31/12/2015
1799
Ban MVGT: Thông báo mổ tim từ thiện cho trẻ em

                                      

 

            Nhằm để giúp các gia đình có con em bệnh tim bẩm sinh được sớm phẫu thuật miển phí.

 

            Ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Phận Mỹ Tho xin thông báo:

 

            Từ ngày 28.12.2015 đến ngày 10.02.2016 có chương trình tài trợ mổ tim miển phí cho 100 trẻ em bệnh tim bẩm sinh tuổi từ 14 tuổi trở xuống thuộc Giáo Phận Mỹ Tho và ngoài Giáo Phận, không phân biệt tôn giáo.

 

             Xin quí Cha thông báo rộng rãi cho giáo dân biết để đăng ký theo hướng dẩn.

 

1/- Họ tên trẻ bệnh tim:

2/- Ngày tháng năm sinh:

3/- Họ tên Cha Mẹ:

4/- Địa chỉ:

5/- Số điện thoại của Cha hoặc Mẹ:

 

              Ai có nhu cầu cần giúp xin đăng ký Văn Phòng Giới Trẻ Giáo Phận Mỹ Tho, số điện thoại: 0733975883

              Hoặc Cô Bảy Hồng Đt: 01633936639.

 

              Rất mong được đồng hành cùng quí Cha để chia sẻ đến với người bệnh nghèo không có khả năng đóng viện phí để phẫu thuật.

 

                                                             Mỹ Tho, ngày 28 tháng 12 năm 2015

                                                                         LM Đặc Trách Giới Trẻ

 

 

 

                                                                       Gioan Bt Nguyễn Tấn Sang