TGM Mỹ Tho: THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA
TGM Mỹ Tho: THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA

/ 14504 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo về một số lưu ý trong phụng vụ ở thời điểm đại dịch Covid-19
TGM Mỹ Tho: Thông báo về một số lưu ý trong phụng vụ ở thời điểm đại dịch Covid-19
/ 4683 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ...
Cáo phó thân mẫu của linh mục Antôn Nguyễn Võ Triều Duy, cha sở giáo xứ Gò Đen
Cáo phó thân mẫu của linh mục Antôn Nguyễn Võ Triều Duy, cha sở giáo xứ Gò Đen
/ 1765 / Thông báo, Thông tin
TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 073. 3873 299 ...
Cáo phó thân phụ của linh mục Phaolô Maria Nguyễn Khả Tú, Cha Sở Gx. Thuộc Nhiêu
Cáo phó thân phụ của linh mục Phaolô Maria Nguyễn Khả Tú, Cha Sở Gx. Thuộc Nhiêu
/ 2269 / Thông báo, Thông tin
TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 073. 3873 299 ----ooo---- ...
Cáo phó thân mẫu của linh mục Lêô Trần Văn Thanh, cha sở giáo xứ Bến Lức
Cáo phó thân mẫu của linh mục Lêô Trần Văn Thanh, cha sở giáo xứ Bến Lức
/ 1351 / Thông báo, Thông tin
TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 073. 3873 299 ----ooo---- ...
Cáo phó thân mẫu của linh mục Phaolô Nguyễn Văn Tuấn, cha sở giáo xứ Bằng Lăng
Cáo phó thân mẫu của linh mục Phaolô Nguyễn Văn Tuấn, cha sở giáo xứ Bằng Lăng
/ 1160 / Thông báo, Thông tin
TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 073. 3873 299 ----ooo---- ...
Cáo phó: Linh mục Phêrô Hà Văn Quận
Cáo phó: Linh mục Phêrô Hà Văn Quận
/ 2585 / Thông báo, Thông tin
  TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ----ooo----   ...