Cáo phó thân phụ của Lm. Gioan Lâm Trọng Bổn, Giáo phận Mỹ Tho
Cáo phó thân phụ của Lm. Gioan Lâm Trọng Bổn, Giáo phận Mỹ Tho

/ 673 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo----   ...
Thông báo: Thánh Lễ làm phép Dầu năm 2024
Thông báo: Thánh Lễ làm phép Dầu năm 2024
/ 1002 / Thông báo, Thông tin
    TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P7 TP. Mỹ Tho, Tiền Giang   ...
Cáo phó thân mẫu của Linh mục Phaolô Maria Nguyễn Khả Tú, Giáo phận Mỹ Tho
Cáo phó thân mẫu của Linh mục Phaolô Maria Nguyễn Khả Tú, Giáo phận Mỹ Tho
/ 892 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo----   ...
Cáo phó thân phụ của Thầy Giuse Trần Quốc Thái, Giáo phận Mỹ Tho
Cáo phó thân phụ của Thầy Giuse Trần Quốc Thái, Giáo phận Mỹ Tho
/ 2102 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ...
Cáo phó thân phụ của Lm. Gioan Kim Khẩu Phan Văn Định và Lm. Antôn Phan Văn Đại, Giáo phận Mỹ Tho
Cáo phó thân phụ của Lm. Gioan Kim Khẩu Phan Văn Định và  Lm. Antôn Phan Văn Đại, Giáo phận Mỹ Tho
/ 2396 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo----   ...
Thông báo về việc phong chức linh mục
Thông báo về việc phong chức linh mục
/ 4625 / Thông báo, Thông tin
TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ...
Thông báo: Tĩnh tâm năm của Linh mục Giáo phận Mỹ Tho 2023
Thông báo: Tĩnh tâm năm của Linh mục Giáo phận Mỹ Tho 2023
/ 2971 / Thông báo, Thông tin
    TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ---o0o---- ...
Thông báo: V/v thiết lập mạng lưới Caritas các giáo xứ
Thông báo: V/v thiết lập mạng lưới Caritas các giáo xứ
/ 1798 / Thông báo, Thông tin
    THÔNG BÁO V/v THIẾT LẬP MẠNG LƯỚI CARITAS CÁC GIÁO XỨ   ...
Cáo phó thân phụ của Linh mục Phêrô Trương Ngọc Đức, Giáo phận Mỹ Tho
Cáo phó thân phụ của Linh mục Phêrô Trương Ngọc Đức, Giáo phận Mỹ Tho
/ 1584 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32. Hùng Vương – Phường 7 TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang ĐT: 0273. 3873 299 ----ooo----   ...
Cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng Giám Mục khóa XVI
Cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng Giám Mục khóa XVI
/ 1697 / Thông báo, Thông tin
    TÒA GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ---o0o----   ...
TGM Mỹ Tho: Thông báo 2 v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo
TGM Mỹ Tho: Thông báo 2 v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo
/ 9774 / Thông báo, Thông tin
  TÒA GIÁM MỤC MỸ THO  32 Hùng Vương, P.7,  TP. Mỹ Tho, Tiền Giang  ...