Suy niệm hằng ngày_Tuần I Mùa Vọng
Suy niệm hằng ngày_Tuần I Mùa Vọng

/ 231 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng Is 2,1-5; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân   Is 2,1-5: Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời. ...
Lời nguyện Tín Hữu Chúa Nhật I MV - Giáo phận Mỹ Tho
Lời nguyện Tín Hữu Chúa Nhật I MV - Giáo phận Mỹ Tho
/ 95 / Suy niệm, Giảng Lễ
  CHÚA NHẬT I MV - NĂM A   Phaolô Quốc Huy   Chủ sự: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Trong tâm tình của những ngày đầu mùa vọng, mùa của thời gian chuẩn bị, mong đợi Ngôi Hai ...
Bài giảng Chúa Nhật I MV Năm A - Giáo phận Mỹ Tho
Bài giảng Chúa Nhật I MV Năm A - Giáo phận Mỹ Tho
/ 1456 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa nhật I Mùa Vọng A (Is 2,1-5; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44) Lm Trần Phúc   Khởi đầu năm phụng vụ mới, Giáo Hội lưu ý chúng ta đến sự kiện then chốt của đời sống chúng ta: Chúa ...
Suy niệm Chúa Nhật I MV - Năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật I MV - Năm A_Nhiều tác giả
/ 351 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các bài suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44 ...
Suy niệm hằng ngày_Tuần XXXIV Thường Niên
Suy niệm hằng ngày_Tuần XXXIV Thường Niên
/ 437 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên 2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43 Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân   2 Sm 5,1-3: Họ xức dầu phong Đavít làm vua Israel. ...
Bài giảng Chúa Nhật XXXIV TN: Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - Giáo phận Mỹ Tho
Bài giảng Chúa Nhật XXXIV TN: Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - Giáo phận Mỹ Tho
/ 532 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa nhật 34 Thường Niên C Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ (2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43)   Lm Trần Phúc   Hôm nay Giáo Hội suy tôn Vua Giêsu của mình. Một vị vua ...
Lời nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXXIV TN: Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ Năm C - Giáo phận Mỹ Tho
Lời nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXXIV TN: Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ Năm C - Giáo phận Mỹ Tho
/ 117 / Suy niệm, Giảng Lễ
  CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ   Phaolô Quốc Huy   Chủ sự: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã ...
Suy niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm C_Nhiều tác giả
/ 326 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các bài suy niệm Chúa Nhật XXXIV TN – C Lễ Chúa Kitô Vua  Lời Chúa: 2Sm 5, 1-3; Cl. 1, 12-20; Lc. 23, 35-43   ...
Suy niệm hằng ngày_Tuần XXXIII Thường Niên
Suy niệm hằng ngày_Tuần XXXIII Thường Niên
/ 388 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Ml 3,19-20a; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19 Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân   Ml 3,19-20: Các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho. ...
Bài giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Nhiều Tác Giả
Bài giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Nhiều Tác Giả
/ 468 / Suy niệm, Giảng Lễ
Các bài suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lời Chúa: Kn 3,1-9; 2Cr 4,7-15; Mt 10,17-22 1. Không thuộc về thế gian. ...
Lời nguyện Tín Hữu Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Giáo phận Mỹ Tho
Lời nguyện Tín Hữu Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Giáo phận Mỹ Tho
/ 194 / Suy niệm, Giảng Lễ
  CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam   Phaolô Quốc Huy   Chủ sự: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) ...
Bài giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Giáo phận Mỹ Tho
Bài giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Giáo phận Mỹ Tho
/ 1390 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 33 Thường Niên năm C Kính trọng thể các thánh Tử Đạo Việt Nam Lm Trần Phúc Giáo Hội Việt Nam hôm nay mừng kính các thánh Tử Đạo tại Việt Nam. Đối với chúng ta là những giáo dân Việt ...