Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2018
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2018

/ 561 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 01.2018   Ý cầu nguyện ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 12.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 12.2017
/ 452 / Lịch phụng vụ
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 12.2017   Cầu cho người cao tuổi: Xin cho những người cao tuổi, nhờ sự nâng đỡ của các thành viên trong gia đình và các cộng đoàn Kitô hữu, biết cộng tác nhờ sự khôn ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 11.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 11.2017
/ 578 / Lịch phụng vụ
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2017   Ý cầu nguyện: Cầu cho việc làm chứng về Tin mừng tại Á châu: Xin cho các Kitô hữu Á châu, khi làm chứng cho Tin Mừng tại Á châu bằng lời nói và việc làm, biết cổ võ việc đối thoại, hòa bình và sự hiểu ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2017
/ 558 / Lịch phụng vụ
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 10.2017   Ý cầu nguyện: ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2017
/ 686 / Lịch phụng vụ
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 09.2017   Ý cầu nguyện: Cầu cho các giáo xứ quan tâm đến công cuộc rao giảng Tin Mừng: Xin cho các giáo xứ được tinh thần ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 08.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 08.2017
/ 496 / Lịch phụng vụ
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 08.2017     ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2017
/ 519 / Lịch phụng vụ
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 07.2017   Ý cầu nguyện: ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2017
/ 873 / Lịch phụng vụ
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 06.2017   Ý cầu nguyện: ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 05.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 05.2017
/ 1087 / Lịch phụng vụ
      Ý cầu nguyện: Cầu cho các Kitô hữu Phi Châu, những chứng nhân của hòa bình: Xin cho các Kitô hữu Phi Châu trở nên những người kiến tạo sự hòa giải, công lý và hòa bình, theo gương Đức Giêsu là Đấng giàu lòng ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2017
/ 3330 / Lịch phụng vụ
    Ý cầu nguyện Cầu cho giới trẻ: Xin cho những người trẻ biết quảng đại đáp lại ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, để có thể tận hiến cho Chúa trong đời sống linh mục hoặc đời sống thánh hiến. ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2017
/ 778 / Lịch phụng vụ
    Ý cầu nguyện tháng 03 Cầu cho việc giúp đỡ các Kitô hữu bị bách hại: Xin cho các Kitô hữu đang bị bách hại, được toàn thể Giáo Hội nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và giúp đỡ vật chất. ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 02.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 02.2017
/ 1037 / Lịch phụng vụ
    Ý cầu nguyện Cầu cho các Kitô hữu tiếp đón những người đang gặp khó khăn: Xin cho tất cả những ai đang gặp khó khăn, cách riêng những người nghèo khổ, những người tị nạn hoặc bị gạt ra bên lề xã hội, được các ...