Gx Chánh Tòa: Thánh lễ Truyền Tin, 27.03.2017
Gx Chánh Tòa: Thánh lễ Truyền Tin, 27.03.2017

/ 3660 / Legio Mariae
  Hình: Dom Thuận MVTT Gx Chánh Tòa ...
Ngày họp mặt Lêgiô Mariae Hạt Tân An
Ngày họp mặt Lêgiô Mariae Hạt Tân An
/ 3314 / Legio Mariae
  Hội Lêgiô Mariae chọn Ngày lễ Truyền Tin là ngày lễ bổn mạng của Hội, vì thế 24.03.2017 các anh chị Lêgiô Mariae của Giáo hạt Tân An về Nhà thờ Bắc Hòa để họp mặt và dâng thánh lễ cầu nguyện cho Hội. Vì đường xa lại khó đi nên các giáo ...
Legio Mariae Curia Chánh Tòa tập huấn cho các ủy viên tại Gx Tân Phước
Legio Mariae  Curia Chánh Tòa tập huấn cho các ủy viên tại Gx Tân Phước
/ 1801 / Legio Mariae
Legio Mariae  Curia Chánh Tòa tập huấn cho các ủy viên tại Gx Tân Phước, 18.07.2016 ...
Kỳ họp hội đồng Curia Chánh Tòa bầu ban quản trị mới nhiệm kỳ 2016-2019
Kỳ họp hội đồng Curia Chánh Tòa bầu ban quản trị mới nhiệm kỳ 2016-2019
/ 1630 / Legio Mariae
    Hình ảnh: Dom. Thuận MVTT Mỹ Tho ...
Hình Ngày họp mặt Legio Mariae Gp Mỹ Tho 2015
Hình Ngày họp mặt Legio Mariae Gp Mỹ Tho 2015
/ 1445 / Legio Mariae
MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÀY HỌP MẶT LEGIO MARIAE GIÁO PHẬN MỸ THO TẠI NHÀ THỜ NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH 08.09.2015   Video: Hoài ...
Gx. Kinh Gãy: Lễ ra mắt Hội Légio Mariae
Gx. Kinh Gãy: Lễ ra mắt Hội Légio Mariae
/ 2183 / Legio Mariae
THÁNH LỄ RA MẮT HỘI LÉGIO MARIAE GIÁO XỨ KINH GÃY, GP MỸ THO  22.08. ...
Hội Legio Mariae: Hội đồng Curia Mỹ Tho tập huấn thường niên
Hội Legio Mariae: Hội đồng Curia Mỹ Tho tập huấn thường niên
/ 2847 / Legio Mariae
HỘI LEGIO MARIAE: HỘI ĐỒNG CURIA MỸ THO TẬP HUẤN THƯỜNG ...
Hội Legio Mariae: Ngày tập huấn đầu năm 2015
Hội Legio Mariae: Ngày tập huấn đầu năm 2015
/ 2030 / Legio Mariae
HỘI LEGIO MARIAE: NGÀY TẬP HUẤN ĐẦU NĂM 2015 12.01.2015 Hình: Henry Nguyễn Tấn ...
Ngày họp mặt Legio Mariae GP. Mỹ Tho
Ngày họp mặt Legio Mariae GP. Mỹ Tho
/ 1916 / Legio Mariae
HỌP MẶT LEGIO MARIAE GIÁO PHẬN MỸ THO TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO ...
Giáo phận Mỹ Tho mừng 65 năm thành lập Legio Mariae ở Việt Nam
Giáo phận Mỹ Tho mừng 65 năm thành lập Legio Mariae ở Việt Nam
/ 1635 / Legio Mariae
MỪNG LEGIO MARIAE 65 NĂM THÀNH LẬP Ở VIỆT NAM, TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO NGÀY ...