Cáo phó thân phụ của Linh mục Gioan Bt. Hoàng Lê Quốc Thái Vân Anh, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, đang phục vụ tại Giáo phận Mỹ Tho
Cáo phó thân phụ của Linh mục Gioan Bt. Hoàng Lê Quốc Thái Vân Anh, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, đang phục vụ tại Giáo phận Mỹ Tho

/ 608 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo----   ...
Cáo phó: Linh mục Grêgôriô Lê Nguyên Hoà
Cáo phó: Linh mục Grêgôriô Lê Nguyên Hoà
/ 1159 / Thông báo, Thông tin
  TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ----ooo----   ...
Cáo phó thân phụ của Linh mục FX. Tô Hoàng Lâm, Cha sở Giáo xứ Tràm Mù, Giáo phận Mỹ Tho
Cáo phó thân phụ của Linh mục FX. Tô Hoàng Lâm, Cha sở Giáo xứ Tràm Mù, Giáo phận Mỹ Tho
/ 998 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo----     “Chúa là nguồn Ánh Sáng và ơn cứu độ của tôi.” ...
Cáo phó thân mẫu của linh mục Gabriel Nguyễn Tấn Di, Cha Sở Lương Hòa Thượng, Giáo phận Mỹ Tho
Cáo phó thân mẫu của linh mục Gabriel Nguyễn Tấn Di, Cha Sở Lương Hòa Thượng, Giáo phận Mỹ Tho
/ 1325 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo----   ...
Thư Mục Vụ của Đức Cha Phêrô về tiến trình tham gia Thượng Hội Đồng Giám Mục (Giai đoạn Giáo phận)
Thư Mục Vụ của Đức Cha Phêrô về tiến trình tham gia Thượng Hội Đồng Giám Mục (Giai đoạn Giáo phận)
/ 1471 / Thông báo, Thông tin
    TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang ...
Cáo phó: Linh mục Micae Nguyễn Văn Hồng
Cáo phó: Linh mục Micae Nguyễn Văn Hồng
/ 1353 / Thông báo, Thông tin
  TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ----ooo---- ...
Cáo phó thân mẫu của linh mục Phaolô Nguyễn Thành Sang, Giáo phận Mỹ Tho
Cáo phó thân mẫu của linh mục Phaolô Nguyễn Thành Sang, Giáo phận Mỹ Tho
/ 1760 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo----   ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo Phong chức Linh Mục 2021
TGM Mỹ Tho: Thông báo Phong chức Linh Mục 2021
/ 3529 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang Mỹ Tho, ngày 29  tháng 10 năm 2021 ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo 2 v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo
TGM Mỹ Tho: Thông báo 2 v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo
/ 7383 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO  32 Hùng Vương, P.7,  TP. Mỹ Tho, Tiền Giang  ...