Lịch Chầu Mình Thánh Chúa của các giáo xứ và Dòng tu trong Giáo phận Mỹ Tho-Năm 2020
Lịch Chầu Mình Thánh Chúa của các giáo xứ và Dòng tu trong Giáo phận Mỹ Tho-Năm 2020

/ 1002 / Thông báo, Thông tin
  LỊCH CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA CỦA CÁC GIÁO XỨ - DÒNG TU CẬP NHẬT 2020   Sau khi lãnh ý Đức Cha ...
Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung - Dòng MTG Mỹ Tho
Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung - Dòng MTG Mỹ Tho
/ 2689 / Thông báo, Thông tin
  Dòng MẾN THÁNH GIÁ MỸ THO 382, QL 1A, P.4, Tp. Tân An Long An ----ooo----   ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo Tĩnh tâm năm của Linh mục Giáo phận Mỹ Tho 2020
TGM Mỹ Tho: Thông báo Tĩnh tâm năm của Linh mục Giáo phận Mỹ Tho 2020
/ 1884 / Thông báo, Thông tin
TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang       Mỹ Tho, ngày 02 tháng 11 năm 2020   THÔNG BÁO TĨNH TÂM   Kính gởi: Quý Cha Giáo phận Mỹ Tho   ...
Cáo phó: Linh mục Mactinô Phạm Hữu Lễ
Cáo phó: Linh mục Mactinô Phạm Hữu Lễ
/ 2342 / Thông báo, Thông tin
  TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ----ooo----   ...
Cáo phó: Linh mục Sylvestrô Nguyễn Văn Phương
Cáo phó: Linh mục Sylvestrô Nguyễn Văn Phương
/ 2538 / Thông báo, Thông tin
TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ...
Cáo phó thân mẫu của Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng, Cha sở Giáo xứ An Long, Giáo phận Mỹ Tho.
Cáo phó thân mẫu của Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng, Cha sở Giáo xứ An Long, Giáo phận Mỹ Tho.
/ 1543 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo----     “Chúa là nguồn Ánh Sáng và ơn cứu độ của tôi.” ...
Cáo phó thân mẫu của Cha Tôma Nguyễn Văn Phong, Cha Sở Gx. Long Định 1
Cáo phó thân mẫu của Cha Tôma Nguyễn Văn Phong, Cha Sở Gx. Long Định 1
/ 1830 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo----     “Chúa là nguồn Ánh Sáng và ơn cứu độ của ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo 2 v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo
TGM Mỹ Tho: Thông báo 2 v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo
/ 5563 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO  32 Hùng Vương, P.7,  TP. Mỹ Tho, Tiền Giang  ...