Cáo phó Thân Mẫu của Cha Antôn Nguyễn Hoàng Sang, Cha phó Giáo xứ Tân Hồng
Cáo phó Thân Mẫu của Cha Antôn Nguyễn Hoàng Sang, Cha phó Giáo xứ Tân Hồng

/ 706 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo---- ...
Cáo phó Thân Mẫu của Cha Inhaxiô Võ Viết Chuyên, Cha sở Giáo xứ Tân Quới
Cáo phó Thân Mẫu của Cha Inhaxiô Võ Viết Chuyên, Cha sở Giáo xứ Tân Quới
/ 1508 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273.3873 299 ----ooo---- ...
Cáo phó Thân Mẫu của Cha FX Trương Quý Vinh, Cha sở Giáo xứ Cái Mây
Cáo phó Thân Mẫu của Cha FX Trương Quý Vinh, Cha sở Giáo xứ Cái Mây
/ 1498 / Thông báo, Thông tin
TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 073. 3873 299          ----ooo----     ...
Cáo phó: Thân phụ của linh mục GB. Nguyễn Thư Thành, cha sở Gx Lương Hòa Hạ
Cáo phó: Thân phụ của linh mục GB. Nguyễn Thư Thành, cha sở Gx Lương Hòa Hạ
/ 1680 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo---- ...
Thông báo ngày hành hương của tu sĩ- chủng sinh Giáo phận
Thông báo ngày hành hương của tu sĩ- chủng sinh Giáo phận
/ 1894 / Thông báo, Thông tin
GIÁO PHẬN MỸ THO BAN TU SĨ – CHỦNG SINH   THÔNG BÁO NGÀY HÀNH HƯƠNG THỨ SÁU ĐẦU THÁNG Ngày 01 tháng 12 năm 2017 ...