Cáo phó Thân Mẫu của Cha FX Trương Quý Vinh, Cha sở Giáo xứ Cái Mây
Cáo phó Thân Mẫu của Cha FX Trương Quý Vinh, Cha sở Giáo xứ Cái Mây

/ 329 / Thông báo, Thông tin
TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 073. 3873 299          ----ooo----     ...
Cáo phó: Thân phụ của linh mục GB. Nguyễn Thư Thành, cha sở Gx Lương Hòa Hạ
Cáo phó: Thân phụ của linh mục GB. Nguyễn Thư Thành, cha sở Gx Lương Hòa Hạ
/ 1408 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo---- ...
Thông báo ngày hành hương của tu sĩ- chủng sinh Giáo phận
Thông báo ngày hành hương của tu sĩ- chủng sinh Giáo phận
/ 1750 / Thông báo, Thông tin
GIÁO PHẬN MỸ THO BAN TU SĨ – CHỦNG SINH   THÔNG BÁO NGÀY HÀNH HƯƠNG THỨ SÁU ĐẦU THÁNG Ngày 01 tháng 12 năm 2017 ...
Cáo phó: Thân phụ của linh mục Tôma Nguyễn Văn Phong, cha sở Gx Long Định 1
Cáo phó: Thân phụ của linh mục Tôma Nguyễn Văn Phong, cha sở Gx Long Định 1
/ 1699 / Thông báo, Thông tin
TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo----   ...
Thông báo ngày hành hương của GĐPTTT
Thông báo ngày hành hương của GĐPTTT
/ 1345 / Thông báo, Thông tin
THÔNG BÁO VỀ NGÀY HÀNH HƯƠNG HỘI ĐOÀN GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU THỨ SÁU ĐẦU THÁNG, 03.11.2017 ...