Suy niệm hằng ngày_ Tuần III Mùa Chay
Suy niệm hằng ngày_ Tuần III Mùa Chay

/ 139 / Suy niệm, Giảng Lễ
          Chúa Nhật III Mùa Chay - B Xh 20,1-17; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25   ...
Lời nguyện Tín Hữu: Lễ Chúa Nhật III Mùa Chay - Giáo phận Mỹ Tho
Lời nguyện Tín Hữu: Lễ Chúa Nhật III Mùa Chay - Giáo phận Mỹ Tho
/ 103 / Suy niệm, Giảng Lễ
  LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM B   Marcel Phương Chủ tế: Anh chị em thân mến! ...
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật Mừng Chúa Phục Sinh - Giáo phận Mỹ Tho
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật Mừng Chúa Phục Sinh - Giáo phận Mỹ Tho
/ 22 / Suy niệm, Giảng Lễ
  LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT MỪNG CHÚA PHỤC SINH - NĂM B   Marcel Phương Chủ tế: Anh chị em ...
Bài giảng Lễ Chúa Nhật III Mùa Chay - Giáo phận Mỹ Tho
Bài giảng Lễ Chúa Nhật III Mùa Chay - Giáo phận Mỹ Tho
/ 1066 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỄ CHÚA NHẬT III MÙA CHAY Xh 20,1-17; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25 Lm Trầm Phúc Chúa Giêsu đánh đuổi những người buôn bán trong Đền thờ. Một hành động táo bạo vì Ngài không phải là một chức sắc trong ...
Suy Niệm Lễ Chúa Nhật III Mùa Chay B _ Nhiều tác giả
Suy Niệm Lễ Chúa Nhật III Mùa Chay B _ Nhiều tác giả
/ 473 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Chay B Xh 20,1-17; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25 ...
Lời nguyện Tín Hữu: Thánh Lễ Tiệc Ly - Giáo phận Mỹ Tho
Lời nguyện Tín Hữu: Thánh Lễ Tiệc Ly - Giáo phận Mỹ Tho
/ 24 / Suy niệm, Giảng Lễ
  LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THÁNH LỄ TIỆC LY - NĂM B   Marcel Phương Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chiều ...
Suy niệm hằng ngày_ Tuần II Mùa Chay
Suy niệm hằng ngày_ Tuần II Mùa Chay
/ 589 / Suy niệm, Giảng Lễ
          Chúa Nhật II Mùa Chay - B St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10   ...
Lời nguyện Tín Hữu: Lễ Chúa Nhật II Mùa Chay - Giáo phận Mỹ Tho
Lời nguyện Tín Hữu: Lễ Chúa Nhật II Mùa Chay - Giáo phận Mỹ Tho
/ 110 / Suy niệm, Giảng Lễ
  LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM B   Marcel Phương Chủ tế: Anh chị em thân mến! Biến cố hiển dung của Đức Giêsu ...
Bài giảng Lễ Chúa Nhật II Mùa Chay - Giáo phận Mỹ Tho
Bài giảng Lễ Chúa Nhật II Mùa Chay - Giáo phận Mỹ Tho
/ 855 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỄ CHÚA NHẬT II MÙA CHAY Lm Trầm Phúc Chúa Giêsu biết Ngài gần tới giờ phải chịu nạn. Ngài chọn ba môn đệ thân tín nhất, đưa các ông lên một ngọn núi cao. Thánh Maccô không nói núi nào. Tại sao chỉ ...
Suy Niệm Lễ Chúa Nhật II Mùa Chay B _ Nhiều tác giả
Suy Niệm Lễ Chúa Nhật II Mùa Chay B _ Nhiều tác giả
/ 405 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Chay B St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 ...
Suy niệm hằng ngày_ Tuần I Mùa Chay
Suy niệm hằng ngày_ Tuần I Mùa Chay
/ 562 / Suy niệm, Giảng Lễ
          Chúa Nhật I Mùa Chay - B St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15   ...
Lời nguyện Tín Hữu: Lễ Chúa Nhật I Mùa Chay - Giáo phận Mỹ Tho
Lời nguyện Tín Hữu: Lễ Chúa Nhật I Mùa Chay - Giáo phận Mỹ Tho
/ 89 / Suy niệm, Giảng Lễ
  LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM B   Marcel Phương Chủ tế: Anh chị em thân mến! Ý lực của bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa Chay hôm nay, cho chúng ta học hỏi và ...