Suy niệm hằng ngày_Tuần IV Mùa Chay
Suy niệm hằng ngày_Tuần IV Mùa Chay

/ 393 / Suy niệm, Giảng Lễ
      CHÚA NHẬT IV MC (1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41)   ...
Lời nguyện Tín Hữu: Lễ Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria - Giáo phận Mỹ Tho
Lời nguyện Tín Hữu: Lễ Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria - Giáo phận Mỹ Tho
/ 156 / Suy niệm, Giảng Lễ
  LỄ KÍNH THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA – LỄ TRỌNG   Marcel Phương Chủ sự: Anh chị em thân mến! Để thực hiện chương trình cứu độ, Thiên Chúa đã chọn Thánh Giuse, một mẫu gương sáng ngời trong đời sống, Ngài đã ...
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật IV MC - Giáo phận Mỹ Tho
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật IV MC - Giáo phận Mỹ Tho
/ 145 / Suy niệm, Giảng Lễ
  CHÚA NHẬT IV MC Phaolô Quốc Huy Chủ sự: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Chúa nói: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống”. Trong niềm xác tín vào Chúa, ...
Bài giảng Chúa Nhật IV MC - Giáo phận Mỹ Tho
Bài giảng Chúa Nhật IV MC - Giáo phận Mỹ Tho
/ 430 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV MC (1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41) Lm Trầm Phúc   Câu chuyện người mù từ thuở mới sinh đã quá rõ, có lẽ không cần phải suy luận nhiều, nhưng chúng ta cũng cần ...
Suy niệm Lễ Chúa Nhật IV MC _Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Chúa Nhật IV MC _Nhiều tác giả
/ 394 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm    Chúa Nhật 4 Mùa Chay A Lời Chúa: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14;Ga 9,1-41   MỤC LỤC ...
Suy niệm hằng ngày_Tuần III Mùa Chay
Suy niệm hằng ngày_Tuần III Mùa Chay
/ 573 / Suy niệm, Giảng Lễ
      CHÚA NHẬT III MC (Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 ...
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật III MC - Giáo phận Mỹ Tho
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật III MC - Giáo phận Mỹ Tho
/ 251 / Suy niệm, Giảng Lễ
  CHÚA NHẬT III MC Phaolô Quốc Huy   Chủ sự: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Bên bờ giếng Giacop hôm nay, Chúa Giêsu đã tỏ cho người phụ nữ Samari biết chính Người là Nước Hằng Sống. Với tâm ...
Bài giảng Chúa Nhật III MC - Giáo phận Mỹ Tho
Bài giảng Chúa Nhật III MC - Giáo phận Mỹ Tho
/ 520 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM CHÚA NHẬT III MC (Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42) Lm Trầm Phúc   Trong Tin Mừng, chúng ta thấy có hai cuộc đối thoại đáng lưu ý nhất, đó là cuộc đối thoại với ông Nicôđêmô và ...
Suy niệm hằng ngày_Tuần II Mùa Chay
Suy niệm hằng ngày_Tuần II Mùa Chay
/ 620 / Suy niệm, Giảng Lễ
      CHÚA NHẬT II MC (St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9) ...
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật II MC - Giáo phận Mỹ Tho
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật II MC - Giáo phận Mỹ Tho
/ 272 / Suy niệm, Giảng Lễ
  CHÚA NHẬT II MC Phaolô Quốc Huy   Chủ sự: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Hôm nay, Chúa Giêsu đã biến hình hiển dung, tỏ vinh quang của Người cho ba môn đệ thấy, tiên báo cho chúng ta về ...
Bài giảng Chúa Nhật II MC - Giáo phận Mỹ Tho
Bài giảng Chúa Nhật II MC - Giáo phận Mỹ Tho
/ 433 / Suy niệm, Giảng Lễ
      GỢI Ý SUY NIỆM CHÚA NHẬT II MC (St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9) Lm Trầm Phúc   Chúa Giêsu luôn bất ngờ. Hôm nay Giáo Hội nhắc đến một bất ngờ của Ngài. Ngài dẫn ba môn đệ thân tín là Phêrô, ...
Suy niệm Lễ Chúa Nhật II MC _Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Chúa Nhật II MC _Nhiều tác giả
/ 396 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm  CHÚA NHẬT II MC (St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9)     MỤC LỤC ...