Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 02.2021
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 02.2021

/ 572 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 02.2021 ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2021
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2021
/ 227 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 01.2021   Ý cầu nguyện: Cầu cho tình huynh đệ nhân loại: Xin Chúa ban cho chúng ta được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 12.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 12.2020
/ 637 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 12.2020   Ý cầu nguyện: Cầu cho đời sống cầu nguyện: ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 11.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 11.2020
/ 556 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 11.2020 ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2020
/ 555 / Lịch phụng vụ
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 10.2020 Tháng Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2020
/ 635 / Lịch phụng vụ
    LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 08.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 08.2020
/ 810 / Lịch phụng vụ
    LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2020
/ 678 / Lịch phụng vụ
    LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2020
/ 930 / Lịch phụng vụ
    LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 05.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 05.2020
/ 1321 / Lịch phụng vụ
    LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2020
/ 2230 / Lịch phụng vụ
    LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2020
/ 1030 / Lịch phụng vụ
    LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO ...