Caritas Mỹ Tho: Giúp Bệnh Nhân Còn Lại Đi Mổ Mắt
Caritas Mỹ Tho: Giúp Bệnh Nhân Còn Lại Đi Mổ Mắt

/ 304 / Bác ái xã hội
Vp. Caritas Mỹ Tho                 (WGPMT) Thứ Sáu 15.12.2017, Caritas Mỹ Tho ...
Caritas Mỹ Tho: Tổ chức Tĩnh tâm mùa vọng cho giới Doanh Nhân Công Giáo Mỹ Tho
Caritas Mỹ Tho: Tổ chức Tĩnh tâm mùa vọng cho giới Doanh Nhân Công Giáo Mỹ Tho
/ 531 / Bác ái xã hội
  Vp. Caritas Ngày 13.12.2017, Cha Giám Đốc Caritas Mỹ Tho tổ chức tĩnh tâm mùa vọng cho giới Doanh Nhân Công Giáo tại Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho. Buổi tĩnh tâm nhằm trao đổi như gặp gỡ, và tổng kết về các hoạt động sau ...
Xin Chào Cuộc Sống: Phẩu Thuật bệnh lõm ngực cho bé Trọng Tín
Xin Chào Cuộc Sống: Phẩu Thuật bệnh lõm ngực cho bé Trọng Tín
/ 370 / Bác ái xã hội
Vp. Caritas Mỹ Tho Tổ chức Medical Aid for Vietnam đã đến khám bệnh từ thiện tại tỉnh Tiền Giang từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10 năm 2017. Trong số 1460 người đến khám bệnh, có 1 trường hợp “lõm ngực” của em Đào ...
Caritas Mỹ Tho giúp bệnh nhân đi mổ mắt
Caritas Mỹ Tho giúp bệnh nhân đi mổ mắt
/ 113 / Bác ái xã hội
Vp. Caritas Mỹ Tho            (WGPMT) Sáng thứ  sáu, 08.12.2017, Hai Dì nhân viên văn phòng Caritas: Dì Cẩm và Dì Lan, đại diện Caritas Mỹ Tho đã hỗ trợ đưa 45 bệnh nhân đến bệnh viện ...
Khám bệnh từ thiện tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Mỹ Tho
Khám bệnh từ thiện tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Mỹ Tho
/ 887 / Bác ái xã hội
  Vp. Caritas Mỹ Tho   Đoàn Y tế Medical Aid For Viet Nam qua sự giới thiệu của cha Giuse Đào Nguyên Vũ, SJ, Tổng thư ký Ủy Ban Di Dân, và qua trung gian của Caritas Mỹ Tho, đã phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Tiền Giang ...
Caritas Mỹ Tho: thăm các em nhận học bổng CVSG
Caritas Mỹ Tho: thăm các em nhận học bổng CVSG
/ 724 / Bác ái xã hội
  Ngày 9 và 10 tháng 9 năm 2017, Caritas Mỹ Tho đã hướng dẫn Ông Bà Hosang Matt, đại diện cho chương trình học bổng CVSG (Coolum Vietnam Support Group) đến thăm 54 em học sinh, sinh viên đã nhận học bổng này tại các giáo xứ: Mỹ Trung ...
Caritas Việt Nam tổ chức khóa tập huấn “đồng hành V”
Caritas Việt Nam tổ chức khóa tập huấn “đồng hành V”
/ 805 / Bác ái xã hội
    Vp. Caritas Mỹ Tho Gp. Mỹ Tho (WGPMT) Ngày 30.06.2017, tại Trung tâm Mục vụ Mỹ Tho, Ban khuyến học của Caritas Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn “Đồng Hành V” cho những anh chị đồng hành trong hai chương ...