Thông báo: Khóa Huấn luyện Huynh trưởng cấp 1 năm 2023
Thông báo: Khóa Huấn luyện Huynh trưởng cấp 1 năm 2023

/ 8212 / Thiếu nhi
  Ban Giới Trẻ - TNTT   Liên Đoàn các Thánh Tử Đạo Việt Nam   Giáo Phận Mỹ Tho   THÔNG ...
Thông báo: Khóa Huấn luyện Huynh trưởng năm 2019
Thông báo: Khóa Huấn luyện Huynh trưởng năm 2019
/ 3961 / Thiếu nhi
GIÁO PHẬN MỸ THO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM LIÊN ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM ...
Ngày Họp mặt các Bà Mẹ Công Giáo Gp Mỹ Tho
Ngày Họp mặt các Bà Mẹ Công Giáo Gp Mỹ Tho
/ 2276 / Hiền mẫu
NGÀY HỌP MẶT CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN MỸ THO 25.08.2015   Video: Hoài ...
Khoá Huấn luyện Huynh trưởng TNTT năm 2014
Khoá Huấn luyện Huynh trưởng TNTT năm 2014
/ 2999 / Thiếu nhi
KHOÁ HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG NĂM 2014   ...
Bế giảng Khóa Huấn luyện Huynh trưởng Gp Mỹ Tho 2014
Bế giảng Khóa Huấn luyện Huynh trưởng Gp Mỹ Tho 2014
/ 2154 / Thiếu nhi
BẾ GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG 2014 TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO ...
Đại hội các bà mẹ Công giáo Giáo phận Mỹ Tho
Đại hội các bà mẹ Công giáo Giáo phận Mỹ Tho
/ 2002 / Hiền mẫu
ĐẠI HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN MỸ THO TẠI GIÁO XỨ CHÁNH TÒA NGÀY ...
Giáo xứ Vườn Chuối thành lập Hội Các Bà Mẹ Công giáo
Giáo xứ Vườn Chuối thành lập Hội Các Bà Mẹ Công giáo
/ 2488 / Hiền mẫu
GIÁO XỨ VƯỜN CHUỐI THÀNH LẬP HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO Chúa Nhật ...
Ngày họp mặt Các Bà Mẹ Công Giáo, Giáo phận Mỹ Tho
Ngày họp mặt Các Bà Mẹ Công Giáo, Giáo phận Mỹ Tho
/ 2138 / Hiền mẫu
NGÀY HỌP MẶT CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN MỸ ...
THÁNH LỄ RA MẮT HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO GIÁO XỨ KIẾN BÌNH
THÁNH LỄ RA MẮT HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO GIÁO XỨ KIẾN BÌNH
/ 2427 / Hiền mẫu
THÁNH LỄ RA MẮT HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO GIÁO XỨ KIẾN BÌNH – GIÁO PHẬN MỸ THO   Sau một thời gian chuẩn bị và tìm hiểu Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, lúc 6 giờ ...
THÀNH LẬP BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
THÀNH LẬP BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
/ 2364 / Thiếu nhi
THÀNH LẬP BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM GIÁO PHẬN MỸ THO   Từ ngày ...
Khóa huấn luyện Sa Mạc Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể cấp I
Khóa huấn luyện Sa Mạc Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể cấp I
/ 3136 / Thiếu nhi
SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG THIẾU NHI THÁNH THỂ CẤP I VƯƠN LÊN I/ ...