5 phút Lời Chúa tháng 06.2021
5 phút Lời Chúa tháng 06.2021
/ 9764 / 5 Phút Lời Chúa
      01.06.21 ...
5 phút Lời Chúa tháng 05.2021
5 phút Lời Chúa tháng 05.2021
/ 10535 / 5 Phút Lời Chúa
  01/05/21 THỨ BẢY TUẦN 4 PS Thánh Giuse thợ ...
5 phút Lời Chúa tháng 04.2021
5 phút Lời Chúa tháng 04.2021
/ 9369 / 5 Phút Lời Chúa
  01.04.21 THỨ NĂM TUẦN THÁNH Ga 13,1-15 ...
5 phút Lời Chúa tháng 03.2021
5 phút Lời Chúa tháng 03.2021
/ 8549 / 5 Phút Lời Chúa
  01.03.21 thứ hai tuần 2 mc Lc 6,36-38 ...
5 phút Lời Chúa tháng 02.2021
5 phút Lời Chúa tháng 02.2021
/ 6314 / 5 Phút Lời Chúa
  01.02.21 THỨ HAI TUẦN 4 TN Mc 5,1-20 ...
5 phút Lời Chúa tháng 01.2021
5 phút Lời Chúa tháng 01.2021
/ 8773 / 5 Phút Lời Chúa
  01.01.21 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa ...
5 phút Lời Chúa tháng 12.2020
5 phút Lời Chúa tháng 12.2020
/ 9849 / 5 Phút Lời Chúa
  01.12.20 THỨ BA TUẦN 1 MV Lc 10,21-24 ...
5 phút Lời Chúa tháng 11.2020
5 phút Lời Chúa tháng 11.2020
/ 8554 / 5 Phút Lời Chúa
  01.11.20 CHÚA NHẬT TUẦN 31 TN – A Các Thánh Nam Nữ ...
5 phút Lời Chúa tháng 10.2020
5 phút Lời Chúa tháng 10.2020
/ 9926 / 5 Phút Lời Chúa
  01.10.20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT ...