Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc

/ 195 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 25 Thường Niên năm B Lời Chúa: Mc 9,30-37   Chúng ta ai cũng muốn “có danh gì với núi sông”, cũng muốn làm lớn. Nhưng Chúa Giêsu lại khác. Ngài là Thiên Chúa, quyền phép vô song, ...
Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm B_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm B_Nhiều tác giả
/ 399 / Suy niệm, Giảng Lễ
    Các Bài Suy 25 Niệm Chúa Nhật Thường Niên B Lời Chúa: Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37   ...
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc
/ 295 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 24 Thường Niên năm B Lời Chúa: Mc 8,27-35 ...
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm B_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm B_Nhiều tác giả
/ 369 / Suy niệm, Giảng Lễ
    Các bài suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên – B Lời Chúa: Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35   ...
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc
/ 261 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 23 Thường Niên năm B Lời Chúa: Mc 7,31-37   Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, chắc nhiều người cũng thắc mắc: sao Chúa quyền năng vô song, đã từng gọi người chết sống lại như con trai của ...
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm B_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm B_Nhiều tác giả
/ 472 / Suy niệm, Giảng Lễ
    Các bài suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên B Lời Chúa: Is. 35,4-7a; Gc. 2,1-5; Mc 7,31-37   MỤC ...
Suy niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc
/ 285 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 22 Thường Niên năm B Lời Chúa: Mc 7,1-8a.14-15.21-23   Chúa Giêsu bị một nhóm Pharisêu tấn công vì các môn đệ của Ngài dùng bữa mà không rửa tay trước. Nhóm Pharisêu có nghĩa là ...
Suy niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm B_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm B_Nhiều tác giả
/ 411 / Suy niệm, Giảng Lễ
    Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên – B Lời Chúa: Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b.22-27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23   ...
Suy niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm B_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm B_Nhiều tác giả
/ 336 / Suy niệm, Giảng Lễ
    Các bài suy niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên  B Lời Chúa: Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69   MỤC LỤC ...
Suy niệm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Năm B_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Năm B_Lm Trầm Phúc
/ 340 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Đức Mẹ lên trời Lời Chúa: Lc 1,39-56   Hôm nay, chúng ta hãy cùng với Mẹ Maria dâng lên Chúa những lời ca ngợi trìu mến: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và lòng trí tôi nhảy mừng trong Chúa, ...
Suy niệm Lễ Đức Mẹ hồn Xác Lên Trời - Năm B_Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Đức Mẹ hồn Xác Lên Trời - Năm B_Nhiều tác giả
/ 637 / Suy niệm, Giảng Lễ
    Các Bài Suy niệm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời      ...
Suy niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên - Năm B_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên - Năm B_Nhiều tác giả
/ 181 / Suy niệm, Giảng Lễ
    Các bài suy niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên – B Lời Chúa: Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58   MỤC LỤC 1. Lương thực. 2. Rước lễ. 3. Mình Máu Thánh Chúa. 4. Hồng ân ...