Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Giáo phận Mỹ Tho
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Giáo phận Mỹ Tho

/ 12 / Suy niệm, Giảng Lễ
  LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - NĂM A Marcel Phương Chủ tế: Anh chị em thân mến! Qua sứ ...
Suy niệm Lễ Chúa Nhật XXVI TN _ Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Chúa Nhật XXVI TN _ Nhiều tác giả
/ 19 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các bài suy niệm Chúa Nhật Tuần 26 Thường Niên A Lời Chúa: Ed 18,25-28; Pl 2, 1-11; Mt 21, 28-32   1. Hối hận nên lại đi 2. Đứa con nào tốt – ViKiNi ...
Bài giảng Lễ Chúa Nhật XXVI TN - Giáo phận Mỹ Tho
Bài giảng Lễ Chúa Nhật XXVI TN - Giáo phận Mỹ Tho
/ 436 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỄ CHÚA NHẬT XXVI TN - NĂM A Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32 Lễ Đức Mẹ Mân Côi Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38   Lm. Đaminh Lê Minh ...
Suy niệm hằng ngày_Tuần XXV Thường Niên
Suy niệm hằng ngày_Tuần XXV Thường Niên
/ 475 / Suy niệm, Giảng Lễ
          Chúa Nhật XXV Thường Niên - A ...
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật XXV Thường Niên - Giáo phận Mỹ Tho
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật XXV Thường Niên - Giáo phận Mỹ Tho
/ 229 / Suy niệm, Giảng Lễ
  LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - NĂM A Marcel Phương Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa luôn tỏ lòng nhân hậu, đối xử công bằng và xót ...
Suy niệm Lễ Chúa Nhật XXV TN _ Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Chúa Nhật XXV TN _ Nhiều tác giả
/ 370 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các bài suy niệm Chúa Nhật Tuần 25 Thường Niên A Lời Chúa: Is 55,6-9; Pl 1, 20c-24.27a; Mt 20, 1-16a   1. Tôi đâu có bất công. ...
Bài giảng Lễ Chúa Nhật XXV TN - Giáo phận Mỹ Tho
Bài giảng Lễ Chúa Nhật XXV TN - Giáo phận Mỹ Tho
/ 4532 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỄ CHÚA NHẬT XXV TN - NĂM A Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a   Lm Trầm Phúc Chúa Giêsu hay đưa ra nhiều dụ ngôn về Nước Trời. Hôm nay, Giáo Hội mời chúng ta suy nghĩ về một trong ...
Suy niệm hằng ngày_Tuần XXIV Thường Niên
Suy niệm hằng ngày_Tuần XXIV Thường Niên
/ 413 / Suy niệm, Giảng Lễ
          Chúa Nhật XXIV Thường Niên - A ...
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Giáo phận Mỹ Tho
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Giáo phận Mỹ Tho
/ 93 / Suy niệm, Giảng Lễ
  LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM A Marcel Phương Chủ tế: Anh chị em thân mến! Với bản tính con người “nhân vô thập toàn” - ai trong ...
Suy niệm Lễ Chúa Nhật XXIV TN _ Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Chúa Nhật XXIV TN _ Nhiều tác giả
/ 394 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các bài suy niệm Chúa Nhật Tuần 24 Thường Niên A Lời Chúa: Hc 27,33-28,7; Rm 14, 7-9; Mt 18, 21-35   1. Hết lòng tha thứ. ...
Bài giảng Lễ Chúa Nhật XXIV TN - Giáo phận Mỹ Tho
Bài giảng Lễ Chúa Nhật XXIV TN - Giáo phận Mỹ Tho
/ 3326 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỄ CHÚA NHẬT XXIV TN - NĂM A Hc 27,33-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35   Lm Trầm Phúc Giáo Hội là một cộng đoàn yêu thương. Giới luật quan trọng nhất vẫn là: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy ...
Suy niệm hằng ngày_Tuần XXIII Thường Niên
Suy niệm hằng ngày_Tuần XXIII Thường Niên
/ 459 / Suy niệm, Giảng Lễ
          Chúa Nhật XXIII Thường Niên - A ...