5 phút Lời Chúa tháng 07.2018
5 phút Lời Chúa tháng 07.2018

/ 7098 / 5 Phút Lời Chúa
  01.07.18 CHÚA NHẬT TUẦN 13 TN B Mc 5,21-43 ...
5 phút Lời Chúa tháng 06.2018
5 phút Lời Chúa tháng 06.2018
/ 8753 / 5 Phút Lời Chúa
  01.06.18 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 8 TN Thánh Giút-ti-nô, tử đạo ...
5 phút Lời Chúa tháng 05.2018
5 phút Lời Chúa tháng 05.2018
/ 6124 / 5 Phút Lời Chúa
  01.05.18 thứ ba tuần 5 ps Thánh Giuse Thợ ...
5 phút Lời Chúa tháng 04.2018
5 phút Lời Chúa tháng 04.2018
/ 5024 / 5 Phút Lời Chúa
01.04.18 CHÚA NHẬT PHỤC SINH – B MỪNG CHÚA SỐNG LẠI Ga 20,1-9 ...
5 phút Lời Chúa tháng 03.2018
5 phút Lời Chúa tháng 03.2018
/ 5871 / 5 Phút Lời Chúa
  01.03.18 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 2 MC Lc 16,19-31 DỤ NGÔN PHIÊN BẢN HIỆN ...
5 phút Lời Chúa tháng 02.2018
5 phút Lời Chúa tháng 02.2018
/ 5079 / 5 Phút Lời Chúa
  01.02.18 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN Mc 6,7-13 HỌC LÀM TÔNG ĐỒ VỚI CHÚA ...
5 phút Lời Chúa tháng 01.2018
5 phút Lời Chúa tháng 01.2018
/ 5329 / 5 Phút Lời Chúa
  01.01.18 THỨ HAI CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa Ngày cầu cho hoà bình thế giới ...
5 phút Lời Chúa tháng 12.2017
5 phút Lời Chúa tháng 12.2017
/ 4425 / 5 Phút Lời Chúa
01.12.17 thứ sáu đầu tháng tuần 34 tn Lc 21,29-33 để nước chúa mau trị đến ...
5 phút Lời Chúa tháng 11.2017
5 phút Lời Chúa tháng 11.2017
/ 5062 / 5 Phút Lời Chúa
01.11.17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN Các Thánh Nam Nữ Mt 5,1-12a ...
5 phút Lời Chúa tháng 10.2017
5 phút Lời Chúa tháng 10.2017
/ 4789 / 5 Phút Lời Chúa
01.10.17 CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – A Mt 21,28-32 ĐI LÀM VƯỜN NHO CHO CHÚA ...
5 phút Lời Chúa tháng 09.2017
5 phút Lời Chúa tháng 09.2017
/ 5169 / 5 Phút Lời Chúa
01.09.17 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 21 TN Mt 25,1-13 LÀ NGỌN ĐÈN LUÔN ĐẦY DẦU ...
5 phút Lời Chúa tháng 08.2017
5 phút Lời Chúa tháng 08.2017
/ 5008 / 5 Phút Lời Chúa
01.08.2017 THỨ BA TUẦN 17 TN Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ HT Mt 13,36-43 MẶT TRẬN KHÔNG YÊN TĨNH   ...