Hồng Ân 60 Năm Hiện Diện
Hồng Ân 60 Năm Hiện Diện

/ 938 / Dòng thánh Phaolô
  Hồng Ân 60 Năm Hiện Diện Bài Viết Sr. Cécile Bích Liên Hình ảnh: Sr. Agnès Thu Hà   (WGPMT) “Sự quý giá của ơn gọi Thánh Giuse: Thánh Giuse trưởng thành trong suy nghĩ và đức tin, sẵn sàng bỏ ý riêng, chọn ý ...
Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho_ Cảm nhận Hồng ân thánh hiến: Tiên khấn, Vĩnh khấn, Ngân khánh, Ngọc khánh và Kim khánh
Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho_ Cảm nhận Hồng ân thánh hiến: Tiên khấn, Vĩnh khấn, Ngân khánh, Ngọc khánh và Kim khánh
/ 2562 / Dòng thánh Phaolô
  Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi ” (2Cr 5,14) Đáp lại lời mời gọi của Chúa Kitô và dấn bước theo sự thúc đẩy của tình yêu mãnh liệt của Ngài, ngày 29.06.2022, 4 Tập Sinh dòng Thánh Phaolô đã sốt ...
Chị Em Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres: Mừng hồng ân 325 năm thành lập
Chị Em Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres: Mừng hồng ân 325 năm thành lập
/ 4176 / Dòng thánh Phaolô
  Hình: Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho Bảo Lộc SPC (WGPMT) Sáng thứ Năm, ngày 25.03.2021, Chị Em Dòng Thánh Phaolô thành Chartres, Tỉnh Dòng Mỹ Tho hân hoan vui mừng tổ chức Thánh lễ mừng kỷ niệm 325 năm thành lập Hội Dòng tại ...
Dòng Thánh Phaolô: Thánh lễ tiên khấn, 29.06.2019
Dòng Thánh Phaolô: Thánh lễ tiên khấn, 29.06.2019
/ 2881 / Dòng thánh Phaolô
  Hình: Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho ...
Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho: Tuyên khấn lần đầu, 29.06.2017
Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho: Tuyên khấn lần đầu, 29.06.2017
/ 3557 / Dòng thánh Phaolô
    Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho ...
Trường Hùng Vương 2: Khai giảng năm học mới 2016-2017
Trường Hùng Vương 2: Khai giảng năm học mới 2016-2017
/ 2895 / Dòng thánh Phaolô
  Hình: Dom. Thuận MVTT Hạt Mỹ Tho   ...
Dòng thánh Phaolô: Thánh lễ Vĩnh khấn và ngân khánh
Dòng thánh Phaolô: Thánh lễ Vĩnh khấn và ngân khánh
/ 3590 / Dòng thánh Phaolô
  Hình: Giuse Phạm Hữu Tiến MVTT Mỹ Tho ...
Dòng Thánh Phaolô tỉnh dòng Mỹ Tho phát quà tết cho người nghèo
Dòng Thánh Phaolô tỉnh dòng Mỹ Tho phát quà tết cho người nghèo
/ 3056 / Dòng thánh Phaolô
Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho phát quà tết cho người nghèo ...