Suy niệm Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ_Lm. Giuse Minh
Suy niệm Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ_Lm. Giuse Minh

/ 453 / Suy niệm, Giảng Lễ
Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ I. Ơn gọi Tông đồ được trao tặng cho Phêrô và Phaolô Hôm nay Giáo hội long trọng mừng lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, hai vị Tông đồ cả, rường cột của Hội thánh. ...
Tuần 12 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 12 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 472 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN XII THƯỜNG NIÊN (Mt 7, 1-5) ĐỪNG XÉT ĐOÁN ...
Suy niệm Chúa Nhật 12 Thường Niên năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 12 Thường Niên năm A_Lm Trầm Phúc
/ 223 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 12 Thường Niên năm A Lời Chúa: Mt 10,26-33 ...
Suy niệm Chúa Nhật 12 TN năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 12 TN năm A_Nhiều tác giả
/ 326 / Suy niệm, Giảng Lễ
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Gr 20, 10-13; Rm 5, 12-15; Mt 10, 26-33   MỤC LỤC ...
Suy niệm Chúa Nhật 12 TN năm A _Lm. Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 12 TN năm A _Lm. Giuse Minh
/ 525 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN A Gr 20, 10-13; Rm 5, 12-15; Mt 10, 26-33 Hãy Là Chứng Nhân   “Điều Thầy nói với anh em trong bóng tối thì hãy nói ra giữa ánh sáng” (Mt 10,27) ...
Suy niệm lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A _Lm Trầm Phúc
Suy niệm lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A _Lm Trầm Phúc
/ 391 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A Lời Chúa : Mt 11.25-30 ...
Suy niệm lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A _Lm. Giuse Minh
Suy niệm lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A _Lm. Giuse Minh
/ 539 / Suy niệm, Giảng Lễ
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU I.      Thi hào Nguyễn Du đã kết thúc Truyện Kiều bằng câu thơ: “Thiện căn ở tại lòng ta Chữ tâm kia mới bằng ba chữ ...
Tuần 11 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 11 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 644 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN XI THƯỜNG NIÊN (Mt 5, 38-42) CHỚ TRẢ THÙ - Chúa Giêsu tiếp tục bàn đến luật trả đũa. - Khuynh hướng tự nhiên là ...
Suy niệm Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm A_Nhiều tác giả
/ 305 / Suy niệm, Giảng Lễ
  CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ Lời Chúa: Dnl. 8, 2-3.14b-16a; 1Cr. 10, 16-17; Ga. 6, 51-58   MỤC LỤC 1. Mình Máu Thánh Đức Kitô 2. Thánh Thể và Thánh ...
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô _Lm Trầm Phúc
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô _Lm Trầm Phúc
/ 373 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm A Lời Chúa: Ga 6, 51-58  Không ai có thể tuyên bố một cách thẳng thừng như Chúa Giêsu: “Tôi là bánh bởi trời xuống. Ai ăn bánh nầy sẽ được sống muôn đời. ...
Suy niệm Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô _Lm. Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô _Lm. Giuse Minh
/ 585 / Suy niệm, Giảng Lễ
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU KITÔ Thánh Thể - Lương Thực Của Tình Yêu Thiên  Chúa (Đnl 8, 2-3.14b-16a; 1Cr 10, 16-17; Ga6, 51-58) ...
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi_Lm Trầm Phúc
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi_Lm Trầm Phúc
/ 305 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm A Lời Chúa: Ga 3,16-18 ...