Tuần Bát nhật 17-23.12_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần Bát nhật 17-23.12_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh

/ 656 / Suy niệm, Giảng Lễ
TUẦN “BÁT NHẬT” NGÀY 17 – 24.12 CHUẨN BỊ LỄ GIÁNG SINH   NGÀY 18 THÁNG 12 ...
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm B_Lm. Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm B_Lm. Giuse Minh
/ 850 / Suy niệm, Giảng Lễ
  CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – NĂM B Is 61,1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28 CHỨNG NHÂN CỦA ÁNH SÁNG “HÃY VUI LÊN! VÌ CHÚA ĐÃ GẦN ĐẾN” ...
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm B_Lm. Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm B_Lm. Trầm Phúc
/ 256 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm B Lời Chúa: Ga 1,6-8.19-28 ...
Tuần 2 Mùa Vọng_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 2 Mùa Vọng_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1225 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG Isaia 35,1-10; Lc 5,17-26 “CHỮA NGƯỜI BẤT TOẠI” ...
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm B_Lm. Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm B_Lm. Trầm Phúc
/ 286 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm B Lời Chúa: Mc 1,1-8 ...
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm B_Lm. Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm B_Lm. Giuse Minh
/ 1034 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – NĂM B Is 40,1-5.9-11; 2 Pr 3,8-14; Mc 1,1-8 DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA ĐẾN ...
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm B_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm B_Nhiều tác giả
/ 571 / Suy niệm, Giảng Lễ
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG B Lời Chúa: Is 40,1-5.9-11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8   MỤC LỤC 1. Thời cứu độ 2. Chúa đến để giải thoát 3. Dọn đường 4. Chuẩn bị 5. Gioan, con người thật lạ lùng ...
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm B_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm B_Nhiều tác giả
/ 556 / Suy niệm, Giảng Lễ
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG B Lời Chúa: Is 40,1-5.9-11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8   MỤC LỤC 1. Thời cứu độ 2. Chúa đến để giải thoát 3. Dọn đường 4. Chuẩn bị 5. Gioan, con người thật lạ lùng ...
Suy niệm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lm Trầm Phúc
/ 429 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Lời Chúa: Lc 1,26-38 ...
Tuần 1 Mùa Vọng_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 1 Mùa Vọng_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 734 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG Is 4,2-6; Mt 8,5-11 “SỐNG MÙA VỌNG LÀ THỰC HIỆN LÒNG TIN YÊU” ...
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B_Lm. Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B_Lm. Giuse Minh
/ 631 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – NĂM B Is 63,16b-17.19b; 64, 2b-7; 1 Cr 1,3-9; Mc 13,33-37 HÃY TỈNH THỨC ...
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B_Lm. Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B_Lm. Trầm Phúc
/ 237 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật I Mùa Vọng năm B Lời Chúa: Mc 13,33-37 ...