Tuần 28 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 28 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh

/ 678 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN Lc 11,29-32 DẤU LẠ CẢ THỂ ...
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
/ 470 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN A Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 TIỆC CƯỚI HOÀNG TỬ ...
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc
/ 336 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 28 thường niên năm A Lời Chúa: Mt 22,1-14 ...
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
/ 666 / Suy niệm, Giảng Lễ
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN - A Lời Chúa: Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14     1. Làm việc lành 2. Chiếc áo cưới 3. Lời mời gọi 4. Dụ ngôn tiệc cưới – R. Veritas 5. Mặc lấy Chúa Kitô – Lm. ...
Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
/ 618 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN A Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43 DỤ NGÔN TÁ ĐIỀN SÁT NHÂN   ...
Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc
/ 379 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 27 thường niên năm A Lời Chúa: Mt 21,33-43 ...
Tuần 27 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 27 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 849 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN Lc 10,25-35 AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN CỦA TÔI ...
Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
/ 665 / Suy niệm, Giảng Lễ
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN - A Lời Chúa: Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43   1. Hoa trái 2. Vườn nho 3. Thợ vườn nho 4. Những tá điền khác ...
Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
/ 685 / Suy niệm, Giảng Lễ
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN - A Lời Chúa: Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43   1. Hoa trái 2. Vườn nho 3. Thợ vườn nho 4. Những tá điền khác ...
Tuần 26 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 26 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 908 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN Lc 9,46-50 AI LÀ NGƯỜI LỚN NHẤT TRONG CÁC MÔN ĐỆ ...
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
/ 544 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN A Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32 “DỤ NGÔN HAI NGƯỜI CON” ...
Suy niệm Lễ Mẹ Mân Côi năm A_Lm Giuse Minh
Suy niệm Lễ Mẹ Mân Côi năm A_Lm Giuse Minh
/ 572 / Suy niệm, Giảng Lễ
SUY NIỆM “LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI” Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38   I. Đôi dòng lịch sử: ...