Sơ Sinh
Sơ Sinh

/ 1280 / Nghệ thuật thánh
  LA TOUR, GEORGE DE (1593-1652, sinh ở Pháp)   La Tour là một trong ít họa sĩ dường như đã không nhìn vào gương mặt của một em bé mà không lý tưởng hóa như chúng ta thường thấy trong hội họa của Ý. Ông trình bày cho chúng ta hình ảnh ...