Trường KTNA Mỹ Tho tham gia Ngày Hội Thiện Tâm Nhân Ái 2017
Trường KTNA Mỹ Tho tham gia Ngày Hội Thiện Tâm Nhân Ái 2017
/ 428 / Trường Khuyết Tật Nhân Ái
      Sr Mary   “San sẻ yêu thương, ươm mầm nhân ái”. Đó là chủ đề của Ngày Hội Thiện Tâm Nhân Ái 2017 dành cho những người khuyết tật tại khu Du Lịch Văn Hóa Suối Tiên diễn ra  ngày 02.12.2017. Từ ...
Dòng MTG Mỹ Tho: Đức Cha Phêrô khai mạc năm phụng vụ mới
Dòng MTG Mỹ Tho: Đức Cha Phêrô khai mạc năm phụng vụ mới
/ 758 / Dòng MTG Mỹ Tho
  Têrêsa Mai An Dòng MTG Mỹ Tho (WGPMT) Sau một tháng lo toan bộn bề với những công việc của Giáo xứ, Giáo phận, Hội Dòng, ngày 02.12.2017, ngày cuối cùng của Năm Phụng vụ, quý Dì Hội Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho ...
Dòng MTG Mỹ Tho: Hồng Ân Tuyên Khấn, 15.09.2017
Dòng MTG Mỹ Tho: Hồng Ân Tuyên Khấn, 15.09.2017
/ 1385 / Dòng MTG Mỹ Tho
  Têrêsa Mai An MTG Mỹ Tho    (WGPMT) Khi lãnh nhận Bí tích rửa tội, chúng ta được mời gọi nên thánh, trở thành những môn đệ của Chúa Kitô. Sống các nhân đức đối thần giúp chúng ta trở thành những ...
Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho: Tuyên khấn lần đầu, 29.06.2017
Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho: Tuyên khấn lần đầu, 29.06.2017
/ 1286 / Dòng thánh Phaolô
    Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho ...
Dòng MTG Mỹ Tho: Kết thúc 2 Tuần Thường Huấn 2017
Dòng MTG Mỹ Tho: Kết thúc 2 Tuần Thường Huấn 2017
/ 843 / Dòng MTG Mỹ Tho
  Têrêsa Mai An MTG Mỹ Tho   Một tuần thường huấn đã qua đi, tuần mới lại bắt đầu với những kiến thức hữu ích cho đời sống mục vụ, Quý Dì tiếp tục lãnh hội những kinh nghiệm mục vụ với những lời giảng và cách ...
Dòng MTG Mỹ Tho: Thường Huấn Tuần 2, 12-16.06.2017
Dòng MTG Mỹ Tho: Thường Huấn Tuần 2, 12-16.06.2017
/ 813 / Dòng MTG Mỹ Tho
Têrêsa Mai An MTG Mỹ Tho ...