Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2019
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2019

/ 733 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 04.2019   Ý cầu nguyện: ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2019
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2019
/ 971 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 03.2019   Ý cầu nguyện: ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 02.2019
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 02.2019
/ 1181 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 02.2019   Ý cầu nguyện: ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2019
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2019
/ 916 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 01.2019   Ý cầu nguyện: Cầu cho giới trẻ. Xin cho giới trẻ, cách ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 12.2018
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 12.2018
/ 748 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 12.2018   ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 11.2018
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 11.2018
/ 841 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2018 THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI   ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2018
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2018
/ 799 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 10.2018   Ý truyền giáo: Cầu ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2018
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2018
/ 1361 / Lịch phụng vụ
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 09.2018  Ý cầu nguyện: Cầu cho những người trẻ ở châu Phi: Xin cho những người trẻ của lục địa Phi châu được giáo dục và lao động trong chính đất nước của mình. ...
VP TGM Mỹ Tho: Ý cầu nguyện tháng 8.2018 của ĐGH
VP TGM Mỹ Tho: Ý cầu nguyện tháng 8.2018 của ĐGH
/ 981 / Lịch phụng vụ
  ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ : Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 8 – 2018    1. Ý cầu nguyện “Khi nói về gia đình, tâm trí tôi thường nghĩ đến hình ảnh kho báu. Nhịp sống ngày nay, sự căng thẳng, áp lực công việc, và cả sự ít quan tâm của ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 08.2018
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 08.2018
/ 750 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 08.2018     ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2018
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2018
/ 1303 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 07.2018     ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2018
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2018
/ 2611 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 06.2016   Ý cầu ...