Thông báo: Khóa Thường Huấn Thánh Nhạc Giáo phận năm 2019
Thông báo: Khóa Thường Huấn Thánh Nhạc Giáo phận năm 2019
/ 2288 / Thánh nhạc
Giáo Phận Mỹ Tho Ban Thánh Nhạc THÔNG BÁO v/v KHÓA THƯỜNG HUẤN THÁNH NHẠC NĂM 2019 ...
Ban Thánh Nhạc GP. Mỹ Tho tổ chức Đêm Thánh ca Mừng Chúa Giáng Sinh
Ban Thánh Nhạc GP. Mỹ Tho tổ chức Đêm Thánh ca Mừng Chúa Giáng Sinh
/ 1397 / Thánh nhạc
ĐÊM THÁNH CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH CỦA GIÁO PHẬN MỸ THO TỔ CHỨC TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA 31.12.2012    ...
Tường thuật: KHOÁ THÁNH NHẠC NĂM 2011
Tường thuật: KHOÁ THÁNH NHẠC NĂM 2011
/ 1344 / Thánh nhạc
KHOÁ THÁNH NHẠC NĂM 2011 GIÁO PHẬN MỸ THO   Từ Thứ Hai ngày 25.07 đến sáng Thứ Bảy ngày ...