Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá-Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá-Năm A _Nhiều tác giả

/ 351 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá Lời Chúa: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14–27,66   ...
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá - năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá - năm A_Lm Trầm Phúc
/ 433 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật Lễ Lá : Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Lời Chúa: Mt 26,14-27,66      ...
Suy niệm Chúa Nhật V Mùa Chay- năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật V Mùa Chay- năm A_Lm Trầm Phúc
/ 242 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm A Lời Chúa: Ga 11,1-45   Ngày tử nạn của Chúa Giêsu đang đến gần. Một biến cố xảy ra trở nên dịp tốt để Ngài tỏ ra cho mọi người biết Ngài là ai. Đó là một người bạn ...
Suy niệm Chúa nhật V Mùa Chay-Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa nhật V Mùa Chay-Năm A _Nhiều tác giả
/ 363 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay A Lời Chúa: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45   ...
Suy niệm Lễ Truyền Tin_Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Truyền Tin_Nhiều tác giả
/ 279 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Lễ Truyền Tin   ...