Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2018
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2018

/ 2278 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 06.2016   Ý cầu ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 05.2018
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 05.2018
/ 1115 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 05.2018 ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2018
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2018
/ 680 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 04.2018   ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2018
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2018
/ 664 / Lịch phụng vụ
  Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 03.2018   Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc đào tạo để biết phân định thiêng liêng: Xin cho toàn thể Giáo Hội hiểu rõ sự cần thiết phải đào tạo cho ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 02.2018
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 02.2018
/ 593 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 02.2018   Ý cầu nguyện ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2018
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2018
/ 778 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 01.2018   Ý cầu nguyện ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 12.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 12.2017
/ 625 / Lịch phụng vụ
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 12.2017   Cầu cho người cao tuổi: Xin cho những người cao tuổi, nhờ sự nâng đỡ của các thành viên trong gia đình và các cộng đoàn Kitô hữu, biết cộng tác nhờ sự khôn ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 11.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 11.2017
/ 797 / Lịch phụng vụ
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2017   Ý cầu nguyện: Cầu cho việc làm chứng về Tin mừng tại Á châu: Xin cho các Kitô hữu Á châu, khi làm chứng cho Tin Mừng tại Á châu bằng lời nói và việc làm, biết cổ võ việc đối thoại, hòa bình và sự hiểu ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2017
/ 763 / Lịch phụng vụ
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 10.2017   Ý cầu nguyện: ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2017
/ 860 / Lịch phụng vụ
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 09.2017   Ý cầu nguyện: Cầu cho các giáo xứ quan tâm đến công cuộc rao giảng Tin Mừng: Xin cho các giáo xứ được tinh thần ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 08.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 08.2017
/ 667 / Lịch phụng vụ
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 08.2017     ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2017
/ 686 / Lịch phụng vụ
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 07.2017   Ý cầu nguyện: ...