Bài hát gợi ý - Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm B
Bài hát gợi ý - Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm B

/ 156 / Thánh nhạc
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM B   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ Mừng Chúa sống lại _ Phanxicô Đáp ca và Tung hô Tin Mừng  1. Tv 21 _ Kim Long 2. Tv ...
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 6 Phục sinh năm B
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 6 Phục sinh năm B
/ 15 / Thánh nhạc
WHĐ (20.04.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 6 Phục sinh năm B. ỦY BAN THÁNH NHẠC BÀI HÁT GỢI Ý CHÚA ...
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 5 Phục sinh năm B
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 5 Phục sinh năm B
/ 29 / Thánh nhạc
WHĐ (20.04.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 5 Phục sinh năm B. ...
Bài hát gợi ý - Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm B
Bài hát gợi ý - Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm B
/ 259 / Thánh nhạc
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM B   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ Alleluia Chúa sống lại _ Ngọc Linh Đáp ca và Tung hô Tin Mừng  1. Tv 117 _ Kim Long 2. ...
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 4 Phục sinh năm B
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 4 Phục sinh năm B
/ 133 / Thánh nhạc
WHĐ (11.04.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 4 Phục sinh năm B. Tải file về tại đây! ỦY BAN THÁNH NHẠC BÀI HÁT GỢI Ý ...
Bài hát gợi ý - Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm B
Bài hát gợi ý - Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm B
/ 240 / Thánh nhạc
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM B   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ Mạch suối cứu độ _ Đinh Công Huỳnh Đáp ca và Tung hô Tin Mừng  1. Tv 4 _ Kim Long 2. Tv ...
Bài hát cộng đồng Chúa Nhật III Phục Sinh
Bài hát cộng đồng Chúa Nhật III Phục Sinh
/ 154 / Thánh nhạc
WHĐ (03.04.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 3 Phục sinh năm B. Tải file về tại đây! ỦY BAN THÁNH NHẠC BÀI HÁT GỢI ...
Bài hát gợi ý - Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm B
Bài hát gợi ý - Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm B
/ 230 / Thánh nhạc
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM B   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ Nhân trần vui lên _ Trần Mừng Đáp ca và Tung hô Tin Mừng  1. Tv 117 _ Kim Long 2. Tv ...
Bài hát cộng đồng Lễ Truyền Tin
Bài hát cộng đồng Lễ Truyền Tin
/ 134 / Thánh nhạc
WHĐ (29.03.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Truyền Tin. Tải file về tại đây! ỦY BAN THÁNH NHẠC BÀI HÁT GỢI Ý LỄ TRUYỀN TIN ...
Bài hát cộng đồng Chúa Nhật II Phục Sinh
Bài hát cộng đồng Chúa Nhật II Phục Sinh
/ 331 / Thánh nhạc
WHĐ (28.03.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm B - Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót. Tải file về tại ...
Bài hát gợi ý - Chúa Nhật Phục Sinh - Năm B
Bài hát gợi ý - Chúa Nhật Phục Sinh - Năm B
/ 208 / Thánh nhạc
CHÚA NHẬT MỪNG CHÚA PHỤC SINH - NĂM B   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ Hoan ca Phục Sinh 2 _ Nguyễn Duy Đáp ca và Tung hô Tin Mừng  1. Tv 117 _ Kim Long 2. ...
Bài hát cộng đồng Chúa Nhật Phục Sinh
Bài hát cộng đồng Chúa Nhật Phục Sinh
/ 115 / Thánh nhạc
  Share--> .news-content img{ padding-right:15px !important; } WHĐ (24.03.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa ...