Tiểu sử Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Tiểu sử Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

/ 30340 / Tiều sử
    02.10.1952:    Sinh tại Đàn Giản, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội). 1963 – 1972:   Học tại Tiểu chủng viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ. 1973 – 1976:   Học tại Đại chủng viện Thánh Tôma, Long ...