E-book: "Đồng Hành Thiêng Liêng", Đại học ICLA, Philippins, Lm Phêrô Lê Tấn Bảo dịch
E-book:
/ 419 / Dự bị thánh Gioan 23
  ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG Đại học ICLA, Philippins   Lm Phêrô Lê Tấn Bảo dịch   ...
Cùng Tweet Với Chúa 4
Cùng Tweet Với Chúa 4
/ 472 / Dự bị thánh Gioan 23
    1. Thiên Chúa có tạo ra sự dữ không?  Sự dữ có liên quan gì đến tội của tôi? ...