5 phút Lời Chúa tháng 02.2017
5 phút Lời Chúa tháng 02.2017

/ 2509 / 5 Phút Lời Chúa
01.02.17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN Mc 6,1-6 ĐỨC TIN VÀ PHÉP LẠ ...
5 phút Lời Chúa tháng 01.2017
5 phút Lời Chúa tháng 01.2017
/ 2562 / 5 Phút Lời Chúa
01.01.17 CHÚA NHẬT TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa        Lc 2,16-21 ...
5 phút Lời Chúa tháng 12.2016
5 phút Lời Chúa tháng 12.2016
/ 1311 / 5 Phút Lời Chúa
01.12.16                                     &n ...
5 phút Lời Chúa tháng 10.2016
5 phút Lời Chúa tháng 10.2016
/ 1019 / 5 Phút Lời Chúa
  01.10.16 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su Mt 18,1-5 ...
5 phút Lời Chúa tháng 09.2016
5 phút Lời Chúa tháng 09.2016
/ 1224 / 5 Phút Lời Chúa
01.09.16 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN Lc 5,1-11 MỘT TƯƠNG LAI RỘNG MỞ ...
5 phút Lời Chúa tháng 08.2016
5 phút Lời Chúa tháng 08.2016
/ 1140 / 5 Phút Lời Chúa
  01.08.16 ...
5 phút lời Chúa Tháng 07.2016
5 phút lời Chúa Tháng 07.2016
/ 897 / 5 Phút Lời Chúa
    01/07/16                   ...
5 phút lời Chúa Tháng 06.2016
5 phút lời Chúa Tháng 06.2016
/ 1609 / 5 Phút Lời Chúa
  01/06/16 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN Thánh Giút-ti-nô, tử đạo Mc 12,18-27   CHO ĐỜI SAU HƯỞNG ...
5 phút lời Chúa Tháng 05.2016
5 phút lời Chúa Tháng 05.2016
/ 1054 / 5 Phút Lời Chúa
01.05.16 CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS – C Ga 14,23-29 BÌNH AN CỦA CHÚA BAN   ...
5 phút lời Chúa Tháng 04.2016
5 phút lời Chúa Tháng 04.2016
/ 1201 / 5 Phút Lời Chúa
      01.04.16 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TRONG TUẦN BÁT NHẬT PS Ga 21,1-14 TIN SẼ THẤY   “Này các chú, không có gì ăn ư?” Các ông trả lời: “Thưa không.” Chúa Giê-su bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền ...
5 phút lời Chúa Tháng 03.2016
5 phút lời Chúa Tháng 03.2016
/ 1523 / 5 Phút Lời Chúa
01.03.16 THỨ BA TUẦN 3 MC Mt 18,21-35 ĐỘ LỚN CỦA TÂM HỒN   Ông Phê-rô hỏi: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến ...
5 phút lời Chúa Tháng 02.2016
5 phút lời Chúa Tháng 02.2016
/ 1104 / 5 Phút Lời Chúa
  Ý cầu nguyện tháng 02 Ý chung: Cầu cho mọi người biết chăm sóc mọi loài thọ tạo: Xin cho mọi người chúng ta biết quan tâm chăm sóc và bảo vệ mọi loài thọ tạo, một món quà được Chúa ban cho nhưng không, để các thế hệ tương lai vẫn tiếp tục ...