Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh_Lm. Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh_Lm. Giuse Minh

/ 349 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31 LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA PHỤC SINH   ...
Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh_Nhiều tác giả
/ 463 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH – Năm A CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA Lời Chúa: Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31     MỤC ...
Chúa Nhật Phục Sinh năm A_Lm. Trầm Phúc
Chúa Nhật Phục Sinh năm A_Lm. Trầm Phúc
/ 136 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật Phục Sinh năm A Lời Chúa: Ga 20,1-9 ...
Suy niệm Canh thức Phục Sinh_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Canh thức Phục Sinh_Lm Trầm Phúc
/ 158 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Thứ Bảy Tuần Thánh Canh thức Phục Sinh Lời Chúa: Mt 28,1-10 ...
Suy niệm Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Trầm Phúc
Suy niệm Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Trầm Phúc
/ 141 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Thứ Sáu Tuần Thánh Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Lời Chúa: Ga 18,1-19,42 ...
Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh_Lm. Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh_Lm. Giuse Minh
/ 483 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT PHỤC SINH A Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9 CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI THẬT “Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết” (Ga 20,9) ...
Suy niệm Lễ Phục Sinh_Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Phục Sinh_Nhiều tác giả
/ 509 / Suy niệm, Giảng Lễ
LỄ PHỤC SINH Lời Chúa: Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9   MỤC LỤC 1. Mồ rỗng ...
Các Mẫu Giờ Chầu Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh Năm 2017
Các Mẫu Giờ Chầu Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh Năm 2017
/ 1459 / Suy niệm, Giảng Lễ
      GIỜ CHẦU THÁNH THỂ TỐI THỨ NĂM TUẦN THÁNH NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH   PHẦN I, CHỦ ĐỀ: “BÍ TÍCH THÁNH THỂ LÀ BẢO CHỨNG LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA” PHẦN II, CHỦ ĐỀ “BÍ TÍCH LINH MỤC, NỐI DÀI LÒNG THƯƠNG XÓT ...
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá_Nhiều tác giả
/ 1184 / Suy niệm, Giảng Lễ
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ LÁ 2017 Lời Chúa: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27,66         ...
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá_Lm Trầm Phúc
/ 1134 / Suy niệm, Giảng Lễ
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật Lễ Lá Lời Chúa: Mt 26,14-27,66 ...
Tuần Thánh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần Thánh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1693 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN THÁNH Ga 12,1-11 HÀNH ĐỘNG NGÔN SỨ ...
Chúa Nhật Lễ Lá_ Lm. Giuse Minh
Chúa Nhật Lễ Lá_ Lm. Giuse Minh
/ 1329 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A Is 50,4-7; Đnl 2,6-11; Mt 26,14-27,66 THẬP GIÁ VÀ VINH QUANG “Hosanna! Vạn Tuế Đấng Nhân Danh Chúa Mà Đến”   I. Dẫn vào Phụng Vụ Thánh Lễ Hôm nay Chúa Nhật Lễ Lá, chúng ta bắt đầu tuần thánh bằng ...