Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2022
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2022
/ 755 / Lịch phụng vụ
        Ý cầu nguyện: ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 05.2022
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 05.2022
/ 767 / Lịch phụng vụ
        Ý cầu nguyện: Cầu cho giới trẻ sống trọn vẹn niềm tin: Xin cho giới trẻ, khi được mời gọi sống trọn vẹn niềm tin của mình, có thể khám phá nơi cuộc đời của Đức Maria cách ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2022
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2022
/ 768 / Lịch phụng vụ
      Ý cầu nguyện: Cầu cho nhân viên y tế. Xin cho các nhân viên y tế đang xả thân chăm lo sức khoẻ cho các bệnh nhân và những người cao tuổi, đặc biệt trong những nước nghèo khổ nhất, được các chính phủ và các cộng ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 12.2021
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 12.2021
/ 740 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 12.2021 ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 11.2021
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 11.2021
/ 651 / Lịch phụng vụ
  THÁNG CẦU CHO TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2021
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2021
/ 641 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 10.2021   Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2021
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2021
/ 658 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 09.2021   Ý cầu nguyện: Cầu cho mỗi người luôn sống thân thiện với môi trường. Xin cho mỗi ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 08.2021
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 08.2021
/ 704 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 08.2021   ...