Tuần 4 Mùa Chay_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 4 Mùa Chay_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh

/ 124 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY Is 65,17-21; Ga 4,43-54 VỮNG TIN VÀO CHÚA ...
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay A_ Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay A_ Lm Giuse Minh
/ 122 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY A 1 Sm 16,1b.6-7,10-13a; Ep 5, 8-14; Ga 9, 1-41 Chúa Giêsu Là Ánh Sáng ...
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay A_Nhiều tác giả
/ 54 / Suy niệm, Giảng Lễ
CÁC BÀI SUY NIỆM CN 4 MC A 2017 Lời Chúa: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41   MỤC LỤC 1. Người mù 2. Người mù ...
Suy niệm Lễ Thánh Giuse_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Thánh Giuse_Lm Trầm Phúc
/ 100 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Lễ Thánh Cả Giuse Lời Chúa: Mt 1,16.18-21.24a ...
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay A_ Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay A_ Lm Trầm Phúc
/ 114 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm A Lời Chúa: Ga 4,5-42 ...
Tuần 3 Mùa Chay_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 3 Mùa Chay_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 627 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY 2V 5,11-15a; Lc 4,24-30 CHÚA GIÊSU VỀ THĂM NAZARETH ...
Suy niệm Lễ Thánh Giuse_Lm Giuse Minh
Suy niệm Lễ Thánh Giuse_Lm Giuse Minh
/ 456 / Suy niệm, Giảng Lễ
LỄ THÁNH CẢ GIUSE – BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA Mt 1,16.18-21.24a “Hãy Đến Cùng Giuse Ite ad Joseph” ...
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay A_Nhiều tác giả
/ 333 / Suy niệm, Giảng Lễ
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY A Lời Chúa: Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42       ...
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay A_ Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay A_ Lm Giuse Minh
/ 550 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – NĂM A Xh 17,3-17; Rm 5,1-2.5.8; Ga 4,5-42 NƯỚC HẰNG SỐNG ...
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay A_ Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay A_ Lm Trầm Phúc
/ 624 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật II Mùa Chay năm A Lời Chúa: Mt 17, 1-9   Chúa Giêsu biến hình trên núi, ...
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay A_ Lm Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay A_ Lm Giuse Minh
/ 828 / Suy niệm, Giảng Lễ
  CHÚA NHẬT II MÙA CHAY A St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 “TỪ TABOR ĐẾN GOLGOTHA”   Chúa Nhật I Mùa Chay đưa chúng ta vào hoang địa, và nhìn ...
Tuần 2 Mùa Chay_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 2 Mùa Chay_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 998 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN II MÙA CHAY Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38 ĐỪNG XÉT ĐOÁN   ...