Thánh Cêcillia Ðồng Trinh Tử Ðạo
Thánh Cêcillia Ðồng Trinh Tử Ðạo
/ 2229 / Hạnh các Thánh
Ngày 22 tháng11 Thánh Cêcillia Ðồng Trinh Tử Ðạo   Thánh Cecillia thuộc dòng dõi quý phái và là ...
Ðức Mẹ Dâng Mình Vào Ðền Thờ
Ðức Mẹ Dâng Mình Vào Ðền Thờ
/ 2255 / Hạnh các Thánh
Ngày 21 Tháng 11 Ðức Mẹ Dâng Mình Vào Ðền Thờ   Theo truyền thống Do Thái, ...
Thánh Elisabeth Nước Hung Gia Lợi
Thánh Elisabeth Nước Hung Gia Lợi
/ 1819 / Hạnh các Thánh
Ngày 17 tháng 11 Thánh Elisabeth Nước Hung Gia Lợi,Góa Phụ Nữ Tu(1207-1231) Elisabeth sinh năm 1207 trong một cung điện vua André đệ nhị nước Hung Gia Lợi. Tuy còn ...
Thánh Albertô Cả, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh
Thánh Albertô Cả, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh
/ 1711 / Hạnh các Thánh
Ngày 15 tháng 11 Thánh Albertô Cả, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh   Thánh Albertô được gọi là Cả vì tài khôn ngoan và thông minh đặc ...
Thánh Giosaphat, Giám Mục Tử Ðạo
Thánh Giosaphat, Giám Mục Tử Ðạo
/ 2186 / Hạnh các Thánh
Ngày 12 tháng 11 Thánh Giosaphat, Giám Mục Tử Ðạo (1580-1623)   Giosaphat ra đời ...
Thánh Martinô De Porrès, Tu Sĩ
Thánh Martinô De Porrès, Tu Sĩ
/ 1709 / Hạnh các Thánh
Ngày 03 tháng 11 Thánh Martinô De Porrès, Tu Sĩ (1569-1639)   Martinô là kết ...
Ngày 01.11: Lễ các thánh; Kính 4 thánh Việt Nam
Ngày 01.11: Lễ các thánh; Kính 4 thánh Việt Nam
/ 1679 / Hạnh các Thánh
Ngày 1 tháng 11 Lễ các thánh Nam ...
Thánh Luca, Thánh Sử
Thánh Luca, Thánh Sử
/ 1622 / Hạnh các Thánh
Ngày 18 tháng 10 Thánh Luca, Thánh Sử   Mặc dù chúng ta không được rõ ngài sinh ra ở đâu và ...
Thánh Phanxicô Khó Khăn, Lập Dòng
Thánh Phanxicô Khó Khăn, Lập Dòng
/ 1881 / Hạnh các Thánh
Ngày 04 tháng 10 Thánh Phanxicô Khó Khăn, Lập Dòng (1182-1226)   Thánh Phanxicô Khó ...
Các Thiên Thần Bản Mệnh
Các Thiên Thần Bản Mệnh
/ 1601 / Hạnh các Thánh
Ngày 02 tháng 10 Các Thiên Thần Bản Mệnh   Các Thiên Thần được Chúa giao cho nhiệm vụ ở cạnh ...
Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu
Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu
/ 2211 / Hạnh các Thánh
Ngày 01 tháng 10 Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu (1873-1897)   Thánh Têrêxa chào đời ngày ...