10/12/2014
699
Hình ảnh và bài giảng của ĐC Phêrô_lễ dành cho giới trẻ T12

HÌNH ẢNH VÀ BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ

TRONG THÁNH LỄ DÀNH CHO GIỚI TRẺ

ĐẦU THÁNG 12

06.12.2014

Video: Hoài Bão

 

Ảnh: Luca Tài

Gioi tre_le dau thang 12 01.jpg

Gioi tre_le dau thang 12 02.jpg

Gioi tre_le dau thang 12 03.jpg

Gioi tre_le dau thang 12 04.jpg

Gioi tre_le dau thang 12 05.jpg

Gioi tre_le dau thang 12 06.jpg

Gioi tre_le dau thang 12 07.jpg

Gioi tre_le dau thang 12 08.jpg

Gioi tre_le dau thang 12 09.jpg

Gioi tre_le dau thang 12 10.jpg

Gioi tre_le dau thang 12 11.jpg