Thánh lễ Bế Mạc Tuần Thường Huấn Linh mục, 08.11.2019
Thánh lễ Bế Mạc Tuần Thường Huấn Linh mục, 08.11.2019

/ 2387 / Hình ảnh
  Hình: Têrêsa Mai An BTT Giáo phận Thánh lễ Bế mạc Tuần Thường huấn linh mục kết thúc với thánh lễ đồng tế lúc 05g45, 08.11.2019 tại Lễ Đài Lòng Thương Xót với sự hiện diện của một số tu sĩ, và giáo dân thể hiện tinh ...
Đức Cha Phêrô tham dự khóa họp của Bộ Truyền Thông Tòa Thánh
Đức Cha Phêrô tham dự khóa họp của Bộ Truyền Thông Tòa Thánh
/ 3023 / Hình ảnh
        Giám đốc Vatican News: Chúng tôi chờ những chứng tá từ Việt Nam ...
Thánh lễ tạ ơn dịp Bế mạc Năm Thánh LTX và phong chức phó tế, 18.11.2016
Thánh lễ tạ ơn dịp Bế mạc Năm Thánh LTX và phong chức phó tế, 18.11.2016
/ 8549 / Hình ảnh
Hình: Tổ hình ảnh Ban Truyền Thông Gp. Mỹ Tho        ...