Cử Hành Thánh Thể: Bài 27 – Khái Quát Về Kinh Nguyện Thánh Thể
Cử Hành Thánh Thể: Bài 27 – Khái Quát Về Kinh Nguyện Thánh Thể

/ 10 / Phụng vụ
WHĐ (15.04.2024) - Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 26 – Lời nguyện tiến lễ
Cử hành Thánh Thể: Bài 26 – Lời nguyện tiến lễ
/ 22 / Phụng vụ
WHĐ (08.04.2024) - Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết về kiến thức ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 25 – Lời mời và lời đáp trước lời nguyện tiến lễ
Cử hành Thánh Thể: Bài 25 – Lời mời và lời đáp trước lời nguyện tiến lễ
/ 28 / Phụng vụ
WHĐ (02.04.2024) - Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết về kiến thức ...
Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi năm 2024: Tảng đá đã lăn khỏi mộ
Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi năm 2024: Tảng đá đã lăn khỏi mộ
/ 41 / Phụng vụ
Vatican News (31.03.2024) – Sáng Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 31/3, lúc 10 giờ sáng giờ Roma, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh Lễ Phục Sinh tại quảng trường thánh Phêrô với khoảng 60 ngàn tín hữu. Sau Thánh Lễ, Đức Thánh Cha đã lên xe mui trần của ngài ...
Ủy ban Phụng tự: Giải đáp về cử hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
Ủy ban Phụng tự: Giải đáp về cử hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
/ 66 / Phụng vụ
ỦY BAN PHỤNG TỰ: GIẢI ĐÁP VỀ CỬ HÀNH THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH Ngày 27 tháng 3 năm 2024 Câu hỏi: Vào chập tối ngày thứ Bảy Tuần Thánh, nhiều giáo xứ cử hành Thánh lễ Vọng Phục sinh thứ nhất dành cho thiếu nhi, và Thánh lễ Vọng Phục sinh thứ hai ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 22 – Hòa nước với rượu
Cử hành Thánh Thể: Bài 22 – Hòa nước với rượu
/ 55 / Phụng vụ
  WHĐ (11.03.2024) - Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 21 - Cuộc rước dâng lễ vật
Cử hành Thánh Thể: Bài 21 - Cuộc rước dâng lễ vật
/ 57 / Phụng vụ
  WHĐ (04.03.2024) - Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào ...
Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa: Bài 1 - Cử hành Thánh lễ
Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa: Bài 1 - Cử hành Thánh lễ
/ 497 / Phụng vụ
  HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ỦY BAN PHỤNG TỰ liturgy@cbc-vietnam.org - Để áp dụng Tông thư Desiderio Desideravi (DD) của Đức Thánh Cha Phanxicô; - Để tuân thủ quy luật phụng tự và kỷ luật các Bí tích, đồng thời thể ...
Đức Bênêđictô XVI: Những nguyên tắc căn bản của phụng vụ
Đức Bênêđictô XVI: Những nguyên tắc căn bản của phụng vụ
/ 467 / Phụng vụ
  ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI: NHỮNG NGUYÊN TẮC CĂN BẢN CỦA PHỤNG VỤ Lm. Edward McNamara, LC [1] WHĐ (18.04.2023) – Trong suốt hành trình dài của cuộc đời, Đức Bênêđictô XVI rất quan tâm đến Phụng vụ của Giáo hội. Thật vậy, ...
Đôi nét về ba loại Dầu Thánh
Đôi nét về ba loại Dầu Thánh
/ 473 / Phụng vụ
  ĐÔI NÉT VỀ BA LOẠI DẦU THÁNH WHĐ (05.04.2023) – Các Bí tích và Á bí tích của Kitô giáo mang ý ...
Sắc lệnh của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích về Nghi thức Rửa chân trong Thánh lễ Tiệc ly
Sắc lệnh của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích về Nghi thức Rửa chân trong Thánh lễ Tiệc ly
/ 381 / Phụng vụ
  SẮC LỆNH CỦA BỘ PHỤNG TỰ VÀ KỶ LUẬT CÁC BÍ TÍCH VỀ NGHI THỨC RỬA CHÂN TRONG THÁNH LỄ TIỆC LY Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích WHĐ (26.03.2018) (*) – Ngày 20 tháng Mười Hai 2014, Đức giáo hoàng Phanxicô đã gửi thư ...
Tiếp tục đứng sau khi hát long trọng ba lần Alleluia
Tiếp tục đứng sau khi hát long trọng ba lần Alleluia
/ 409 / Phụng vụ
  TIẾP TỤC ĐỨNG SAU KHI HÁT LONG TRỌNG BA LẦN ALLELUIA Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS Hỏi: Trong Lễ Đêm Canh Thức Vượt Qua, cộng đoàn tiếp tục đứng hay ngồi xuống khi hát Thánh vịnh 117/118 sau phần hát long ...