60 năm GPMT: Các Gx: Hiệp Hoà, Rạch Thiên, Giồng Vảy Ốc, Bến Lức
60 năm GPMT: Các Gx: Hiệp Hoà, Rạch Thiên, Giồng Vảy Ốc, Bến Lức
/ 1990 / 60 Năm GP Mỹ Tho
  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ...
60 năm GPMT: Các Gx: Xoài Mút, Hòa Hưng, Cai Lậy, Vĩnh Kim, và Kinh Gãy
60 năm GPMT: Các Gx:  Xoài Mút, Hòa Hưng, Cai Lậy, Vĩnh Kim, và Kinh Gãy
/ 2098 / 60 Năm GP Mỹ Tho
  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ...
Các Gx: Trinh Vương (Vàm Kinh), Rạch Cầu, Cồn Bà, Hoà Bình, và họ đạo Hoà Đồng
Các Gx: Trinh Vương (Vàm Kinh), Rạch Cầu, Cồn Bà, Hoà Bình, và họ đạo Hoà Đồng
/ 2700 / 60 Năm GP Mỹ Tho
  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỖI GIÁO XỨ TRONG GIÁO PHẬN MỸ THO ...
Các Gx: Trung Lương, Thánh Antôn, Thánh Tâm, Giáo họ Thánh Giuse, và Tân Phước.
Các Gx: Trung Lương, Thánh Antôn, Thánh Tâm, Giáo họ Thánh Giuse, và Tân Phước.
/ 2240 / 60 Năm GP Mỹ Tho
  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỖI GIÁO XỨ TRONG GIÁO PHẬN MỸ THO (WGPMT) Tiếp theo bài giới thiệu tổng quát những chuyển biến của các giáo xứ trong Giáo phận Mỹ Tho qua dòng thời gian từ ngày thành lập ...
60 năm GP Mỹ Tho: Bài 3. Các vị Chủ Chăn đáng kính: Đức Cha Anrê
60 năm GP Mỹ Tho: Bài 3. Các vị Chủ Chăn đáng kính: Đức Cha Anrê
/ 3910 / 60 Năm GP Mỹ Tho
  60 NĂM GIÁO PHẬN MỸ THO 1960 - 2020 ...
Các Gx: Chánh Tòa, Nữ Vương Hòa Bình, Chợ Cũ, Bình Tạo, An Đức, Giáo họ Thới Sơn.
Các Gx: Chánh Tòa, Nữ Vương Hòa Bình, Chợ Cũ, Bình Tạo, An Đức, Giáo họ Thới Sơn.
/ 2164 / 60 Năm GP Mỹ Tho
  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỖI GIÁO XỨ TRONG GIÁO PHẬN MỸ THO (WGPMT) Tiếp theo bài giới thiệu tổng quát những chuyển biến của các giáo xứ trong Giáo phận Mỹ Tho qua dòng thời gian từ ngày thành lập ...
Các Giáo xứ trong Giáo phận Mỹ Tho từ 1960 đến nay
Các Giáo xứ trong Giáo phận Mỹ Tho  từ 1960 đến nay
/ 3472 / 60 Năm GP Mỹ Tho
      (WGPMT) Nếu sự phát triển của một giáo xứ được đặt trên nền tảng đời sống đức tin của mỗi gia đình thì sự phát triển của một giáo phận được đặt nền trên sự tiến triển của các giáo xứ. Trải qua 60 năm, từ ngày ...
60 năm GP Mỹ Tho: Bài 2. Các vị Chủ Chăn đáng kính: Đức Cha Giuse
60 năm GP Mỹ Tho: Bài 2. Các vị Chủ Chăn đáng kính: Đức Cha Giuse
/ 3635 / 60 Năm GP Mỹ Tho
  60 NĂM GIÁO PHẬN MỸ THO 1960 - 2020   ...
60 năm GP Mỹ Tho: Bài 1. Quyết Định Lịch Sử
60 năm GP Mỹ Tho: Bài 1. Quyết Định Lịch Sử
/ 5071 / 60 Năm GP Mỹ Tho
  60 NĂM GIÁO PHẬN MỸ THO 1960 - 2020       Bài 1. QUYẾT ĐỊNH LỊCH SỬ ...