Cáo phó: Linh mục Giuse Phạm Thanh Minh
Cáo phó: Linh mục Giuse Phạm Thanh Minh
/ 3285 / Thông báo, Thông tin
TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO  32 Hùng Vương, P.7,  TP. Mỹ Tho, Tiền Giang  ----ooo----      ...
Cáo phó: Linh mục Gioan Nguyễn Huy Muôn
Cáo phó: Linh mục Gioan Nguyễn Huy Muôn
/ 2941 / Thông báo, Thông tin
TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO  32 Hùng Vương, P.7,  TP. Mỹ Tho, Tiền Giang  ----ooo----      Mỹ Tho, ngày 25.02.2019 ...
Cáo phó: Thân phụ của linh mục Phêrô Trần Anh Tráng
Cáo phó: Thân phụ của linh mục Phêrô Trần Anh Tráng
/ 2158 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo---- ...
Cáo phó Thân Mẫu của Cha Anrê Phạm Ngọc Nhạn, Cha sở Giáo xứ Thánh Anrê
Cáo phó Thân Mẫu của Cha Anrê Phạm Ngọc Nhạn, Cha sở Giáo xứ Thánh Anrê
/ 1819 / Thông báo, Thông tin
TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 073. 3873 299          ----ooo----     ...