Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2021
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2021

/ 420 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 10.2021   Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2021
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2021
/ 499 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 09.2021   Ý cầu nguyện: Cầu cho mỗi người luôn sống thân thiện với môi trường. Xin cho mỗi ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 08.2021
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 08.2021
/ 473 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 08.2021   ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2021
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2021
/ 385 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 07.2021   Ý cầu nguyện: Cầu cho tình bằng hữu xã hội: Trong các cuộc xung đột, kinh tế và chính trị, xin cho chúng ta trở ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2021
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2021
/ 1125 / Lịch phụng vụ
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 06.2021   Ý cầu nguyện: Cầu cho vẻ đẹp của hôn nhân. Xin cho các bạn trẻ biết chuẩn bị hôn nhân với sự ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 05.2021
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 05.2021
/ 696 / Lịch phụng vụ
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 05.2021   Ý cầu nguyện: Cầu cho thế giới tài chính. Xin cho những người chịu trách nhiệm về tài chính biết làm việc với các chính phủ để chỉnh đốn lãnh vực tài chính, và bảo vệ công dân khỏi ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2021
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2021
/ 659 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 04.2021   Ý cầu nguyện: Cầu cho các quyền căn bản được tôn trọng trên toàn thế giới. ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2021
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2021
/ 672 / Lịch phụng vụ
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 03.2021   Ý cầu nguyện: Cầu cho các tín hữu siêng năng lãnh nhận Bí tích Hoà Giải: Xin cho các tín hữu biết siêng năng lãnh nhận Bí tích Hoà Giải với tinh thần đổi mới sâu xa, nhờ đó cảm nhận được lòng ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 02.2021
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 02.2021
/ 720 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 02.2021 ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2021
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2021
/ 366 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 01.2021   Ý cầu nguyện: Cầu cho tình huynh đệ nhân loại: Xin Chúa ban cho chúng ta được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 12.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 12.2020
/ 800 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 12.2020   Ý cầu nguyện: Cầu cho đời sống cầu nguyện: ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 11.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 11.2020
/ 697 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 11.2020 ...