Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả

/ 468 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên – A Lời Chúa: Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30   ...
Suy niệm Lễ thánh Phêrô và Phaolô_ Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ thánh Phêrô và Phaolô_ Nhiều tác giả
/ 230 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Lễ thánh Phêrô và Phaolô 1. Cho Chúa Mượn Thuyền. 2. Đức Giêsu Và Phêrô. ...
Suy niệm Lễ Thánh Phêrô, Phaolô tông đồ - Năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Thánh Phêrô, Phaolô tông đồ - Năm A_Lm Trầm Phúc
/ 274 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 12 thường niên năm A Lời Chúa: Mt 10,26-33   Trong Tin Mừng nhiều lần, chúng ta nghe Chúa nói với các môn đệ: “Đừng sợ”. Tại sao Chúa cứ bảo như thế? Phải chăng các môn đệ luôn tỏ ...
Suy niệm Chúa Nhật 13 thường niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 13 thường niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
/ 295 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 13 Thường Niên năm A Lời Chúa: Mt 10,37-42   Hôm nay Giáo Hội đề nghị cho chúng ta suy nghĩ một đoạn Tin Mừng khá phức tạp vì có nhiều vấn đề được thánh Matthêu gom lại với nhau, ...
Suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
/ 533 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên – A Lời Chúa: 2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42   ...
Suy niệm Chúa Nhật 12 thường niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 12 thường niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
/ 369 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 12 thường niên năm A Lời Chúa: Mt 10,26-33   Trong Tin Mừng nhiều lần, chúng ta nghe Chúa nói với các môn đệ: “Đừng sợ”. Tại sao Chúa cứ bảo như thế? Phải chăng các môn đệ luôn tỏ ...
Suy niệm Chúa Nhật 12 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 12 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
/ 683 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 12 Thường Niên A Lời Chúa: Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33 MỤC ...
Suy niệm Chúa Nhật 12 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 12 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
/ 623 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 12 Thường Niên A Lời Chúa: Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33 MỤC ...
Suy niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu_Lm Trầm Phúc
/ 305 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A Lời Chúa: Mt 11,25-30   Chúng ta vừa mừng lễ kính Mình Máu Thánh Chúa, hôm nay Giáo Hội kính nhớ Thánh Tâm Chúa. Hai thánh lễ đặc biệt nhắc đến tình yêu vô biên của ...
Suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm A _Nhiều tác giả
/ 640 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô Lời Chúa: Đnl  8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58   MỤC LỤC ...
Suy niệm Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô_Lm Trầm Phúc
/ 355 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm A Lời Chúa: Ga 6,51-58   Không có gì quen thuộc đối với một người Công giáo bằng phép Thánh Thể. Có những người rước Chúa hằng ngày. Vậy sao lại có thêm một lễ ...
Suy niệm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi-Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi-Năm A _Nhiều tác giả
/ 601 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi Lời Chúa: Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18   MỤC LỤC ...