Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả

/ 210 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên A Lời Chúa: Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34 ...
Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm A_Lm Trầm Phúc
/ 176 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Giêsu chịu phép rửa năm A Lời Chúa: Mt 3,13-17   Chúng ta có ngạc nhiên không khi nghe nói Chúa Giêsu chịu phép rửa? Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng hoàn toàn thánh thiện không liên lụy ...
Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm A_Nhiều tác giả
/ 336 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các bài Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm A Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17   ...
Suy niệm Lễ Hiển Linh năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Hiển Linh năm A_Nhiều tác giả
/ 292 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các bài Suy niệm Lễ Hiển Linh Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12   ...
Suy niệm Lễ Hiển Linh - năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Hiển Linh - năm A_Lm Trầm Phúc
/ 234 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa hiển linh Lời Chúa: Mt 2,1-12 ...
Suy niệm Lễ Mẹ Thiên Chúa - năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Mẹ Thiên Chúa - năm A_Lm Trầm Phúc
/ 177 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời Lời Chúa: Lc 2,16-21 ...
Suy niệm Lễ Mẹ Thiên Chúa năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Mẹ Thiên Chúa năm A_Nhiều tác giả
/ 148 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa Lời Chúa: Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21   ...
Suy niệm Lễ Thánh Gia năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Thánh Gia năm A_Nhiều tác giả
/ 349 / Suy niệm, Giảng Lễ
Các bài suy niệm Lễ Thánh Gia – Năm A Lời Chúa: Hc 3,3-7.14-17a; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23   MỤC LỤC ...
Suy niệm Lễ Thánh Gia Thất - năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Thánh Gia Thất - năm A_Lm Trầm Phúc
/ 203 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Thánh Gia Thất năm A Lời Chúa: Lc 2,41-52   Chúa Giêsu đến trong trần gian, Ngài đến hoàn toàn như một con người. Ngài đến nhờ một người mẹ và một người cha như mọi người. Ngài được sinh ra ...
Suy niệm Lễ Giáng Sinh - Lễ Ban Ngày - năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Giáng Sinh - Lễ Ban Ngày - năm A_Lm Trầm Phúc
/ 311 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Giáng Sinh Lễ ban ngày ...
Suy niệm Lễ Giáng Sinh năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Giáng Sinh năm A_Nhiều tác giả
/ 379 / Suy niệm, Giảng Lễ
  LỄ GIÁNG SINH Lễ Đêm: Is 9,2-4. 6-7; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 Lễ Rạng Đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20 Lễ Ban Ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18   ...
Suy niệm Lễ Giáng Sinh - Lễ Rạng Đông - năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Giáng Sinh - Lễ Rạng Đông - năm A_Lm Trầm Phúc
/ 234 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Giáng Sinh năm A Lễ rạng đông ...