Đức giáo hoàng tiếp kiến kiến riêng Chủ tịch nước Việt Nam
Đức giáo hoàng tiếp kiến kiến riêng Chủ tịch nước Việt Nam

/ 1311 / Xã hội, Tôn giáo
    WHĐ (24.11.2016) / Vatican Radio – Đức giáo hoàng Phanxicô đã gặp Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trần Đại Quang, trong một cuộc tiếp kiến riêng hôm thứ Tư 23.11.2016. Thông cáo của Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết: “Trong cuộc gặp gỡ ...