Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2017

/ 2934 / Lịch phụng vụ
    Ý cầu nguyện Cầu cho giới trẻ: Xin cho những người trẻ biết quảng đại đáp lại ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, để có thể tận hiến cho Chúa trong đời sống linh mục hoặc đời sống thánh hiến. ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2017
/ 467 / Lịch phụng vụ
    Ý cầu nguyện tháng 03 Cầu cho việc giúp đỡ các Kitô hữu bị bách hại: Xin cho các Kitô hữu đang bị bách hại, được toàn thể Giáo Hội nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và giúp đỡ vật chất. ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 02.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 02.2017
/ 725 / Lịch phụng vụ
    Ý cầu nguyện Cầu cho các Kitô hữu tiếp đón những người đang gặp khó khăn: Xin cho tất cả những ai đang gặp khó khăn, cách riêng những người nghèo khổ, những người tị nạn hoặc bị gạt ra bên lề xã hội, được các ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 01.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 01.2017
/ 649 / Lịch phụng vụ
      Ý cầu nguyện Cầu cho các Kitô hữu biết dấn thân đương đầu với những thách đố của nhân loại: Xin cho các Kitô hữu một khi trung thành với giáo huấn của Chúa, biết dấn thân tái lập sự hiệp thông trọn vẹn ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 12.2016
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 12.2016
/ 519 / Lịch phụng vụ
      Ngày 01: Thứ Năm đầu tháng. Tuần 1 Mùa vọng-năm A. Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27. Ngày 02: Thứ Sáu đầu tháng. Is 29,17-24; Mt ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 11.2016
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 11.2016
/ 607 / Lịch phụng vụ
  Ý cầu nguyện: Ý chung: Cầu cho các nước tiếp nhận người tị nạn: Xin cho các nước đang tiếp nhận một số rất đông các người di dân và tị nạn, được nâng đõ trong nỗ lực bày tỏ tình liên đới của mình. Ý truyền giáo: Cầu cho việc cộng tác ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 10.2016
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 10.2016
/ 659 / Lịch phụng vụ
    Ý cầu nguyện: Ý chung: Cầu cho các ký giả: Xin cho các ký giả, khi tác nghiệp, biết luôn tôn trọng sự thật và có một ý thức đạo đức thật sự. Ý truyền giáo: Cầu cho ngày thế giới truyền giáo: Xin cho ngày thế giới ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 09.2016
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 09.2016
/ 740 / Lịch phụng vụ
      Ý cầu nguyện: Ý chung: Cầu cho xã hội nhân ái hơn: Xin cho mỗi người biết đóng góp cho thiện ích chung và biết cùng nhau xây dựng một xã hội biết coi trọng quyền con người. Ý truyền ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 08.2016
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 08.2016
/ 815 / Lịch phụng vụ
   Ý cầu nguyện: Ý chung: Cầu cho thể thao và tình huynh đệ: Xin cho thể thao trở nên dịp của cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và góp phần vào việc xây dựng nền hòa bình trên thế giới. Ý truyền giáo: Cầu cho việc ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 07.2016
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 07.2016
/ 724 / Lịch phụng vụ
      Ý cầu nguyện Ý chung: Cầu cho các dân tộc bản địa được kính trọng: Xin cho mọi người biết tôn trọng các dân tộc bản địa mà căn tính và sự tồn tại của họ đang bị đe dọa. Ý truyền giáo: Cầu cho Châu Mỹ Latinh ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 06.2016
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 06.2016
/ 963 / Lịch phụng vụ
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 06.2016   Ý cầu nguyện: Ý chung: Cầu cho tình liên đới trong các thành phố: Xin cho những người cao tuổi, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người cô đơn, tìm được nhiều dịp ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 05.2016
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 05.2016
/ 998 / Lịch phụng vụ
    Ý cầu nguyện: Ý chung: Cầu cho các phụ nữ trong xã hội: Xin cho mỗi quốc gia trên thế giới biết tôn vinh và kính trọng người phụ nữ, và xin cho sự đóng góp quan trọng của họ được đánh giá đúng mức. Ý truyền giáo: Cầu cho việc cầu ...