Bài hát gợi ý - Chúa Nhật V MC Năm A
Bài hát gợi ý - Chúa Nhật V MC Năm A

/ 36 / Thánh nhạc
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ: Nay con trở về _ Hùng Lân Đáp ca và Câu Xướng trước Phúc Âm _ Lm Thái Nguyên Đáp ca và Câu Xướng trước ...
Bài hát gợi ý - Chúa Nhật IV MC Năm A
Bài hát gợi ý - Chúa Nhật IV MC Năm A
/ 280 / Thánh nhạc
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ: Đến Trước Nhan Ngài _ Ngọc Linh Đáp ca và Tung hô Tin Mừng _ Lm Thái Nguyên Đáp ca và Tung hô Tin Mừng ...
Bài hát gợi ý - Chúa Nhật III MC Năm A
Bài hát gợi ý - Chúa Nhật III MC Năm A
/ 393 / Thánh nhạc
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ: Hãy Quay về _ Mi Trầm Đáp ca: Tv94 _ Lm Thái Nguyên Tung hô Tin Mừng _ Lm Kim Long Dâng lễ: Hiến lễ giao ...
Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật II MC
Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật II MC
/ 238 / Thánh nhạc
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY   Nhập lễ: Lòng con sám hối _ Lm Thái Nguyên Đáp ca: Tv 32_Lm Thái Nguyên Hiệp lễ: Xin biến đổi con ...
Thánh Ca Phụng Vụ - Thứ Tư Lễ Tro
Thánh Ca Phụng Vụ - Thứ Tư Lễ Tro
/ 212 / Thánh nhạc
THỨ TƯ LỄ TRO   Nhập lễ: Tâm tình sám hối _ Lm Thái Nguyên Đáp ca: Tv 50_Lm Thái Nguyên Dâng lễ: Dâng thân phận_Lm Thái Nguyên ...
Chúa Nhật VII TN _ Giáo phận Mỹ Tho
Chúa Nhật VII TN _ Giáo phận Mỹ Tho
/ 159 / Thánh nhạc
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM A   Nhập lễ: Hoan ca chúc tụng _ Lm Thái Nguyên Đáp ca: Tv 102_Lm Thái Nguyên Hiệp lễ: Trọn lành như Cha_Lm Thái Nguyên   ...
Thông báo: Khóa Thường Huấn Thánh Nhạc Giáo phận năm 2019
Thông báo: Khóa Thường Huấn Thánh Nhạc Giáo phận năm 2019
/ 2400 / Thánh nhạc
Giáo Phận Mỹ Tho Ban Thánh Nhạc THÔNG BÁO v/v KHÓA THƯỜNG HUẤN THÁNH NHẠC NĂM 2019 ...
Ban Thánh Nhạc GP. Mỹ Tho tổ chức Đêm Thánh ca Mừng Chúa Giáng Sinh
Ban Thánh Nhạc GP. Mỹ Tho tổ chức Đêm Thánh ca Mừng Chúa Giáng Sinh
/ 1482 / Thánh nhạc
ĐÊM THÁNH CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH CỦA GIÁO PHẬN MỸ THO TỔ CHỨC TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA 31.12.2012    ...
Tường thuật: KHOÁ THÁNH NHẠC NĂM 2011
Tường thuật: KHOÁ THÁNH NHẠC NĂM 2011
/ 1414 / Thánh nhạc
KHOÁ THÁNH NHẠC NĂM 2011 GIÁO PHẬN MỸ THO   Từ Thứ Hai ngày 25.07 đến sáng Thứ Bảy ngày ...