Giáo lý hàng tuần:  Chúa Nhật IV Thường Niên- Năm C
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật IV Thường Niên- Năm C

/ 1075 / Học hỏi
    CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM C Chủ đề: ĐÁNH MẤT CHÚA “Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình.” (Lc 4,24).   ...
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật III Thường Niên- Năm C
Giáo lý hàng tuần:  Chúa Nhật III Thường Niên- Năm C
/ 809 / Học hỏi
    CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM C Chủ đề: LẮNG NGHE LỜI CHÚA “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe” (Lc 1,21) ...
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật II Thường Niên- Năm C
Giáo lý hàng tuần:  Chúa Nhật II Thường Niên- Năm C
/ 750 / Học hỏi
    CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C Chủ đề: SỰ CAN THIỆP CỦA TÌNH YÊU “Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo” (Ga 2,5). ...
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Hoà bình năm 2022
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Hoà bình năm 2022
/ 631 / Học hỏi
  Trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 55, được cử hành vào ngày 01.01.2022, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra ba con đường để xây dựng một nền hòa bình lâu dài: đối thoại giữa các thế hệ, giáo dục và việc làm.   Sứ ...
92 câu hỏi thưa về Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ XVI 2021-2023
92 câu hỏi thưa về Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ XVI 2021-2023
/ 725 / Học hỏi
  92 CÂU HỎI THƯA THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI LẦN THỨ XVI 2021-2023 Tác giả: Gb. Nguyễn Thái Hùng Tháng 12.2021   TỔNG QUÁT 01. Hỏi: Thượng Hội Đồng Giám Mục (THĐGM) do Đức Giáo Hoàng nào thiết lập? - Thưa: Đức Giáo Hoàng ...
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm C
Giáo lý hàng tuần:  Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm C
/ 1951 / Học hỏi
    CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C Chủ đề: CHUẨN BỊ TÂM HỒN “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” (Lc 3,14) ...
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm C
Giáo lý hàng tuần:  Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm C
/ 944 / Học hỏi
    CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C Chủ đề: CHUẨN BỊ TÂM HỒN “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” (Lc 3,14) ...
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm C
Giáo lý hàng tuần:  Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm C
/ 856 / Học hỏi
    CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM C Chủ đề: NGƯỜI DỌN ĐƯỜNG “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng” (Lc 3,4) ...
Ý nghĩa Logo chính thức của Thượng Hội đồng Giám mục về con đường hiệp hành
Ý nghĩa Logo chính thức của Thượng Hội đồng Giám mục về con đường hiệp hành
/ 843 / Học hỏi
  Ý NGHĨA LOGO CHÍNH THỨC CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VỀ CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH   1. Hình cây   Đây là cây to lớn, hùng vĩ, tràn đầy khôn ngoan và ánh sáng, đang vươn lên trời cao. Nó là dấu chỉ của sức ...
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm C
Giáo lý hàng tuần:  Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm C
/ 1054 / Học hỏi
    CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C Chủ đề: TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (Lc 21,36). ...
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XXXIV Thường niên - Năm B
Giáo lý hàng tuần:  Chúa Nhật XXXIV Thường niên - Năm B
/ 882 / Học hỏi
    CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: VUA VŨ TRỤ “Quan nói đúng: Tôi là Vua” (Ga 18,37). ...