Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2023
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2023

/ 579 / Lịch phụng vụ
    LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 02.2023
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 02.2023
/ 620 / Lịch phụng vụ
    LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 02.2023 ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2023
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2023
/ 965 / Lịch phụng vụ
    LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 01.2023 ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2022
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2022
/ 925 / Lịch phụng vụ
        Ý cầu nguyện: ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 05.2022
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 05.2022
/ 954 / Lịch phụng vụ
        Ý cầu nguyện: Cầu cho giới trẻ sống trọn vẹn niềm tin: Xin cho giới trẻ, khi được mời gọi sống trọn vẹn niềm tin của mình, có thể khám phá nơi cuộc đời của Đức Maria cách ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2022
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2022
/ 1006 / Lịch phụng vụ
      Ý cầu nguyện: Cầu cho nhân viên y tế. Xin cho các nhân viên y tế đang xả thân chăm lo sức khoẻ cho các bệnh nhân và những người cao tuổi, đặc biệt trong những nước nghèo khổ nhất, được các chính phủ và các cộng ...