5 phút Lời Chúa tháng 03.2018
5 phút Lời Chúa tháng 03.2018

/ 3920 / 5 Phút Lời Chúa
  01.03.18 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 2 MC Lc 16,19-31 DỤ NGÔN PHIÊN BẢN HIỆN ...
5 phút Lời Chúa tháng 02.2018
5 phút Lời Chúa tháng 02.2018
/ 4922 / 5 Phút Lời Chúa
  01.02.18 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN Mc 6,7-13 HỌC LÀM TÔNG ĐỒ VỚI CHÚA ...
5 phút Lời Chúa tháng 01.2018
5 phút Lời Chúa tháng 01.2018
/ 5183 / 5 Phút Lời Chúa
  01.01.18 THỨ HAI CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa Ngày cầu cho hoà bình thế giới ...
5 phút Lời Chúa tháng 12.2017
5 phút Lời Chúa tháng 12.2017
/ 4306 / 5 Phút Lời Chúa
01.12.17 thứ sáu đầu tháng tuần 34 tn Lc 21,29-33 để nước chúa mau trị đến ...
5 phút Lời Chúa tháng 11.2017
5 phút Lời Chúa tháng 11.2017
/ 4862 / 5 Phút Lời Chúa
01.11.17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN Các Thánh Nam Nữ Mt 5,1-12a ...
5 phút Lời Chúa tháng 10.2017
5 phút Lời Chúa tháng 10.2017
/ 4633 / 5 Phút Lời Chúa
01.10.17 CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – A Mt 21,28-32 ĐI LÀM VƯỜN NHO CHO CHÚA ...
5 phút Lời Chúa tháng 09.2017
5 phút Lời Chúa tháng 09.2017
/ 5030 / 5 Phút Lời Chúa
01.09.17 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 21 TN Mt 25,1-13 LÀ NGỌN ĐÈN LUÔN ĐẦY DẦU ...
5 phút Lời Chúa tháng 08.2017
5 phút Lời Chúa tháng 08.2017
/ 4863 / 5 Phút Lời Chúa
01.08.2017 THỨ BA TUẦN 17 TN Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ HT Mt 13,36-43 MẶT TRẬN KHÔNG YÊN TĨNH   ...
5 phút Lời Chúa tháng 07.2017
5 phút Lời Chúa tháng 07.2017
/ 3636 / 5 Phút Lời Chúa
01/07/17 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 12 TN Mt 8,5-17 ...
5 phút Lời Chúa tháng 06.2017
5 phút Lời Chúa tháng 06.2017
/ 3542 / 5 Phút Lời Chúa
01/06/17 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS Thánh Giút-ti-nô, tử đạo Ga 17,20-26 ...
5 phút Lời Chúa tháng 05.2017
5 phút Lời Chúa tháng 05.2017
/ 2547 / 5 Phút Lời Chúa
01.05.17 THỨ HAI TUẦN 3 PS Ga 6,22-29 TIN LÀ ĐÓN NHẬN CHÚA GIÊ-SU ...
5 phút Lời Chúa tháng 04.2017
5 phút Lời Chúa tháng 04.2017
/ 6907 / 5 Phút Lời Chúa
01.04.17 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC Ga 7,40-53 BÊNH VỰC CHÚA ...