Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay - Năm B_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay - Năm B_Lm Trầm Phúc

/ 179 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 2 Mùa Chay Lời Chúa: Mc 9,2-10   Chúa Giêsu tỏ mình sáng láng cho các môn đệ. Đây là một hành động bất thường trong cuộc sống của Ngài. Ngài luôn sống bình dị ...
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay - Năm B _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay - Năm B _Nhiều tác giả
/ 372 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay B Lời Chúa: St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10   ...
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Năm B_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Năm B_Lm Trầm Phúc
/ 176 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật I Mùa Chay Lời Chúa: Mc 1,12-15 ...
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Năm B _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Năm B _Nhiều tác giả
/ 279 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay B Lời Chúa: St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15   ...
Suy niệm Thứ Tư Lễ Tro - Năm B _Nhiều tác giả
Suy niệm Thứ Tư Lễ Tro - Năm B _Nhiều tác giả
/ 167 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Lễ Tro ABC Bài 1-50 Hãy Ăn Năn Sám Hối và Tin Vào Tin Mừng   Lễ_tro-1: TRO…là gì? Lễ_tro-2: Trong các tôn giáo, đặc biệt trong Ki-tô giáo Lễ_tro-3: ĐỪNG ĐỂ TAY TRÁI BIẾT VIỆC TAY PHẢI ...
Suy niệm Thứ Tư Lễ Tro_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Thứ Tư Lễ Tro_Lm Trầm Phúc
/ 211 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Thứ Tư Lễ Tro Lời Chúa: Mt 6,1-6.16-18 ...
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên - Năm B _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên - Năm B _Nhiều tác giả
/ 243 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên B Lời Chúa: Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31 – 11,1; Mc 1,40-45   ...
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc
/ 162 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 6 Thường Niên năm B Lời Chúa: Mc 1,40-45 ...
Suy niệm Tân Xuân _Lm Trầm Phúc
Suy niệm Tân Xuân _Lm Trầm Phúc
/ 296 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Tân Xuân Lời Chúa : Ga 14,23-27   Ngày đầu xuân, chúng ta họp mặt trước bàn  thờ Chúa, hân hoan dâng lên Chúa những tâm tình tạ ơn và yêu mến. Vì Chúa chính là Cha chúng ta, là nguồn ...
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc
/ 412 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 5 Thường Niên năm B Lời Chúa: Mc 1,21-28 ...
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên - Năm B _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên - Năm B _Nhiều tác giả
/ 520 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên B Lời Chúa: G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39   ...
Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường Niên - Năm B _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường Niên - Năm B _Nhiều tác giả
/ 278 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Thường Niên B Lời Chúa: Đnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28 MỤC LỤC ...