Chia Cơm Cho Người Đói, Rước Vào Nhà Người Nghèo Không Nơi Trú Ngụ!
Chia Cơm Cho Người Đói, Rước Vào Nhà Người Nghèo Không Nơi Trú Ngụ!

/ 1361 / Mục vụ
Năm 2014 kỷ niệm 50 năm thành lập Phong Trào “Con Tàu - Arche” chuyên phục vụ người tàn tật. Phong trào do ông Jean Vanier thành lập. Hiện nay phong trào có mặt tại nhiều nơi trên thế giới với 125 Cộng Đoàn săn sóc gần 3000 người khuyết ...