TGM Mỹ Tho: Thông báo Phong chức Phó tế 2022
TGM Mỹ Tho: Thông báo Phong chức Phó tế 2022

/ 2112 / Thông báo, Thông tin
  TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang   Mỹ Tho, ngày 25.05.2022   ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo Thường huấn linh mục năm 2022
TGM Mỹ Tho: Thông báo Thường huấn linh mục năm 2022
/ 1996 / Thông báo, Thông tin
      TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho   Mỹ Tho, 12.05.2022   THÔNG BÁO VỀ TUẦN THƯỜNG HUẤN CÁC LINH MỤC NĂM 2022   ...
Cáo phó thân mẫu của Thầy Gioan Baotixita Trần Thiện Thành, Giáo xứ Bình Trưng, Giáo phận Mỹ Tho
Cáo phó thân mẫu của Thầy Gioan Baotixita Trần Thiện Thành, Giáo xứ Bình Trưng, Giáo phận Mỹ Tho
/ 735 / Thông báo, Thông tin
    TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ...
Cáo phó thân phụ của Linh mục Phêrô Trần Trung Chỉnh, cha sở Giáo xứ Mỹ Long, Giáo phận Mỹ Tho
Cáo phó thân phụ của Linh mục Phêrô Trần Trung Chỉnh, cha sở Giáo xứ Mỹ Long, Giáo phận Mỹ Tho
/ 854 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo----   ...
Cáo phó thân mẫu của Linh mục Phaolô Phạm Ngọc Hiền (RIP), Giáo phận Mỹ Tho
Cáo phó thân mẫu của Linh mục Phaolô Phạm Ngọc Hiền (RIP), Giáo phận Mỹ Tho
/ 986 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo----   ...
Thông báo: Thánh Lễ làm phép Dầu năm 2022
Thông báo: Thánh Lễ làm phép Dầu năm 2022
/ 5125 / Thông báo, Thông tin
    TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P7 TP. Mỹ Tho, Tiền Giang   ...
Cáo phó thân phụ của Linh mục Gioan Bt. Hoàng Lê Quốc Thái Vân Anh, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, đang phục vụ tại Giáo phận Mỹ Tho
Cáo phó thân phụ của Linh mục Gioan Bt. Hoàng Lê Quốc Thái Vân Anh, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, đang phục vụ tại Giáo phận Mỹ Tho
/ 1643 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo----   ...
Cáo phó: Linh mục Grêgôriô Lê Nguyên Hoà
Cáo phó: Linh mục Grêgôriô Lê Nguyên Hoà
/ 1766 / Thông báo, Thông tin
  TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ----ooo----   ...
Cáo phó thân phụ của Linh mục FX. Tô Hoàng Lâm, Cha sở Giáo xứ Tràm Mù, Giáo phận Mỹ Tho
Cáo phó thân phụ của Linh mục FX. Tô Hoàng Lâm, Cha sở Giáo xứ Tràm Mù, Giáo phận Mỹ Tho
/ 1220 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo----     “Chúa là nguồn Ánh Sáng và ơn cứu độ của tôi.” ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo 2 v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo
TGM Mỹ Tho: Thông báo 2 v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo
/ 7862 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO  32 Hùng Vương, P.7,  TP. Mỹ Tho, Tiền Giang  ...