TGM Mỹ Tho: Thông báo Thánh Lễ Chúa Nhật về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa
TGM Mỹ Tho: Thông báo Thánh Lễ Chúa Nhật về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa
/ 1383 / Thông báo, Thông tin
    TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P7 TP. Mỹ Tho, Tiền Giang   ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo Lễ Bổn mạng Giáo phận
TGM Mỹ Tho: Thông báo Lễ Bổn mạng Giáo phận
/ 2065 / Thông báo, Thông tin
  * Lưu ý: Xin quý Cha mang lễ phục màu tím.   ...
Cáo phó: Linh mục Giuse Phạm Thanh Minh
Cáo phó: Linh mục Giuse Phạm Thanh Minh
/ 4015 / Thông báo, Thông tin
TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO  32 Hùng Vương, P.7,  TP. Mỹ Tho, Tiền Giang  ----ooo----      ...
Cáo phó: Linh mục Gioan Nguyễn Huy Muôn
Cáo phó: Linh mục Gioan Nguyễn Huy Muôn
/ 3169 / Thông báo, Thông tin
TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO  32 Hùng Vương, P.7,  TP. Mỹ Tho, Tiền Giang  ----ooo----      Mỹ Tho, ngày 25.02.2019 ...