29/03/2016
2267
Gx. Chánh Tòa phát ''Cơm Tình Thương''
 

Giáo xứ Chánh Tòa Mỹ Tho có chương trình phát "cơm tình thương" cho những người có hoàn cảnh khó khăn, già cả và neo đơn không phân biệt tôn giáo trong thành phố Mỹ Tho, vào các ngày Thứ Hai và Thứ Năm trong tuần vào lúc 10g30. Chương trình này bắt đầu thực hiện từ ngày 28.03.2016.

Ban Caritas Giáo xứ và các hội viên các hội đoàn, ca đoàn chung tay thực hiện chương trình này.

Người nhận cơm đăng ký và lấy phiếu trước 1 ngày phát cơm tại nhà sách Gioan XXIII. (góc đường Nguyễn Trãi và Huỳnh Tịnh Của).