Thời hạn có hiệu lực để khởi tố tội phạm lạm dụng tính dục gây ra bởi các giáo sĩ
Thời hạn có hiệu lực để khởi tố tội phạm lạm dụng tính dục gây ra bởi các giáo sĩ

/ 48 / Bài viết, Suy tư
  THỜI HẠN CÓ HIỆU LỰC ĐỂ KHỞI TỐ TỘI PHẠM LẠM DỤNG TÍNH DỤC GÂY RA BỞI CÁC GIÁO SĨ   Lm. Bênađô Nguyễn Xuân Hải   ...
Người bạn thần linh _ Bài 22: Chúa Giêsu nhân từ
Người bạn thần linh _  Bài 22: Chúa Giêsu nhân từ
/ 30 / Bài viết, Suy tư
  NGƯỜI BẠN THẦN LINH Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT Bài 22 Chúa Giêsu nhân từ Ngài đã trở nên hoàn toàn giống anh em mình để tỏ lòng nhân từ.(Dt 2,17) ...
Người bạn thần linh _ Bài 21: Chúa Giêsu tốt lành
Người bạn thần linh _  Bài 21: Chúa Giêsu tốt lành
/ 74 / Bài viết, Suy tư
  NGƯỜI BẠN THẦN LINH Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT Bài 21 Chúa Giêsu tốt lành Ta là mục tử tốt lành (Ga 10, 22) ...
Phần 2: Phân định và đào tạo để ngăn ngừa những lạm dụng trong Giáo hội
Phần 2: Phân định và đào tạo để ngăn ngừa những lạm dụng trong Giáo hội
/ 118 / Bài viết, Suy tư
  Phần 2: PHÂN ĐỊNH VÀ ĐÀO TẠO ĐỂ NGĂN NGỪA NHỮNG LẠM DỤNG TRONG GIÁO HỘI Marcello Semeraro   Đâu là những hình thức “lạm dụng” và ai được xem là “những người bé nhỏ”? ...
Người bạn thần linh _ Bài 20: Tình yêu dạy từ bỏ mọi sự
Người bạn thần linh _  Bài 20: Tình yêu dạy từ bỏ mọi sự
/ 94 / Bài viết, Suy tư
  NGƯỜI BẠN THẦN LINH Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT Bài 20 Tình yêu dạy từ bỏ mọi sự   Ai liều mất ...
Phân định và đào tạo để ngăn ngừa những lạm dụng trong Giáo hội
Phân định và đào tạo để ngăn ngừa những lạm dụng trong Giáo hội
/ 171 / Bài viết, Suy tư
  PHÂN ĐỊNH VÀ ĐÀO TẠO ĐỂ NGĂN NGỪA NHỮNG LẠM DỤNG TRONG GIÁO HỘI Marcello Semeraro Đức Hồng Y Semeraro sinh ngày 22 tháng 12 năm 1947 tại Monteroni di Lecce (Ý). Hiện ngài đang giữ nhiệm vụ Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh. Bài ...
Người bạn thần linh _ Bài 19: Tình Yêu qui định việc sử dụng mọi vật bên ngoài
Người bạn thần linh _  Bài 19: Tình Yêu qui định việc sử dụng mọi vật bên ngoài
/ 104 / Bài viết, Suy tư
  NGƯỜI BẠN THẦN LINH Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT Bài 19 Tình yêu quy định việc sử dụng mọi vật bên ngoài   ...
Người bạn thần linh _ Bài 17: Tình yêu làm dịu bớt những đam mê
Người bạn thần linh _  Bài 17: Tình yêu làm dịu bớt những đam mê
/ 125 / Bài viết, Suy tư
  NGƯỜI BẠN THẦN LINH Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT Bài 17 Tình yêu làm dịu bớt những đam mê   “Thầy ban bình an của Thầy cho anh ...
Người bạn thần linh _ Bài 16: Tình yêu điều khiển trí tưởng tượng
Người bạn thần linh _  Bài 16: Tình yêu điều khiển trí tưởng tượng
/ 94 / Bài viết, Suy tư
  NGƯỜI BẠN THẦN LINH Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT Bài 16 Tình yêu điều khiển trí tưởng tượng   Người nhẫn nhục thắng bậc anh ...
Người bạn thần linh _ Bài 15: Tình yêu kích thích óc suy nghĩ
Người bạn thần linh _  Bài 15: Tình yêu kích thích óc suy nghĩ
/ 123 / Bài viết, Suy tư
  NGƯỜI BẠN THẦN LINH Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT Bài 15 Tình yêu kích thích óc suy nghĩ   ...
Người bạn thần linh _ Bài 14: Tình yêu điều chỉnh óc phán đoán
Người bạn thần linh _  Bài 14: Tình yêu điều chỉnh óc phán đoán
/ 161 / Bài viết, Suy tư
  NGƯỜI BẠN THẦN LINH Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT Bài 14 Tình yêu điều chỉnh óc phán đoán Khiêm nhượng   Ai nhỏ bé, hãy đến với Ta (cn 9,74) ...
Người bạn thần linh _ Bài 13: Tình yêu đơn giản hoá lý trí
Người bạn thần linh _  Bài 13: Tình yêu đơn giản hoá lý trí
/ 140 / Bài viết, Suy tư
  NGƯỜI BẠN THẦN LINH Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT Bài 13 TÌNH YÊU ĐƠN GIẢN HOÁ LÝ TRÍ    Cha anh em ở trên trời biết anh em cần những thứ đó. ...