Tuần II Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần II Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh

/ 732 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN Mc 2,18-22 CỐT LÕI CỦA ĐẠO   ...
Tuần I Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần I Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2275 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN I THƯỜNG NIÊN Mc 1,14-20 SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG   ...
Tuần Lễ sau Lễ Thánh Gia_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần Lễ sau Lễ Thánh Gia_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1647 / Suy niệm, Giảng Lễ
  NGÀY 02-01-2019 “NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI VÀ CƯ NGỤ GIỮA CHÚNG TA” (Ga 1,19-28)   Hai nhóm người đến với Thánh Gioan Tẩy Giả để kiểm tra lý lịch của Ngài: một là các tư tế thiên về chính trị, muốn thăm dò ảnh ...
Tuần Bát Nhật Giáng Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần Bát Nhật Giáng Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1990 / Suy niệm, Giảng Lễ
  TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH NGÀY 26-12 LỄ THÁNH STÊPHANÔ – VỊ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI ...
Tuần III Mùa Vọng_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần III Mùa Vọng_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1444 / Suy niệm, Giảng Lễ
TUẦN “BÁT NHẬT” NGÀY 17 – 24.12 CHUẨN BỊ LỄ GIÁNG SINH   NGÀY 18 THÁNG 12 ...
Tuần II Mùa Vọng_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần II Mùa Vọng_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2164 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG Isaia 35,1-10; Lc 5,17-26 “CHỮA NGƯỜI BẤT TOẠI” ...
Tuần I Mùa Vọng_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần I Mùa Vọng_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1371 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG Is 4,2-6; Mt 8,5-11 “SỐNG MÙA VỌNG LÀ THỰC HIỆN LÒNG TIN YÊU”   1. Giới thiệu về sứ ngôn Isaia - Trong hai tuần đầu mùa vọng, Giáo hội cho chúng ta suy gẫm về các sấm ngôn của Isaia. - ...
Tuần XXXIV Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XXXIV Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1171 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN Lc 21,1-4 Cho Đi Tất Cả Gương dâng cúng của một bà góa ...
Tuần XXXIV Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XXXIV Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1181 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN Lc 21,1-4 Cho Đi Tất Cả Gương dâng cúng của một bà góa ...
Tuần XXXII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XXXII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1513 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN Tt 1,1-9; Lc 17,1-6 Cớ Vấp Ngã (cc. 1-3) Sửa Lỗi Anh Em (cc. 3-4) Sức Mạnh Của Lòng Tin ...
Tuần XXXI Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XXXI Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1855 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN Pl 2,1-4; Lc 14,12-14 Khi Đãi Khách, Hãy Mời Những Người Nghèo Khó   Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu dùng việc mời khách dự tiệc để kêu gọi lòng hào hiệp đối với người nghèo. ...