5 phút Lời Chúa tháng 06.2021
5 phút Lời Chúa tháng 06.2021
/ 9871 / 5 Phút Lời Chúa
      01.06.21 ...
5 phút Lời Chúa tháng 05.2021
5 phút Lời Chúa tháng 05.2021
/ 10638 / 5 Phút Lời Chúa
  01/05/21 THỨ BẢY TUẦN 4 PS Thánh Giuse thợ ...
5 phút Lời Chúa tháng 04.2021
5 phút Lời Chúa tháng 04.2021
/ 9457 / 5 Phút Lời Chúa
  01.04.21 THỨ NĂM TUẦN THÁNH Ga 13,1-15 ...
5 phút Lời Chúa tháng 03.2021
5 phút Lời Chúa tháng 03.2021
/ 8641 / 5 Phút Lời Chúa
  01.03.21 thứ hai tuần 2 mc Lc 6,36-38 ...
5 phút Lời Chúa tháng 02.2021
5 phút Lời Chúa tháng 02.2021
/ 6420 / 5 Phút Lời Chúa
  01.02.21 THỨ HAI TUẦN 4 TN Mc 5,1-20 ...