Bài hát cộng đồng Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Bài hát cộng đồng Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

/ 39 / Thánh nhạc
  BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ - NGÀY 24/06 Ủy ban Thánh Nhạc   WHĐ (12.06.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề ...
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 12 Thường Niên năm B
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 12 Thường Niên năm B
/ 41 / Thánh nhạc
BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN NĂM B Ủy ban Thánh Nhạc WHĐ (12.06.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 35 - Lời nguyện dâng tiến
Cử hành Thánh Thể: Bài 35 - Lời nguyện dâng tiến
/ 27 / Phụng vụ
  CỬ HÀNH THÁNH THỂ: BÀI 35 - LỜI NGUYỆN DÂNG TIẾN Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS   Sau phần tung hô tưởng niệm với câu xướng “Đây là mầu nhiệm đức tin” của chủ tế và lời đáp của cộng đoàn, chủ tế dang tay đọc lời nguyện ...
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật XI TN - Năm B
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật XI TN - Năm B
/ 265 / Thánh nhạc
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - NĂM B   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ Về bên Chúa _ Nguyễn Duy Đáp ca và Tung hô Tin Mừng  1. Tv 91 _ Kim Long 2. Tv 91 _ Lm. Thái ...
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 11 Thường Niên năm B
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 11 Thường Niên năm B
/ 122 / Thánh nhạc
BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN NĂM B Ủy ban Thánh Nhạc   WHĐ (04.06.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 34 - Yếu tố tưởng niệm
Cử hành Thánh Thể: Bài 34 - Yếu tố tưởng niệm
/ 17 / Phụng vụ
CỬ HÀNH THÁNH THỂ: BÀI 34 - YẾU TỐ TƯỞNG NIỆM Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS Chủ tế đọc lời truyền phép trên bánh và trên rượu trong đó câu kết của lời truyền phép rượu “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” có nội dung tưởng ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 06-2024
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 06-2024
/ 34 / Giáo dân
  ỦY BAN GIÁO DÂN - THƯỜNG HUẤN THÁNG 06/2024: LÃNH ĐẠO GIÁO DÂN: PHỤC VỤ CÁCH KHIÊM TỐN VÀ KHÔN NGOAN Ủy ban Giáo dân WHĐ (01.06.2024) - Sự tham gia vào vai trò lãnh đạo của người giáo dân trong Giáo Hội hiệp hành được hình ...
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật X TN - Năm B
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật X TN - Năm B
/ 329 / Thánh nhạc
CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN - NĂM B   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ Hát lên bài ca _ Kim Long Đáp ca và Tung hô Tin Mừng  1. Tv 129 _ Kim Long 2. Tv 129 _ Lm. ...
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 10 Thường Niên năm B
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 10 Thường Niên năm B
/ 145 / Thánh nhạc
BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN NĂM B WHĐ (24.05.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 10 Thường ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 33 - Tường thuật thiết lập Bí tích Thánh Thể
Cử hành Thánh Thể: Bài 33 - Tường thuật thiết lập Bí tích Thánh Thể
/ 37 / Phụng vụ
  CỬ HÀNH THÁNH THỂ: BÀI 33 - TƯỜNG THUẬT THIẾT LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS Sau kinh Khẩn nài Chúa Thánh Thần (Epiclesis), tư tế bắt đầu phần Tường thuật thiết lập bí tích Thánh Thể.   WHĐ ...
Bài hát cộng đồng Chúa nhật - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, năm B
Bài hát cộng đồng Chúa nhật - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, năm B
/ 120 / Thánh nhạc
BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU NĂM B WHĐ (23.05.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Thánh Tâm Chúa ...
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm B
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm B
/ 278 / Thánh nhạc
CHÚA NHẬT - CHÚA BA NGÔI   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ Vinh danh Ba Ngôi 2 _ Đỗ Vy Hạ Đáp ca và Tung hô Tin Mừng  1. Tv 32 _ Kim Long 2. Tv 32 _ Lm. Thái ...