Khóa huấn luyện Hội đồng Mục vụ giáo xứ của Giáo phận Mỹ Tho
Khóa huấn luyện Hội đồng Mục vụ giáo xứ của Giáo phận Mỹ Tho

/ 1054 / Giáo dân
Tường thuật Khóa Huấn Luyện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Trong Giáo phận Mỹ ...
Sa mạc huấn luyện huynh trưởng thiếu nhi Thánh Thể 2013
Sa mạc huấn luyện huynh trưởng thiếu nhi Thánh Thể 2013
/ 1518 / Giáo dân
  SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG THIẾU NHI THÁNH THỂ NĂM ...