Tuần XXXII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XXXII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh

/ 969 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN Tt 1,1-9; Lc 17,1-6 Cớ Vấp Ngã (cc. 1-3) Sửa Lỗi Anh Em (cc. 3-4) Sức Mạnh Của Lòng Tin ...
Tuần XXXI Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XXXI Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1733 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN Pl 2,1-4; Lc 14,12-14 Khi Đãi Khách, Hãy Mời Những Người Nghèo Khó   Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu dùng việc mời khách dự tiệc để kêu gọi lòng hào hiệp đối với người nghèo. ...
Tuần XXVIII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XXVIII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1336 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN Lc 11,29-32 DẤU LẠ CẢ THỂ   ...
Tuần XXVII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XXVII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1369 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN Lc 10,25-37 AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN CỦA TÔI   ...