5 phút Lời Chúa tháng 11.2018
5 phút Lời Chúa tháng 11.2018

/ 5002 / 5 Phút Lời Chúa
01.11.18 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN Các Thánh Nam Nữ Mt 5,1-12 ...
5 phút Lời Chúa tháng 10.2018
5 phút Lời Chúa tháng 10.2018
/ 7819 / 5 Phút Lời Chúa
01.10.18 THỨ HAI TUẦN 26 TN Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT Mt 18,1-5 ...
5 phút Lời Chúa tháng 09.2018
5 phút Lời Chúa tháng 09.2018
/ 6087 / 5 Phút Lời Chúa
  01.09.18 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 21 TN Mt 25,14-30 LÀ TÔI TRUNG CỦA ...
5 phút Lời Chúa tháng 08.2018
5 phút Lời Chúa tháng 08.2018
/ 6364 / 5 Phút Lời Chúa
  01.08.18 thứ tư đầu tháng tuần 17 tn Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ HT ...
5 phút Lời Chúa tháng 07.2018
5 phút Lời Chúa tháng 07.2018
/ 8720 / 5 Phút Lời Chúa
  01.07.18 CHÚA NHẬT TUẦN 13 TN B Mc 5,21-43 ...
5 phút Lời Chúa tháng 06.2018
5 phút Lời Chúa tháng 06.2018
/ 8890 / 5 Phút Lời Chúa
  01.06.18 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 8 TN Thánh Giút-ti-nô, tử đạo ...
5 phút Lời Chúa tháng 05.2018
5 phút Lời Chúa tháng 05.2018
/ 6225 / 5 Phút Lời Chúa
  01.05.18 thứ ba tuần 5 ps Thánh Giuse Thợ ...
5 phút Lời Chúa tháng 04.2018
5 phút Lời Chúa tháng 04.2018
/ 5135 / 5 Phút Lời Chúa
01.04.18 CHÚA NHẬT PHỤC SINH – B MỪNG CHÚA SỐNG LẠI Ga 20,1-9 ...
5 phút Lời Chúa tháng 03.2018
5 phút Lời Chúa tháng 03.2018
/ 6212 / 5 Phút Lời Chúa
  01.03.18 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 2 MC Lc 16,19-31 DỤ NGÔN PHIÊN BẢN HIỆN ...
5 phút Lời Chúa tháng 02.2018
5 phút Lời Chúa tháng 02.2018
/ 5193 / 5 Phút Lời Chúa
  01.02.18 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN Mc 6,7-13 HỌC LÀM TÔNG ĐỒ VỚI CHÚA ...
5 phút Lời Chúa tháng 01.2018
5 phút Lời Chúa tháng 01.2018
/ 5436 / 5 Phút Lời Chúa
  01.01.18 THỨ HAI CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa Ngày cầu cho hoà bình thế giới ...
5 phút Lời Chúa tháng 12.2017
5 phút Lời Chúa tháng 12.2017
/ 4552 / 5 Phút Lời Chúa
01.12.17 thứ sáu đầu tháng tuần 34 tn Lc 21,29-33 để nước chúa mau trị đến ...