ Tu Thánh Phaolô
Cáo phó: Nữ tu Marie Nguyễn Ngọc Thích - Dòng Nữ Tu Thánh Phaolô
/ 856 / Thông báo, Thông tin
  Dòng NỮ TU THÁNH PHAOLÔ 14 Hùng Vương, P.7, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang ----ooo----   Mỹ Tho, ngày 11.10.2022   ...
Cáo phó thân phụ của Linh mục Phêrô Nguyễn Thái Ngọc, cha sở Giáo xứ Kiến Văn, Giáo phận Mỹ Tho
Cáo phó thân phụ của Linh mục Phêrô Nguyễn Thái Ngọc, cha sở Giáo xứ Kiến Văn, Giáo phận Mỹ Tho
/ 1045 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo----   ...
Cáo phó: Linh mục Gioan Phạm Văn Chúc
Cáo phó: Linh mục Gioan Phạm Văn Chúc
/ 1719 / Thông báo, Thông tin
  TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ----ooo----   ...
Cáo phó: Linh mục Phanxicô Xavie Lý Văn Ca
Cáo phó: Linh mục Phanxicô Xavie Lý Văn Ca
/ 1707 / Thông báo, Thông tin
  TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ----ooo----   ...
Cáo phó: Linh mục Phanxicô Xaviê Tô Hoàng Lâm, Cha sở Giáo xứ Thánh Giuse
Cáo phó: Linh mục Phanxicô Xaviê Tô Hoàng Lâm, Cha sở Giáo xứ Thánh Giuse
/ 4479 / Thông báo, Thông tin
  TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ----ooo----   ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo 2 v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo
TGM Mỹ Tho: Thông báo 2 v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo
/ 8221 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO  32 Hùng Vương, P.7,  TP. Mỹ Tho, Tiền Giang  ...