08/11/2019
10179
 
Hình: Têrêsa Mai An
BTT Giáo phận
Thánh lễ Bế mạc Tuần Thường huấn linh mục kết thúc với thánh lễ đồng tế lúc 05g45, 08.11.2019 tại Lễ Đài Lòng Thương Xót với sự hiện diện của một số tu sĩ, và giáo dân thể hiện tinh thần hiệp thông trong Giáo phận.