Tuần 20 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 20 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh

/ 590 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN Mt 19,16-22 ĐƯỜNG ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI ...
Suy niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc
/ 279 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 20 thường niên năm A Lời Chúa: Mt 15,21-28 ...
Suy niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
/ 432 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN A Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15,29-32; Mt 15,21-28 “Này bà, bà có lòng tin mạnh mẽ. Bà muốn sao thì được vậy”.   I. Dẫn vào phụng vụ Lời Chúa: Trong cuốn tự thuật của Mahatma Gandhi, vị thánh của người ...
Suy niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
/ 737 / Suy niệm, Giảng Lễ
Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN - A Lời Chúa: Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28   MỤC LỤC 1. Niềm tin 2. Ơn Cứu ...
Suy niệm Lễ Đức Mẹ lên trời_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Đức Mẹ lên trời_Lm Trầm Phúc
/ 181 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Đức Mẹ lên trời Lời Chúa: Lc 1,39-56 ...
Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
/ 673 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN A ( 1V. 19, 9a.11-13a; Rm. 9, 1-5; Mt. 14, 22-33 )  “Hãy Yên Tâm, Chính Thầy Đây, Đừng Sợ ”   ...
Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
/ 673 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN A ( 1V. 19, 9a.11-13a; Rm. 9, 1-5; Mt. 14, 22-33 )  “Hãy Yên Tâm, Chính Thầy Đây, Đừng Sợ ”   ...
Tuần 19 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 19 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 686 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN THỨ XIX THƯỜNG NIÊN Mt 17, 21-26 TIÊN BÁO CUỘC THƯƠNG KHÓ LẦN THỨ HAI VẤN ĐỀ NỘP THUẾ CHO ĐỀN THỜ ...
Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh
/ 653 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN A ( 1V. 19, 9a.11-13a; Rm. 9, 1-5; Mt. 14, 22-33 )  “Hãy Yên Tâm, Chính Thầy Đây, Đừng Sợ ”   ...
Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc
/ 379 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 19 thường niên năm A Lời Chúa: Mt 14,22-33 ...
Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
/ 823 / Suy niệm, Giảng Lễ
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN - A Lời Chúa: 1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33   MỤC LỤC 1. Trên sóng biển 2. Con thuyền Giáo ...
Suy niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên năm A_Nhiều tác giả
/ 416 / Suy niệm, Giảng Lễ
CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA HIỂN DUNG _ Năm A Lời Chúa: Đn 7,9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Mt 17,1-9   MỤC LỤC 1. Vinh quang Thập Giá 2. Nhỏ bé và tầm ...