Bài huấn luyện hàng tháng của Ủy Ban Giáo Dân (Bài 4)
Bài huấn luyện hàng tháng của Ủy Ban Giáo Dân (Bài 4)

/ 88 / Giáo dân
PHẦN TU ĐỨC SINH HOA KẾT TRÁI VÀ TRỞ NÊN MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊSU (Ga 15,1-17) Dựa vào đâu để hoạt động của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ sinh hoa kết trái? Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho để diễn tả mối tương quan của Người với mỗi người môn đệ chúng ta. ...
Bài huấn luyện hàng tháng của Ủy Ban Giáo dân (BÀI 3)
Bài huấn luyện hàng tháng của Ủy Ban Giáo dân (BÀI 3)
/ 59 / Giáo dân
Bài huấn luyện hàng tháng của Ủy Ban Giáo dân (BÀI 3) Ủy Ban Giáo Dân Hội đồng Giám Mục Việt Nam ...
Khóa huấn luyện Hội đồng Mục vụ giáo xứ của Giáo phận Mỹ Tho
Khóa huấn luyện Hội đồng Mục vụ giáo xứ của Giáo phận Mỹ Tho
/ 1093 / Giáo dân
Tường thuật Khóa Huấn Luyện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Trong Giáo phận Mỹ ...
Sa mạc huấn luyện huynh trưởng thiếu nhi Thánh Thể 2013
Sa mạc huấn luyện huynh trưởng thiếu nhi Thánh Thể 2013
/ 1579 / Giáo dân
  SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG THIẾU NHI THÁNH THỂ NĂM ...