Cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng Giám Mục khóa XVI
Cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng Giám Mục khóa XVI

/ 166 / Thông báo, Thông tin
    TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ---o0o----   ...
Khoá học Kinh Thánh 100 tuần trực tuyến
Khoá học Kinh Thánh 100 tuần trực tuyến
/ 875 / Thông báo, Thông tin
  Link ghi danh KT100 Tuần online: https://forms.office.com/r/r4WCvdDu1q Liên lạc: KinhThanh100TuanOnline@gmail.com ...
Hội Dòng MTG Mỹ Tho: Thư báo hiệp thông Năm Thánh
Hội Dòng MTG Mỹ Tho: Thư báo hiệp thông Năm Thánh
/ 521 / Thông báo, Thông tin
HỘI DÒNG MTG MỸ THO: THƯ BÁO HIỆP THÔNG NĂM THÁNH   Hội Dòng MTG Mỹ Tho   ...
Cáo phó thân phụ của Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Xuyên, Giáo phận Mỹ Tho
Cáo phó thân phụ của Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Xuyên, Giáo phận Mỹ Tho
/ 5416 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo----   ...
Cáo phó: Linh mục Antôn Vũ Sĩ Hoằng
Cáo phó: Linh mục Antôn Vũ Sĩ Hoằng
/ 6802 / Thông báo, Thông tin
  TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ----ooo----     ...
Thông báo: Tuần Thường huấn Linh mục Giáo phận Mỹ Tho 2023
Thông báo: Tuần Thường huấn Linh mục Giáo phận Mỹ Tho 2023
/ 3762 / Thông báo, Thông tin
    TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ---o0o---- ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo Phong chức Phó tế 2023
TGM Mỹ Tho: Thông báo Phong chức Phó tế 2023
/ 9636 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang Mỹ Tho, ngày 16 tháng 05 năm 2023 ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo về Thánh lễ Làm Phép Dầu
TGM Mỹ Tho: Thông báo về Thánh lễ Làm Phép Dầu
/ 10189 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P7 TP. Mỹ Tho, Tiền Giang   Mỹ Tho, ngày 29 tháng 03 năm 2023 ...
Cáo phó: Linh mục Tôma Bùi Công Dân
Cáo phó: Linh mục Tôma Bùi Công Dân
/ 5898 / Thông báo, Thông tin
  TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ----ooo----   ...
Cáo phó: Linh mục Giuse Lê Quan Trung
Cáo phó: Linh mục Giuse Lê Quan Trung
/ 2693 / Thông báo, Thông tin
  TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ----ooo----   ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo 2 v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo
TGM Mỹ Tho: Thông báo 2 v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo
/ 9128 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO  32 Hùng Vương, P.7,  TP. Mỹ Tho, Tiền Giang  ...