Tuần 6 Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 6 Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh

/ 518 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN VI PHỤC SINH Ga 14,21-26 “Thánh Thần Chân Lý sẽ làm chứng về Thầy” ...
Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm A_Lm. Trầm Phúc
Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm A_Lm. Trầm Phúc
/ 162 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm A Lời Chúa: Ga 14,15-21 ...
Suy niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh_Nhiều tác giả
/ 276 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH – Năm A Lời Chúa: Cv 8, 5-8. 14-17; 1Pr 3, 15-18; Ga 14, 15-21   MỤC LỤC 1. Con mắt của trái tim ...
Tuần 5 Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 5 Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 563 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN 5 MÙA PHỤC SINH Ga 14,21-26 “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy” ...
Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh_Lm. Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh_Lm. Giuse Minh
/ 650 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – NĂM A Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12 Thầy Là Con Đường, Là Sự Thật Và Là Sự Sống   ...
Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm A_Lm. Trầm Phúc
Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm A_Lm. Trầm Phúc
/ 382 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm A Lời Chúa: Ga 14,1-12 ...
Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh_Nhiều tác giả
/ 585 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH – Năm A Lời Chúa: Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12   MỤC LỤC 1. Xao ...
Suy niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh_Lm. Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh_Lm. Giuse Minh
/ 653 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH CHÚA CHIÊN LÀNH Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10 “Tôi ban sự sống dồi dào cho chiên của Tôi”   ...
Suy niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh_Nhiều tác giả
/ 766 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH – Năm A CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH Cầu cho ơn thiên triệu Linh Mục và Tu sĩ Lời Chúa: Cv 2,14a.36-41; 1Pr 20b-25; Ga 10,1-10 ...
Suy niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh_Nhiều tác giả
/ 356 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH – Năm A Lời Chúa: Cv 2,14.22-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35   MỤC LỤC 1. Chiều Chúa Nhật buồn ...
Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm A_Lm. Trầm Phúc
Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm A_Lm. Trầm Phúc
/ 304 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm A Lời Chúa: Lc 24,13-35 ...
Suy niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh_Lm. Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh_Lm. Giuse Minh
/ 582 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – A TỪ EMMAU VỀ GIÊRUSALEM Cv 2,14.22b-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35 “Xin Ngài Ở Lại Với Chúng Tôi, Vì Trời Đã Xế Chiều Và Ngày Sắp Tàn” (Lc 24,29) ...