06/12/2019
2423
Gx. Kiến Bình: Đức Cha Phêrô làm phép tượng LTX, 06.12.2019 

Dom. Xuân - MVTT Hạt Tân An

(WGPMT) Với bầu không khí se se lạnh của mùa đông, hiện tượng hiếm hoi của vùng đất miền tây nam bộ, ngày 06.11.2019, Đức Giám Mục Giáo phận Mỹ Tho - Phêrô Nguyễn Văn Khảm - đã đến Giáo xứ Kiến Bình thuộc Giáo hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho để làm phép các tượng đài: Lòng Chúa Thương Xót, Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ Maria.

Cha Sở Giáo xứ Kiến Bình Phaolô Nguyễn Thành Mến từ sáng sớm đã rất bận rộn đón tiếp các đoàn khách từ xa tới, những vị ân nhân, thân nhân của Cha sở, của giáo xứ. Hằng ngày vào giờ này khuôn viên nhà thờ rất yên tĩnh, vắng lặng, nay bỗng rộn ràng lên.

Đúng 09g30, Đức Cha Phêrô và quý cha đồng tế tiến tới trước tượng Đài Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) để làm phép tượng đài LCTX. Tiếp đến là tượng đài Thánh Cả Giuse, Đức Mẹ Maria. Sau khi làm phép các tượng đài tại khuôn viên của nhà thờ xong Đức Cha Phêrô và quý Cha đồng tế tiến vào nhà thờ. Đồng tế với Đức Cha Phêrô có Cha Quản Hạt, hạt Tân An, các cha nguyên là Cha Sở của Giáo xứ Kiến Bình và quý Cha ở các giáo xứ lân cận.

Trong bài giảng, Đức Cha nói: Hôm nay Giáo xứ Kiến Bình có tượng LCTX ở giữa giáo xứ, ở giữa anh chị em nên anh chị em phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương anh chị em; mượn lời trong thư Thánh Phaolô Đức Cha nhấn mạnh: Tôi xin anh em hãy yêu thương nhau, hãy tha thứ cho nhau và hãy chịu đựng lẫn nhau. Câu nói này Đức Cha mong muốn trong mọi gia đình người chồng hãy chịu đựng vợ mình, người vợ cũng phải chịu đựng chồng mình, con cái chịu đựng cha mẹ, cha mẹ chịu đựng con cái; và trong giáo xứ cũng vậy mọi người phải chịu đựng lẫn nhau, không phải dừng lại trong giáo xứ mà trong Giáo phận cũng vậy mọi người cũng phải chịu đựng lẫn nhau, và phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Có như thế thì gia đình mới hạnh phúc, giáo xứ mới yên ổn, và đẹp lòng Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Ban Mục Vụ - Đại diện Giáo xứ cám ơn Đức Cha Phêrô, cha Quản hạt và quý cha đồng tế đã đến dâng lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho Giáo xứ Kiến Bình, ông cũng cám ơn quý vị ân nhân, thân nhân của Cha sở cũng như của giáo xứ và toàn thể quý khách. Trong tâm tình tri ân và kính trọng, đại diện Giáo xứ Kiến Bình đã dâng lên Đức Cha Phêrô lẵng hoa tươi thắm.

Sau đó, Đức Cha Phêrô, Cha quản hạt, quý cha, quý khách cùng với Ban Mục Vụ Giáo xứ Kiến Bình vào dùng tiệc thân mật tại phòng sinh hoạt của giáo xứ.