Cáo phó: Linh mục Phêrô Hà Văn Quận
Cáo phó: Linh mục Phêrô Hà Văn Quận

/ 1944 / Thông báo, Thông tin
  TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ----ooo----   ...
Cáo phó: Linh mục Antôn Nguyễn Văn Trọng
Cáo phó: Linh mục Antôn Nguyễn Văn Trọng
/ 1488 / Thông báo, Thông tin
TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ----ooo----   ...
Cáo phó thân phụ của linh mục Phanxicô Assisi Nguyễn Minh Hoàng, cha sở Giáo xứ Mỹ Quí, Đồng Tháp
Cáo phó thân phụ của linh mục Phanxicô Assisi Nguyễn Minh Hoàng, cha sở Giáo xứ Mỹ Quí, Đồng Tháp
/ 909 / Thông báo, Thông tin
TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo---- “Chúa là nguồn Ánh Sáng và ơn cứu độ của tôi.” ...
Cáo phó Thân Mẫu của Cha Phêrô Lâm Tấn Phát, Cha sở Giáo xứ Tân Hồng, Đồng Tháp
Cáo phó Thân Mẫu của Cha Phêrô Lâm Tấn Phát, Cha sở Giáo xứ Tân Hồng, Đồng Tháp
/ 1106 / Thông báo, Thông tin
TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 073. 3873 299 ----ooo---- ...
Ban Giáo lý thông báo: Công nhận giáo lý viên cấp 1 của giáo phận
Ban Giáo lý thông báo: Công nhận giáo lý viên cấp 1 của giáo phận
/ 1576 / Thông báo, Thông tin
  GIÁO PHẬN MỸ THO      BAN GIÁO LÝ ...
Thông báo: Khóa học Truyền Thông Giáo phận 2017
Thông báo: Khóa học Truyền Thông Giáo phận 2017
/ 910 / Thông báo, Thông tin
  Giáo phận Mỹ Tho Ban Truyền Thông Xã Hội ...
Cáo phó: Thân phụ của linh mục Phêrô Đinh Sơn Hùng, cha sở Gx Chợ Bưng
Cáo phó: Thân phụ của linh mục Phêrô Đinh Sơn Hùng, cha sở Gx Chợ Bưng
/ 1283 / Thông báo, Thông tin
TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 073. 3873 299 ...