Linh mục Giáo phận Mỹ Tho nghỉ hưu (cập nhật tháng 03 năm 2016)
Linh mục Giáo phận Mỹ Tho nghỉ hưu (cập nhật tháng 03 năm 2016)
/ 2721 / Linh mục nghỉ hưu
  STT Tên thánh, họ và tên Năm sinh ...
Linh mục Giáo phận Mỹ Tho nghỉ hưu (cập nhật 01.2016)
Linh mục Giáo phận Mỹ Tho nghỉ hưu (cập nhật 01.2016)
/ 3856 / Linh mục nghỉ hưu
STT Tên thánh, họ và tên Năm sinh Năm LM Nơi nghỉ hưu 1 Đôminicô Nguyễn Thanh  ...
Linh mục Giáo phận Mỹ Tho nghỉ hưu (cập nhật năm 2015)
Linh mục Giáo phận Mỹ Tho nghỉ hưu (cập nhật năm 2015)
/ 2529 / Linh mục nghỉ hưu
STT Tên thánh, họ và tên Năm sinh Năm LM Nơi nghỉ hưu 1 Đôminicô Nguyễn ...