Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2019
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2019

/ 390 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 10.2019     ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2019
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2019
/ 526 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 09.2019   ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 08.2019
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 08.2019
/ 647 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 08.2019 ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2019
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2019
/ 593 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 07.2019 ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2019
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2019
/ 1021 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 06.2019   Ý cầu nguyện: Cầu cho các linh mục. Xin cho các linh mục nhờ đời sống tiết độ và khiêm tốn mà liên kết chặt chẽ với những người nghèo khổ nhất. ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2017
/ 355 / Lịch phụng vụ
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 07.2017   Ý cầu nguyện: ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2017
/ 710 / Lịch phụng vụ
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 06.2017   Ý cầu nguyện: ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 05.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 05.2017
/ 942 / Lịch phụng vụ
      Ý cầu nguyện: Cầu cho các Kitô hữu Phi Châu, những chứng nhân của hòa bình: Xin cho các Kitô hữu Phi Châu trở nên những người kiến tạo sự hòa giải, công lý và hòa bình, theo gương Đức Giêsu là Đấng giàu lòng ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2017
/ 3189 / Lịch phụng vụ
    Ý cầu nguyện Cầu cho giới trẻ: Xin cho những người trẻ biết quảng đại đáp lại ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, để có thể tận hiến cho Chúa trong đời sống linh mục hoặc đời sống thánh hiến. ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2017
/ 659 / Lịch phụng vụ
    Ý cầu nguyện tháng 03 Cầu cho việc giúp đỡ các Kitô hữu bị bách hại: Xin cho các Kitô hữu đang bị bách hại, được toàn thể Giáo Hội nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và giúp đỡ vật chất. ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 02.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 02.2017
/ 938 / Lịch phụng vụ
    Ý cầu nguyện Cầu cho các Kitô hữu tiếp đón những người đang gặp khó khăn: Xin cho tất cả những ai đang gặp khó khăn, cách riêng những người nghèo khổ, những người tị nạn hoặc bị gạt ra bên lề xã hội, được các ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 01.2017
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 01.2017
/ 860 / Lịch phụng vụ
      Ý cầu nguyện Cầu cho các Kitô hữu biết dấn thân đương đầu với những thách đố của nhân loại: Xin cho các Kitô hữu một khi trung thành với giáo huấn của Chúa, biết dấn thân tái lập sự hiệp thông trọn vẹn ...