Nỗi đau trong thời covid-19_Chủng viện Thánh Gioan XXIII biên dịch
Nỗi đau trong thời covid-19_Chủng viện Thánh Gioan XXIII biên dịch

/ 84 / Dự bị thánh Gioan 23
        NỖI ĐAU TRONG THỜI COVID-19 BETH L. HEWETT ...
Trong khoảng không: Covid và đời tu sĩ_Chủng viện Thánh Gioan XXIII biên dịch
Trong khoảng không: Covid và đời tu sĩ_Chủng viện Thánh Gioan XXIII biên dịch
/ 356 / Dự bị thánh Gioan 23
      TRONG KHOẢNG KHÔNG: COVID VÀ ĐỜI TU SĨ NỮ TU JOSEPHINE GARRETT   Biết đâu vì một thời buổi như thế này mà bạn được sinh ra. Qua trải nghiệm chung của chúng ta về COVID, và tất cả những ...
Ba bài học cho truyền thông giáo xứ trong thời COVID_Chủng viện Thánh Gioan XXIII biên dịch
Ba bài học cho truyền thông giáo xứ trong thời COVID_Chủng viện Thánh Gioan XXIII biên dịch
/ 313 / Dự bị thánh Gioan 23
    BA BÀI HỌC CHO TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ TRONG THỜI COVID MATTHEW WARNER   ...
Đồng Hành Thiêng Liêng Trong Đại Dịch COVID_Chủng viện Thánh Gioan XXIII biên dịch
Đồng Hành Thiêng Liêng Trong Đại Dịch COVID_Chủng viện Thánh Gioan XXIII biên dịch
/ 218 / Dự bị thánh Gioan 23
    ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG TRONG ĐẠI DỊCH COVID JULIANNE STANZ   Thiên Chúa đang mở ra trước mặt Hội Thánh những chân trời của một ...
Bạn không thể cho điều bạn không có_ Chủng viện Thánh Gioan XXIII biên dịch
Bạn không thể cho điều bạn không có_ Chủng viện Thánh Gioan XXIII biên dịch
/ 368 / Dự bị thánh Gioan 23
    BẠN KHÔNG THỂ CHO ĐIỀU BẠN KHÔNG CÓ Bobby Angel   Bạn không thể cho điều bạn không có. Mùa hè vừa qua tôi đã phải học lại bài học thiêng liêng đơn giản này một cách đau đớn khi tôi ...
Đại dịch Covid và niềm an ủi từ những quyển sách_ Chủng viện Thánh Gioan XXIII biên dịch
Đại dịch Covid và niềm an ủi từ những quyển sách_ Chủng viện Thánh Gioan XXIII biên dịch
/ 486 / Dự bị thánh Gioan 23
    ĐẠI DỊCH COVID VÀ NIỀM AN ỦI TỪ NHỮNG QUYỂN SÁCH Matthew Nelson Trong quyển Bước ngoặc của Ngày mai (The Landmarks of Tomorrow) năm 1959, Peter Drucker, một nhà quản trị kinh doanh tài ba, đã dự đoán về ...
Giải cơn khát tình thương và công lý của Thiên Chúa_ Chủng viện Thánh Gioan XXIII biên dịch
Giải cơn khát tình thương và công lý của Thiên Chúa_ Chủng viện Thánh Gioan XXIII biên dịch
/ 244 / Dự bị thánh Gioan 23
    GIẢI CƠN KHÁT TÌNH THƯƠNG VÀ CÔNG LÍ CỦA THIÊN CHÚA Cha JOSH JOHNSON “Này, ta sắp làm một việc mới!” ...
Luôn dẫn dắt với tình thương _ Chủng viện Thánh Gioan XXIII biên dịch
Luôn dẫn dắt với tình thương _ Chủng viện Thánh Gioan XXIII biên dịch
/ 256 / Dự bị thánh Gioan 23
    LUÔN DẪN DẮT VỚI TÌNH THƯƠNG PHÓ TẾ HAROLD BURKE-SIVERS   Việc thực hiện những giới hạn do đại dịch COVID-19 vào tháng Ba năm 2020 hoàn toàn đảo lộn thừa tác vụ của tôi. ...
Giáo xứ, đau khổ và nguồn chữa lành_ Chủng viện Thánh Gioan XXIII biên dịch
Giáo xứ, đau khổ và nguồn chữa lành_ Chủng viện Thánh Gioan XXIII biên dịch
/ 397 / Dự bị thánh Gioan 23
    Giáo Xứ, Đau Khổ và Nguồn Chữa Lành Cha HARRISON AYRE   Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy. Đó là vào thứ Năm ngày 12 tháng 3 năm 2020. Tôi đang chuẩn bị Thánh lễ thì một email từ giáo phận gửi ...
Những bài học từ đại dịch COVID cho hàng Linh Mục_ Chủng viện Thánh Gioan XXIII biên dịch
Những bài học từ đại dịch COVID cho hàng Linh Mục_ Chủng viện Thánh Gioan XXIII biên dịch
/ 659 / Dự bị thánh Gioan 23
    NHỮNG BÀI HỌC TỪ ĐẠI DỊCH COVID CHO HÀNG LINH MỤC FR. BLAKE BRITTON   Mọi thế hệ linh mục phải phân định vị trí của mình trong lịch sử, cách thức đặc biệt mà Chúa Kitô đang kêu gọi họ thi hành sứ ...