Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên A_ Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên A_ Lm Giuse Minh

/ 506 / Suy niệm, Giảng Lễ
  CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN – NĂM A Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48 Hãy yêu kẻ thù và ơn gọi nên Thánh “Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” ...
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên năm A_Lm Trầm Phúc
/ 232 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 7 Thường Niên năm A Lời Chúa: Mt 5,38-48 ...
Tuần 7 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 7 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 213 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN  Mc 9,14-29 ĐỨC GIÊSU CHỮA MỘT EM BÉ BỊ QUỶ ÁM ...
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên A_Nhiều tác giả
/ 500 / Suy niệm, Giảng Lễ
CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 7 TN A 2017 Lời Chúa: Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48   MỤC LỤC 1. Yêu thương kẻ thù 2. Yêu thương kẻ thù ...
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên năm A_Lm Trầm Phúc
/ 47 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 6 thường niên năm A Lời Chúa: Mt 5,17-37 ...
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên A_Nhiều tác giả
/ 587 / Suy niệm, Giảng Lễ
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 TN A-2017 Lời Chúa: Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37     MỤC LỤC 1. Luật mới ...
Tuần 6 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 6 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 605 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN VI THƯỜNG NIÊN Mc 8,11-13 BIỆT PHÁI XIN DẤU LẠ ...
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên A_ Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên A_ Lm Giuse Minh
/ 446 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM A Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 Đức Giêsu Kiện Toàn Lề Luật “Nếu các con không ăn ở công chính hơn các Kinh sư và người Pharisêu thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” ...
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên A_ Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên A_ Lm Giuse Minh
/ 433 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM A Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 Đức Giêsu Kiện Toàn Lề Luật “Nếu các con không ăn ở công chính hơn các Kinh sư và người Pharisêu thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” ...
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên năm A_Lm Trầm Phúc
/ 260 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 5 Thường Niên năm A Lời Chúa: Mt 5,13-16 ...
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên A_ Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên A_ Lm Giuse Minh
/ 531 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN – NĂM A Is 58,7 - 10; 1Cr 2,1 - 5; Mt 5,15-16 Muối cho đời – Ánh sáng cho trần gian   ...
Tuần 5 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 5 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 573 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN V THƯỜNG NIÊN Mc 6,53-56 CHỮA LÀNH BỆNH TẠI GENNÊXARÉT        Trong 4 câu ngắn gọn, Thánh Marcô mô tả sức thu hút mãnh liệt của Chúa Giêsu đối với dân chúng: - ...