Suy niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả

/ 354 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên_Năm A Lời Chúa: Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46 ...
Suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam_Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam_Nhiều tác giả
/ 366 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam   1. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. ...
Suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam_Lm Trầm Phúc
/ 316 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 32 Thường Niên năm A Kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam ...
Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
/ 269 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 32 Thường niên năm A Lời Chúa: Mt 25,1-13   Hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta nghĩ đến Nước Trời hay đúng hơn là chờ đợi Nước Trời. Chúa Giêsu ví Nước Trời như một tiệc cưới, vì ...
Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
/ 405 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên – A Lời Chúa: Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18; Mt 25,1-13 ...
Suy niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
/ 255 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 31 Thường Niên Các thánh nam nữ ...
Suy niệm Lễ Các Thánh - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Các Thánh - Năm A _Nhiều tác giả
/ 439 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Các Thánh   1. Nên thánh giữa đời thường – Lm Jos. Nguyễn Văn Tuyên. ...
Suy niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
/ 138 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên – A Lời Chúa: Ml 1,14b – 2,2b.8-10; 1Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12 ...
Suy niệm Chúa Nhật 30 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 30 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
/ 154 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 30 Thường Niên năm A Lời Chúa: Mt 22,34-40 ...
Suy niệm Chúa Nhật 30 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 30 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
/ 266 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 30 Thường Niên – A Lời Chúa: Xh. 22, 20-26; 1Tx. 1, 5c-10; Mt. 22, 34-40 ...
Suy niệm Chúa Nhật Truyền Giáo _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật Truyền Giáo _Nhiều tác giả
/ 627 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Truyền Giáo Lời Chúa: Is 2,1-5; 1Tm 2,1-8; Mt 28,16-20   ...
Suy niệm Chúa Nhật 29 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 29 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
/ 204 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 29 Thường niên năm A Lời Chúa: Mt 22,15-21 ...