Thông báo: Ngày họp mặt Giáo Lý Viên Giáo phận Mỹ Tho
Thông báo: Ngày họp mặt Giáo Lý Viên Giáo phận Mỹ Tho

/ 3222 / Giáo lý
THÔNG BÁO   Mỹ Tho, ngày 25 tháng 5 năm 2019 ...
Ban Giáo lý: Hạt Mỹ Tho và Cái Bè thi Giáo Lý Viên cấp I
Ban Giáo lý: Hạt Mỹ Tho và Cái Bè thi Giáo Lý Viên cấp I
/ 2543 / Giáo lý
  Mary Hoàng Oanh Ban Giáo lý Gp. Mỹ Tho ...
Hạt Tân An: Thi Giáo lý Cấp 1
Hạt Tân An: Thi Giáo lý Cấp 1
/ 2468 / Giáo lý
        Lúc 10g30, Chủ nhật 27.11.2016, kỳ thi giáo lý viên cấp 1 của Hạt Tân An được diễn ra tại Giáo xứ Tân An, nhằm mục đích đào tạo giáo lý viên mới với ý hướng canh tân việc dạy giáo lý trong công cuộc ...
Chương trình ngày hành hương GLV và Huynh Trưởng Gp. Mỹ Tho
Chương trình ngày hành hương GLV và Huynh Trưởng Gp. Mỹ Tho
/ 2010 / Giáo lý
CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HÀNH HƯƠNG GIÁO LÝ VIÊN VÀ HUYNH TRƯỞNG GIÁO PHẬN MỸ THO Chúa Nhật, 25.09.2016 Chủ đề: GIÁO LÝ VIÊN - TÔNG ĐỒ LÒNG THƯƠNG XÓT ...
Cuộc Thi Cấp Chứng Nhận Giáo Lý Viên Cấp I Hạt Đức Hòa
Cuộc Thi Cấp Chứng Nhận Giáo Lý Viên Cấp I Hạt Đức Hòa
/ 2296 / Giáo lý
  Vào lúc 9g00 sáng ngày 30 tháng 7 năm 2016, cuộc thi giáo lý cấp chứng nhận Giáo lý viên cấp I của Giáo hạt Đức Hòa đã diễn ra lần đầu tiên tại Giáo xứ Đức Hòa. Đây là cuộc thi giáo lý nhằm cấp chứng chỉ công nhận giáo lý viên cấp độ I cho ...
Ngày sinh hoạt giáo lý cụm giáo lý viên tại Giáo xứ Mộc Hoá
Ngày sinh hoạt giáo lý cụm giáo lý viên tại Giáo xứ Mộc Hoá
/ 1955 / Giáo lý
NGÀY SINH HOẠT GIÁO LÝ CỤM GIÁO LÝ VIÊN Tại Giáo xứ Mộc Hoá   ...
Chương trình sinh hoạt Giáo lý năm 2014 cho cụm Giáo lý viên tại các Hạt
Chương trình sinh hoạt Giáo lý năm 2014 cho cụm Giáo lý viên tại các Hạt
/ 1956 / Giáo lý
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT GIÁO LÝ NĂM 2014 CHO CỤM GIÁO LÝ VIÊN TẠI CÁC HẠT TRONG GIÁO PHẬN MỸ ...
Bài 38: Bí tích Thêm sức
Bài 38: Bí tích Thêm sức
/ 28327 / Giáo lý
GIÁO LÝ CÔNG GIÁO LỚN LÊN TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN CỘNG ...
Bài 37: Bí tích Rửa tội
Bài 37: Bí tích Rửa tội
/ 17907 / Giáo lý
GIÁO LÝ CÔNG GIÁO LỚN LÊN TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN CỘNG ĐOÀN   1. Mở đầu: Khởi từ kinh nghiệm ...
Bài 36: Bảy bí tích của Hội thánh
Bài 36: Bảy bí tích của Hội thánh
/ 5941 / Giáo lý
  GIÁO LÝ CÔNG GIÁO LỚN LÊN TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN CỘNG ...
Ban giáo lý Giáo phận: Khai giảng lớp Giáo lý viên phổ thông
Ban giáo lý Giáo phận: Khai giảng lớp Giáo lý viên phổ thông
/ 2563 / Giáo lý
BAN GIÁO LÝ KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ VIÊN PHỔ THÔNG Tại Giáo xứ Chánh Tòa Mỹ Tho, ngày ...
Ban Giáo Lý Giáo phận Mỹ Tho Giới thiệu logo của Ban
Ban Giáo Lý Giáo phận Mỹ Tho Giới thiệu logo của Ban
/ 3453 / Giáo lý
BAN GIÁO LÝ GIÁO PHẬN MỸ THO GIỚI THIỆU LOGO CỦA ...