Thông báo: Ngày Hành Hương Các Bà Mẹ Công Giáo
Thông báo: Ngày Hành Hương Các Bà Mẹ Công Giáo

/ 788 / Thông báo, Thông tin
THÔNG BÁO Ngày Hành Hương Các Bà Mẹ Công Giáo  Thứ Sáu 04.08.2017   ...
Thông báo: Khóa học Truyền Thông Giáo phận 2017
Thông báo: Khóa học Truyền Thông Giáo phận 2017
/ 1105 / Thông báo, Thông tin
  Giáo phận Mỹ Tho Ban Truyền Thông Xã Hội ...
Cáo phó: Thân phụ của linh mục Phêrô Đinh Sơn Hùng, cha sở Gx Chợ Bưng
Cáo phó: Thân phụ của linh mục Phêrô Đinh Sơn Hùng, cha sở Gx Chợ Bưng
/ 1297 / Thông báo, Thông tin
TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 073. 3873 299 ...
Thông báo: Ngày Hành Hương Đầu Tháng của Giới Trẻ - Thiếu Nhi Thánh Thể
Thông báo: Ngày Hành Hương Đầu Tháng của  Giới Trẻ - Thiếu Nhi Thánh Thể
/ 1048 / Thông báo, Thông tin
THÔNG BÁO Ngày Hành Hương Đầu Tháng của  Giới Trẻ - Thiếu Nhi Thánh Thể Thứ Sáu 07.07.2017   ...
Thông Báo: Khóa Bồi Dưỡng Thánh Ca 2017
Thông Báo: Khóa Bồi Dưỡng Thánh Ca 2017
/ 1143 / Thông báo, Thông tin
  Giáo Phận Mỹ Tho Ban Thánh Nhạc THÔNG BÁO v/v KHÓA BỒI DƯỠNG THÁNH CA NĂM 2017   Kính thưa Quý Cha, Quý ca đoàn, được sự khuyến khích và cho phép của Đức cha Phêrô, Giám ...
Cáo phó: Thân phụ của thầy Giuse Võ Khắc Nhất
Cáo phó: Thân phụ của thầy Giuse Võ Khắc Nhất
/ 1194 / Thông báo, Thông tin
TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 073. 3873 299           ...
Thông báo Khóa Huấn luyện Huynh trưởng Giáo phận
Thông báo Khóa Huấn luyện Huynh trưởng Giáo phận
/ 2275 / Thông báo, Thông tin
  THÔNG BÁO KHÓA HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG GIÁO PHẬN ĐẠI HỘI TNTT – GIỚI ...
Cáo phó: Thân phụ của linh mục Gioan Lasan Lê Thiện Tín
Cáo phó: Thân phụ của linh mục Gioan Lasan Lê Thiện Tín
/ 3466 / Thông báo, Thông tin
TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 073. 3873 299           ...
Thông báo Đại hội Huynh Trưởng Giáo Tỉnh Sài Gòn
Thông báo  Đại hội Huynh Trưởng Giáo Tỉnh Sài Gòn
/ 2760 / Thông báo, Thông tin
  Kính thưa Quý Cha – Quý Đoàn Trưởng và các Bạn Huynh Trưởng! Nhằm kỷ niệm, nhìn lại và cảm tạ Chúa vì 100 năm Thiếu Nhi Thánh Thể Thế Giới; 85 năm Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Tỉnh Sài Gòn. Chúng con Kính mời và Xin Quý Cha cho các Bạn ...