Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXVII TN năm C 2022: Đức Tin
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXVII TN năm C 2022: Đức Tin

/ 1910 / Bài giảng
  CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN Kb 1,2-3. 2,2-4; 2Tm 1,6-8;13-14; Lc 17,5-10 ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXVI TN năm C 2022: Vô cảm
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXVI TN năm C 2022: Vô cảm
/ 2079 / Bài giảng
  CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN    Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 VÔ CẢM   ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXV TN năm C 2022: Làm tôi Thiên Chúa
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXV TN năm C 2022: Làm tôi Thiên Chúa
/ 1873 / Bài giảng
  CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN (Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13) LÀM TÔI THIÊN CHÚA ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIV TN năm C 2022: THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIV TN năm C 2022: THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
/ 1849 / Bài giảng
  CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIII TN năm C 2022: CHỌN LỰA VÀ TỪ BỎ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIII TN năm C 2022: CHỌN LỰA VÀ TỪ BỎ
/ 1895 / Bài giảng
  CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN Kn 9,13-18; Plm 9b-10. 12-17; Lc 14,25-33 CHỌN LỰA VÀ TỪ BỎ   1.Có nhà lãnh đạo nào muốn người ta theo mình mà lại tuyên bố: “Ai ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXII TN năm C 2022: MẦU NHIỆM TỰ HẠ CỦA CON THIÊN CHÚA
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXII TN năm C 2022: MẦU NHIỆM TỰ HẠ CỦA CON THIÊN CHÚA
/ 1520 / Bài giảng
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN Hc 3,17-18.20.28-29; Hr 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14 MẦU NHIỆM TỰ HẠ CỦA CON THIÊN CHÚA ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXI TN năm C 2022: CỬA HẸP
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXI TN năm C 2022: CỬA HẸP
/ 1858 / Bài giảng
  CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN Is 66,18-21; Hr 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30 CỬA HẸP ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XX TN năm C 2022: TÍNH TRIỆT ĐỂ CỦA TIN MỪNG
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XX TN năm C 2022: TÍNH TRIỆT ĐỂ CỦA TIN MỪNG
/ 1297 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN Gr 38,4-6.8-10; Hr 12,1-4; Lc 12,49-53 ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIX TN năm C 2022: QUẢN GIA TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XIX TN năm C 2022: QUẢN GIA TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN
/ 1439 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN Kn 18,6-9; Hr 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48 QUẢN GIA TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XVIII TN năm C 2022: LÀM GIÀU TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XVIII TN năm C 2022: LÀM GIÀU TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA
/ 1467 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN Gv 1,2.2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21 ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XVII TN năm C 2022: GÕ CỬA TRÁI TIM CHÚA
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XVII TN năm C 2022: GÕ CỬA TRÁI TIM CHÚA
/ 1236 / Bài giảng
    CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN St 18,2-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13 GÕ CỬA TRÁI TIM CHÚA ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XVI TN năm C 2022: HÀNH ĐỘNG VÀ CẦU NGUYỆN
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XVI TN năm C 2022: HÀNH ĐỘNG VÀ CẦU NGUYỆN
/ 1289 / Bài giảng
  CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42 HÀNH ĐỘNG VÀ CẦU NGUYỆN ...