5 phút Lời Chúa tháng 5.2019
5 phút Lời Chúa tháng 5.2019

/ 5757 / 5 Phút Lời Chúa
  01/05/19 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 2 PS Thánh Giu-se thợ Mt 13,54-58   ...
5 phút Lời Chúa tháng 4.2019
5 phút Lời Chúa tháng 4.2019
/ 7032 / 5 Phút Lời Chúa
  01.04.19 THỨ HAI TUẦN 4 MC Ga 4,43-54 ...
5 phút Lời Chúa tháng 3.2019
5 phút Lời Chúa tháng 3.2019
/ 10455 / 5 Phút Lời Chúa
  01.03.19 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 7 TN Mc 10,1-12 KHÔNG CHỈ LÀ KHẨU HIỆU ...
5 phút Lời Chúa tháng 2.2019
5 phút Lời Chúa tháng 2.2019
/ 8678 / 5 Phút Lời Chúa
  01.02.19 thứ sáu ĐẦU THÁNG tuần 3 tn Mc 4,26-34 ...
5 phút Lời Chúa tháng 1.2019
5 phút Lời Chúa tháng 1.2019
/ 10279 / 5 Phút Lời Chúa
  01/01/19 THỨ BA CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa Ngày cầu cho Hoà Bình Thế Giới Lc 2,16-21   CHÚA KI-TÔ, QUÀ TẶNG BÌNH AN   ...
5 phút Lời Chúa tháng 12.2018
5 phút Lời Chúa tháng 12.2018
/ 8877 / 5 Phút Lời Chúa
  01.12.18 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 34 TN Lc 21,34-36 “KỆ” ...
5 phút Lời Chúa tháng 11.2018
5 phút Lời Chúa tháng 11.2018
/ 8416 / 5 Phút Lời Chúa
01.11.18 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN Các Thánh Nam Nữ Mt 5,1-12 ...
5 phút Lời Chúa tháng 10.2018
5 phút Lời Chúa tháng 10.2018
/ 8020 / 5 Phút Lời Chúa
01.10.18 THỨ HAI TUẦN 26 TN Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT Mt 18,1-5 ...
5 phút Lời Chúa tháng 09.2018
5 phút Lời Chúa tháng 09.2018
/ 6285 / 5 Phút Lời Chúa
  01.09.18 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 21 TN Mt 25,14-30 LÀ TÔI TRUNG CỦA ...
5 phút Lời Chúa tháng 08.2018
5 phút Lời Chúa tháng 08.2018
/ 6575 / 5 Phút Lời Chúa
  01.08.18 thứ tư đầu tháng tuần 17 tn Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ HT ...
5 phút Lời Chúa tháng 07.2018
5 phút Lời Chúa tháng 07.2018
/ 8911 / 5 Phút Lời Chúa
  01.07.18 CHÚA NHẬT TUẦN 13 TN B Mc 5,21-43 ...
5 phút Lời Chúa tháng 06.2018
5 phút Lời Chúa tháng 06.2018
/ 9058 / 5 Phút Lời Chúa
  01.06.18 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 8 TN Thánh Giút-ti-nô, tử đạo ...