Ngày họp mặt di dân Gp. Mỹ Tho 3.1.2016
Ngày họp mặt di dân Gp. Mỹ Tho 3.1.2016

/ 1057 / Di dân
“Giáo hội không biên giới, là mẹ của mọi người,…” (Sứ điệp ngày Thế giới di dân và tị nạn 2015 của Đức Thánh Cha Phanxicô). Để đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, Giáo xứ Đức Hòa, Giáo phận Mỹ Tho đã đón tiếp các anh chị em di dân thuộc 20 ...
Thư mời: Ngày Họp mặt Di Dân 2016
Thư mời: Ngày Họp mặt Di Dân 2016
/ 2652 / Di dân
GIÁO PHẬN MỸ THO BAN MỤC VỤ DI DÂN ĐT: 0723 850 505; 0976.1819; Email: domliem33@gmail.com   ...
Ngày Họp mặt Di dân Giáo phận Mỹ Tho 2015
Ngày Họp mặt Di dân Giáo phận Mỹ Tho 2015
/ 866 / Di dân
NGÀY HỌP MẶT DI DÂN GIÁO PHẬN MỸ THO 04.01.2015   Hình: Phaolô Lê Quang Thiện và Tôma Lê Thái ...
Thư mời: Ngày Họp mặt Di Dân
Thư mời: Ngày Họp mặt Di Dân
/ 561 / Di dân
GIÁO PHẬN MỸ THO BAN MỤC VỤ DI DÂN ĐT: 0723 850 505; 0976 741 ...
NGÀY HỌP MẶT DI DÂN GIÁO PHẬN MỸ THO 24.03.2013
NGÀY HỌP MẶT DI DÂN GIÁO PHẬN MỸ THO 24.03.2013
/ 303 / Di dân
NGÀY HỌP MẶT DI DÂN GIÁO PHẬN MỸ THOTẠI GIÁO XỨ ĐỨC HÒA Ngày ...