Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật V Phục Sinh - Giáo phận Mỹ Tho
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật V Phục Sinh - Giáo phận Mỹ Tho

/ 2 / Suy niệm, Giảng Lễ
  LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM B   Marcel Phương Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu đã nói: “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái ...
Bài giảng Chúa Nhật V Phục Sinh - Giáo phận Mỹ Tho
Bài giảng Chúa Nhật V Phục Sinh - Giáo phận Mỹ Tho
/ 128 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8 Tôma Lê Duy Khang Trước Công đồng Vatican II, khi nói đến cơ cấu tổ chức của Hội thánh, người ta thường nghĩ đến hình ảnh một kim tự ...
Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh _ Nhiều tác giả
Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh _ Nhiều tác giả
/ 31 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm B Lời Chúa: Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8 MỤC LỤC Ở lại trong Thầy. 5 Chúa Nhật 5 Phục Sinh. 8 Sinh nhiều hoa trái 11 “Hiệp thông với Đấng Phục sinh”. 14 ...
Suy niệm hằng ngày_ Tuần IV Phục Sinh
Suy niệm hằng ngày_ Tuần IV Phục Sinh
/ 245 / Suy niệm, Giảng Lễ
          Chúa Nhật IV Phục Sinh Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18   ...
Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh _ Nhiều tác giả
Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh _ Nhiều tác giả
/ 386 / Suy niệm, Giảng Lễ
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh – Năm B CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH Cầu cho ơn thiên triệu Linh mục và tu sĩ Lời Chúa: Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18 MỤC LỤC Mục tử nhân lành. 4 ...
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật IV Phục Sinh - Giáo phận Mỹ Tho
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật IV Phục Sinh - Giáo phận Mỹ Tho
/ 110 / Suy niệm, Giảng Lễ
  LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM B   Marcel Phương Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa ...
Bài giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh - Giáo phận Mỹ Tho
Bài giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh - Giáo phận Mỹ Tho
/ 998 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18 Lm Trầm Phúc Đọc đi đọc lại đoạn Tin Mừng này, chúng ta có cảm thấy vui không? Vui vì được yêu thương, vui vì chúng ta thuộc về một vị ...
Suy niệm hằng ngày_ Tuần III Phục Sinh
Suy niệm hằng ngày_ Tuần III Phục Sinh
/ 661 / Suy niệm, Giảng Lễ
          Chúa Nhật III Phục Sinh Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48   ...
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật III Phục Sinh - Giáo phận Mỹ Tho
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật III Phục Sinh - Giáo phận Mỹ Tho
/ 162 / Suy niệm, Giảng Lễ
  LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM B   Marcel Phương Chủ tế: Anh chị em thân mến! Niềm vui Phục sinh do Đức Kitô mang lại, chính là thông điệp có giá trị viên mãn cho ...
Suy Niệm Chúa Nhật III Phục Sinh _ Nhiều tác giả
Suy Niệm Chúa Nhật III Phục Sinh _ Nhiều tác giả
/ 441 / Suy niệm, Giảng Lễ
print Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm B Lời Chúa: Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48 MỤC LỤC Anh em là chứng nhân. 4 Tưởng là thấy ma. 7 Những bóng ma tưởng tượng. 11 Chúa Nhật 3 Phục Sinh. 14 Đừng ...
Bài giảng Chúa Nhật III Phục Sinh - Giáo phận Mỹ Tho
Bài giảng Chúa Nhật III Phục Sinh - Giáo phận Mỹ Tho
/ 1210 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH Cv 3,13-15; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48 Lm Trầm Phúc Hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta mừng Chúa phục sinh với bài tường thuật của thánh Luca. Chúa Giêsu hiện ra, đứng ...
Suy niệm hằng ngày_ Tuần II Phục Sinh
Suy niệm hằng ngày_ Tuần II Phục Sinh
/ 671 / Suy niệm, Giảng Lễ
          Chúa Nhật II Phục Sinh Chúa Nhật Về Lòng Thương Xót Chúa ...