Cáo phó: Linh mục Mactinô Phạm Hữu Lễ
Cáo phó: Linh mục Mactinô Phạm Hữu Lễ

/ 1684 / Thông báo, Thông tin
  TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ----ooo----   ...
Cáo phó: Linh mục Sylvestrô Nguyễn Văn Phương
Cáo phó: Linh mục Sylvestrô Nguyễn Văn Phương
/ 2253 / Thông báo, Thông tin
TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ...
Cáo phó thân mẫu của Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng, Cha sở Giáo xứ An Long, Giáo phận Mỹ Tho.
Cáo phó thân mẫu của Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng, Cha sở Giáo xứ An Long, Giáo phận Mỹ Tho.
/ 1158 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo----     “Chúa là nguồn Ánh Sáng và ơn cứu độ của tôi.” ...
Cáo phó thân mẫu của Cha Tôma Nguyễn Văn Phong, Cha Sở Gx. Long Định 1
Cáo phó thân mẫu của Cha Tôma Nguyễn Văn Phong, Cha Sở Gx. Long Định 1
/ 1738 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo----     “Chúa là nguồn Ánh Sáng và ơn cứu độ của ...
Thông báo ngày hành hương Hội CBMCG đầu tháng 8
Thông báo ngày hành hương Hội CBMCG đầu tháng 8
/ 856 / Thông báo, Thông tin
  THÔNG BÁO NGÀY HÀNH HƯƠNG HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN MỸ THO Thứ Sáu ngày 07.08.2020 ...
Cáo phó thân mẫu của Dì Tổng Phụ trách Hội Dòng MTG Mỹ Tho
Cáo phó thân mẫu của Dì Tổng Phụ trách Hội Dòng MTG Mỹ Tho
/ 1593 / Thông báo, Thông tin
TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 073. 3873 299 ----ooo---- ...
Cáo phó thân mẫu của linh mục Phaolô Cao Xuân Đắc, Cha Sở Gx. Rạch Cầu
Cáo phó thân mẫu của linh mục Phaolô Cao Xuân Đắc, Cha Sở Gx. Rạch Cầu
/ 2323 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo 2 v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo
TGM Mỹ Tho: Thông báo 2 v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo
/ 5039 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO  32 Hùng Vương, P.7,  TP. Mỹ Tho, Tiền Giang  ...